گیاه شناسی گیاه درمنه ( آرتمیزیا )

فرمت فایل:word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:۸۷

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و هدف

مقدمه و هدف… ۱

فصل دوم: کلیات و مروری بر منابع

کلیات و مروری بر منابع.. ۴

گیاه شناسی گیاه درمنه (آرتمیزیا) ۵

آرتمیزیا ۶

۱-۲- اختصاصات پیوسته گلبرگان.. ۶

۱-۱-۲- راسته آسترال.. ۶

۲-۱-۲- تیره کاسنی.. ۶

۱-۲-۱-۲- اختصاصات دستگاه رویشی.. ۷

۳-۲-۱-۲ – اختصاصات دستگاه زایشی.. ۷

۳-۱-۲- زیر تیره پرتو آساها (رادیه) ۸

۴-۱-۲- طایفه بابونه. ۸

۵-۱-۲- جنس درمنه (آرتمیزیا) ۸

۱-۵-۱-۲- آرتمیزیا سیبری ۹

۱-۱-۵-۱-۲- اسامی مختلف گیاه ۹

۲-۵-۱-۲- گیاه آرتمیزیا سانتولینا ۱۰

۲-۱-۵-۱-۲ – مشخصات گیاه آرتمیزیا سیبری.. ۱۰

۳-۱-۵-۲- انتشار در جهان.. ۱۱

۴-۱-۵-۱-۲- انتشار در ایران.. ۱۱

۵-۱-۵-۱-۲- نوع مناطق رویش…. ۱۲

۶-۱-۵-۱-۲- خصوصیات مناسب درمنه دشتی جهت رشد در مناطق بیابانی.. ۱۲

۷-۱-۵-۱-۲- قسمتهای مورد استفاده گیاه و فصل رویش…. ۱۳

۸-۱-۵-۱-۲- ترکیبات مهم شیمیایی گیاه ۱۳

۱-۸-۱-۵-۱-۲- خواص آرتمیزین (آرتمیزینین) ۱۴

۲-۸-۱-۵-۱-۲ – مکانیسم اثر آرتمیزنین.. ۱۵

۳-۸-۱-۵-۱-۲ خواص تعدادی از متابولیت‌های ثانویه. ۱۶

۲-۵-۱-۲ – کاربرد گیاه درمنه در طب سنتی.. ۱۷

۳-۵-۱-۲– تحقیقات انجام گرفته روی برخی ازگونه‌های جنس آرتمیزیا ۱۸

۱-۳-۵-۲-۱ اثرات ضد انگلی گونه‌های مختلف درمنه. ۱۹

۲-۳-۵-۱-۲- اثر ضد میکروبی درمنه. ۲۱

۳-۳-۵-۱-۲- اثرات ضد قارچی درمنه. ۲۱

۴-۳-۵-۱-۲- سایر اثرات گونه‌های مختلف درمنه. ۲۲

۱-۲- طبقه بندی انگل پارابرونام اسکریابینی.. ۲۵

۲-۲- مشخصات راسته اسپیروریدا ۲۵

۳-۲- مشخصات فوق خانواده اسپیروریده آ ۲۵

۴-۲- مشخصات جنس پا را برونما اسکریابینی.. ۲۶

۱-۴-۲-جنس نر. ۲۶

۲-۴-۲-جنس ماده ۲۶

۳-۴-۲-محل زندگی.. ۲۶

۴-۴-۲-سیر تکاملی.. ۲۶

۵-۴-۲-تخم.. ۲۷

۶-۴-۲-بیماریزایی.. ۲۷

۷-۴-۲-همه گیری شناسی انگل در ایران.. ۲۷

۸-۴-۲ همه‌گیری شناسی انگل درسایر نقاط دنیا ۲۹

۳-۲ – لوامیزول.. ۳۲

۱-۳-۲- فرمول شیمیایی و مشخصات لوامیزول.. ۳۲

۲-۳-۲- موارد کاربرد. ۳۳

۳-۳-۲- فارماکوکینتیک…. ۳۴

۴-۳-۲-فارماکودینامیک…. ۳۵

۵-۳-۲-عوارض جانبی.. ۳۵

۶-۳-۲-مسمومیت دارویی.. ۳۵

۷-۳-۲-تداخل دارویی.. ۳۶

۸-۳-۲-احتیاطات لازم. ۳۶

۹- ۳-۲-میزان درمانی دارو ۳۶

فصل سوم: مواد و روش کار

مواد و روش کار ۳۷

۱-۳ مواد مورد استفاده ۳۸

۱-۱-۳ – وسایل و دستگاه‌های مورد استفاده : ۳۸

۲-۱-۳ مواد شیمیایی مورد استفاده ۳۹

۲-۳- روش کار ۳۹

۱-۲-۳-تهیه عصاره ۳۹

۱-۱-۲-۳- انتخاب گیاهان مورد استفاده ۳۹

۲-۱-۲-۳- خشک کردن.. ۳۹

۳-۱-۲-۳ آسیاب کردن و آماده‌سازی گیاه برای عصاره‌گیری.. ۴۰

۴-۱-۲-۳- تهیه عصاره‌ گیاهی.. ۴۰

۵-۱-۲-۳-آماده‌سازی عصاره‌های گیاهی با غلظتهای مختلف… ۴۱

۱-۵-۱-۲-۳- تهیه عصاره‌های آبی.. ۴۱

۲-۵-۲-۳- تهیه عصاره متانولی.. ۴۱

۳-۵-۲-۳- تهیه عصاره متانولی.. ۴۱

۴-۵-۲-۳- تهیه لوامیزول.. ۴۱

۲-۲-۳- تهیه انگلها ۴۲

۱-۲-۲-۳ تهیه شیردان جهت جداسازی انگلها ۴۲

۲-۲-۲-۳- جدا سازی انگلها ۴۲

۳-۲-۳- انجام آزمایشات… ۴۲

فصل چهارم: نتایج

۱-۴ نتایج حاصل از عصاره آبی گونه آرتمیزیا سیبری……………… ۴۲

۲-۴ -نتایج حاصل از عصاره آبی آرتمیزیا سانتولیا ۵۰

۴-۴-نتایج حاصل از عصاره متانولی آرتمیزیا سانتولینا ۵۱

۵-۴-نتایج حاصل از عصاره اتانولی آرتمیزیا سیبری.. ۵۲

۶-۴- نتایج حاصل از عصاره اتانولی آرتمیزیا سانتولیا ۵۲

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث… ۵۹

منابع فارسی.. ۶۷

منابع لاتین.. ۷۱

فهرست جداول

جدول ۱-۴ : نتایج آزمایش عصاره اتانولی آرتمیزیا سانتونیا…………….. ۵۳

جدول ۲- ۴ نتایج آزمایش عصاره اتانولی آرتمیزیا سیبری……………………. ۵۴

جدول ۳-۴ نتایج آزمایش عصاره متانولی آرتمیزیا سیبری……………………. ۵۵

جدول ۴-۴ نتایج آزمایش عصاره متانولی آرتمیزیا سانتولینا……………. ۵۶

جدول ۵-۴-نتایج آزمایش عصاره اتانولی آرتمیزیا سیبری………… ۵۷

جدول ۶-۴- نتایج آزمایش عصاره اتانولی آرتمیزیا سانتولینا……………. ۵۸

مشخصات

دانـــــلود

  • 28 views

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته‌ها