مقاله ترجمه شده پشت پرده مشکلات بازاریابی :

بازاریابی  اکنون آماده یک تحول  است زیرا  نقاط  ضعف آن آشکار شده است ( همه افراد , سهامداران ,مدیران , ——  (مدیران عامل ) ,مصرف کننده وحکومت ناراحت  هستند  زیرا بازاریابی  انگونه که بایستی موسسات رابه حرکت رادارد عمل نمی کند) این مطلب را کوین کلانسی  رابرت شلمن  که مدیران بازاریابی  هستند ,می گویند یکی از مهترین دلیل این ناتوانی این است  که تحقیق انجام نمی گیرد که علت آنهم وجود شکاف در ساختار  اصلی  آن است حتی دانشگاهها که اولین منابع در تئوری تحقیق بودند نیز نقاط ضعفی  را در پر کاربردترین روشهای تحقیقاتی مشاهده  کرده اند.  با توجه به مقالات منتشر شده بوسیله ویلیام  ماسی  از استانفورد از دانشگاه  پنسیلوانیا , رونالد فرانک از دانشگاه  کورنل وتوماس لوراهل  شخص شده است که آمارهای چند  متغیره ای  که صفات افراد را توضیح می دهند را فقط می توان برای کمتر از ۷ درصد  از رفتار وخرید بکار برد.

Marketing is ripe for a revolution because its failures are so apparent. ‘Everybody–stockholders, directors, CEOs, customers, the government–is angry because marketing, which should be driving business, doesn’t work’ write marketing executives Kevin Clancy and Robert Shulman. One of the most important reasons for this breakdown is that research is not working because of flaws in its basic premises

چکیده
طراحی و پیاده سازی سیستم انبارداری
با توجه به وجود برنامه های انبار که تا کنون نیازهای انبار داری را پاسخ می دهد ولی در بیشتر موارد با توجه به نوع انبار و محل آن نیاز به برنامه خصوصی که نیاز های کامل انبار دار را پاسخ بدهد نیز وجود دارد . در برنامه های انبار داری جدید مسئول انبار یا مدیر ، با دادن فاکتورهای خاص به برنامه تصمیم گیری برای مقدار ورود و خروج کالا را برای تولید و غیره را به عهده خود برنامه می گذارد .
این پروژه در نظر دارد که ایده های شرکت کفش مشکین مشهد را جهت استفاده بهینه از برنامه انبارداری برآورده سازد که مهم آنها عبارتند از :
۱- خصوصی بودن برنامه برای شرکت کفش مشکین مشهد
۲- محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل شرکت
۳- بالا بردن امنیت برنامه در مقابل دستکاری داده ها و کاربران غیر مجاز
۴- یکپارچه سازی برنامه
مراحل به کارگرفته شده برای کسب و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز این پروژه عبارتند از :
۱- مشاهده
۲- مصاحبه
۳- پرسشنامه
پس از انجام مراحل امکان سنجی و آنالیز ؛ در فاز طراحی و پیاده سازی این برنامه از ۶ جدول اطلاعاتی توسط نرم افزارAccessاستفاده شده است و برای پیاده سازی فرم ها از بسته نرم افزاری Visual Studio ؛ نرم افزار Visual Basic 6 استفاده شده است .
فهرست:
مقدمه 
فصل اول : معرفی 
  1-1) ضعف برنامه های انبار موجود 
  1-2) انگیزه تحقیق 
  1-3) هدف پروژه  
  1-4) روش انجام پروزه 
فصل دوم : مروری بر فرآیند انبارداری 
  2-1) تعریف انبار 
  2-2) دلایل استفاده از انبار 
  2-3) انواع موجودیهای انبار 
  2-4) سازمان انبار 
  2-5) وظایف انباردار 
  2-6) دیاگرام جریان اطلاعات در انبار 
فصل سوم : طراحی نرم افزار 
  3-1) گزارش شناخت سیستم 
  3-2) گزارش کامل آنالیز سیستم 
  3-3) پیاده سازی بانک اطلاعاتی 
فصل چهارم : پیاده سازی نرم افزار 
  4-1)  مقدمه 
  4-2) تعریف چند واژه 
  4-3) چند نکته پیرامون پیاده سازی نرم افزار 
  4-4) ارزیابی پروژه 
  4-5) قسمتهایی از کد برنامه 
پیوست 
فرم های طراحی شده برنامه 
منابع و مراجع 

یکی از مهمترین دغدغه های مدیران در مورد برند شرکت، یافتن پاسخ این سؤال است که چگونه ارزش برند شرکت آنها می تواند فروش بیشتری را برای شرکت به همراه داشته و به افزایش ارزش شرکت ها منجر بشود . با افزا یش رقابت شرکت ها، ارزش گذاری یا ارزیابی برند و رده بندی شرکت ها و همچنین، بررسی ارتباط میان ارزش برند یک شرکت با فعالیت هایش و همچنین تأثیر آن در بازار از مباحث مورد توجه در حوزه تجارت شده است . به همین دلیل روش ها ی متعددی برای ارزیابی برند مطرح شده است. در این پژوهش از یکی از جدید ترین این روش ها که هر سه بعد بازار، مالی و حسابداری برند را ارزیابی می کند و تحت عنوان ارزیابی موفقیت برند شرکت ها مطرح شده، برای ارزیابی برند نمونه ای شامل ۸۲ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. علاوه بر آن، رابطه میان ارزش برند شرکت با فروش آن و ارزش برند شرکت با ارزش بازار سهام، مورد آزمون قرار گ رفته است . نتا یج نشان دهن ده وجود ارتباط مستقیم میان ارزش برند شرکت با فروش و همچنین، ارزش برند شرکت با ارزش بازار سهام آن است.

خلاصه:
کشور ایران به دلیل داشتن انواع پوست بز و گوسفند از تولید کنندگان عمده پوست و چرم سبک محسوب می‌شود و به علت آب و هوای نیمه خشک پوست گوسفند و بز ایران از مرغوبیت بالایی برخوردار است ولی متأسفانه دامداران کشور به دلیل کم ارزش قلمداد نمودن پوست و پشم و اینکه نوع تغذیه در ایران بیشتر به گوشت گوسفند اختصاص دارد و همچنین به علت نداشتن آگاهی و انگیزه لازم جهت حفظ و حراست از این ثروت ملی، توجه لازم را مبذول نمی‌دارند و از سالیان گذشته انواع پوست، سالامبور و محصولات نیمه ساخته چرمی‌از کشور ما با دیدگاه سنتی صادر گردیده است که عمده صادرات ایران بر حسب آمار موجود مختص به صدور سالامبور و کراست بوده است و این در حالی است که می‌توان ارزش افزوده زیادی را از طریق تولید محصولات ساخته شده چرمی‌به وجود آورده و به تبع آن درآمد ارزی بالایی را تحصیل نمود. بویژه اینکه محصولات چرمی‌از تنوع بالایی برخوردار بوده به نحوی که تنوع این محصولات بالغ بر ۶۰ نوع می‌گردد و هر ساله در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی نمایشگاههای محصولات چرمی‌به نمایش گذاشته می‌شود که متأسفانه نقش کشور ما علی رغم امکانات بالقوه و بالفعل در این نمایشگاهها بسیار کم رنگ می‌باشد، برای مثال در سال ۱۳۷۶ در نمایشگاههای جهانی چرم و البسه چرمی‌در پاریس و بولونیا ایتالیا و بارسلون اسپانیا و دوسلدورف آلمان در کنار کشورهای پیشرفته جهان، کشورهای ترکیه، هندوستان، پاکستان، بنگلادش، اتیوپی و بورکینافاسو دارای چندین غرفه بودند ولی هیچ اثری از محصولات و صنعتگران ایران و پرچم مقدس جمهوری اسلامی‌ایران نبود.
قطعاً وجود چنین نقیصه ای برایند عوامل متعددی است که شناخت آنها و بویژه حرکت در جهت رفع موانع، این امکان را فراهم خواهد ساخت تا به گونه ای شایسته استعداد و ظرفیت های خود را در صحنه بین الملل عرضه نماییم.
پژوهشگر در این تحقیق، به دنبال تبیین و تحلیل متغیرها و عواملی است که صادرات محصولات کشور را چه به صورت مثبت و چه منفی، تحت تأثیر قرار می‌دهند و از این طریق ضمن بیان این عوامل، راه کارهای مناسب جهت بهبود و ارتقاء صادرات محصولات چرمی‌را پیشنهاد خواهد کرد. در واقع مسأله اصلی تحقیق این است که موانع موجود بر سر راه صادرات محصولات چرمی‌سبک شناسایی شده و گامهایی را که در جهت رفع این موانع می‌توان برداشت تعیین کرد.
فهرست مطالب:
فصل اول طرح تحقیق 
بیان موضوع یا تعریف مسأله
ضرورت انجام تحقیق
پیشینه تحقیق
فرضیات 
تعریف عملیات متغیرها 
نوع تحقیق و دلایل آن
ابزار گردآوری داده ها
جامعه آماری
مراحل انجام تحقیق
تعریف مفاهیم
محدودیت ها 
فصل دوم ادبیات تحقیق 
تاریخچه استفاده از پوست، چرم و چرمسازی
تکنولوژی (فن آوری) در صنعت چرم 
مراحل ساخت چرم 
عوامل مؤثر بر کیفیت پوست و چرم 
الف- پوست
ب- چرم
انواع چرم و موارد استفاده از آن
انواع محصولات چرمی
بخش دوم مباحثی در باب صادرات و ابعاد مدیریتی آن 
تجارت بین الملل و کشورهای روبه توسعه 
جایگاه صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور 
آثار جانبی افزایش ظرفیت های تولیدی 
نقش صادرات غیر نفتی در ایجاد اشتغال 
تعریف استراتژی 
نقش و جایگاه صادرات غیر نفتی در استراتژی های توسعه اقتصادی 
الف- استراتژی جایگزینی واردات 
ب- استراتژی توسعه صادرات
انواع استراتژی های رقابتی عام 
رهبری در هزینه 
تمایز محصول 
تمرکز (محدودنگری) 
میانه روی 
تعریف بازاریابی
استراتژی های عمده تقسیم بندی بازار 
۱- استراتژی بازاریابی یکسان 
۲- استراتژی بازاریابی تفکیکی 
۳- استراتژی بازاریابی تمرکزی 
ارزشیابی و انتخاب استراتژی تقسیم بندی بازار 
تقسیم بندی بازار های بین المللی 
استراتژی توسعه آمیخته بازاریابی 
آمیخته محصول 
اهمیت قیمت در آمیخته بازاریابی 
آمیخته تشویق و ترفیع 
اجزای تشویق و ترفیع 
توزیع فیزیکی در آمیخته بازاریابی 
تصمیمات عمده در بازاریابی بین المللی 
۱- ارزیابی اوضاع و احوال و محیط بازاریابی بین الملل 
۲- تصمیم به فعالیت در سطح بین‌الملل (Deciding wether to go abroad) 83
3- تصمیم در مورد انتخاب بازارها در سطح بین‌الملل (Deciding Which market to enter) 
4- تصمیم در مورد چگونگی وارد شدن به بازار بین‌المللی (Diciding how to enter the market) 
5- تصمیم در مورد برنامه های بازاریابی بین‌الملل (Deciding on the markting program) 
6- تصمیم در مورد نوع سازمان بازاریابی بین‌الملل (Diciding on the marketing organizition) 
فصل سوم – روش تحقیق 
مقدمه 
روش تحقیق 
روش جمع آوری اطلاعات 
منابع اطلاعات ثانویه 
منابع اطلاعات اولیه 
روش اجرای پرسشنامه 
جامعه آماری
نمونه آماری 
تهیه و تنظیم پرسشنامه 
نحوه توزیع سوالات پرسشنامه 
روشهای آماری مورد استفاده 
فصل چهارم – جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها 
مقدمه 
اطلاعات مربوط به ویژگیهای مدیران مراکز نمونه گیری شده 
آماره آزمون 
سوالات مربوطه
بررسی فرضیه ۲
آماره آزمون
آزمون فرضیه ۲
جداول آزمون فرض گروه نمونه مراکز صنعتی 
بررسی فرضیه ۳
آماره آزمون 
جداول آزمون فرض گروه نمونه مراکز صنعتی 
سوالات مربوطه
بررسی فرضیه ۴
آزمون فرضیه ۴
آزمون فرضیه ۴
سوالات مربوطه
بررسی فرضیه ۵
آزمون فرضیه ۵
تذکر
سوالات مربوطه
بررسی فرضیه ۶
آماره آزمون
آزمون فرضیه ۶
سوالات مربوطه
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات 
نتیجه گیری 
نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۱
نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۲
نتایج بدست امه در ارتباط با فرضیه ۳
نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۴
نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۵
پیشنهادات 
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۱
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۲
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۳
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۴
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۵
پیشنهادات در ارتباطات با فرضیه ۶
سایر پیشنهادات 
سایر پیشنهادات 
توصیه به سایر دانشجویان محققین 
منابع

مقدمه:
بررسی آمار صادرات و واردات در سال ۱۲۶۸ ه ش نشان می‌دهد که محصولات کشاورزی و دامی عمده ترین بخش محصولات صادراتی ایران در یک قرن پیش بوده است. در آن زمان ابریشم، برنج، پنبه، توتون و تنباکو از اقلام عمده صادراتی کشور بوده‌اند که امروزه بمنظور وارد کردن اغلب آنها سالانه مبلغ قابل ملاحظه ای ارز از کشور خارج می‌شود. این آمار همچنین نشان می‌دهد که با وجود کسری موازنه تجاری در سال۱۲۶۸ ه ش ، درآمد حاصل از صدور کالاهای کشاورزی به تنهایی قادر به جبران بیش از نیمی از هزینه‌های مربوط به واردات کشور بوده است ولی تا سال ۱۳۲۰ ه ش سهم صادرات غیر نفتی به تدیریج تقلیل می‌یابد چنانکه سهم صادرات غیر نفتی از کل مبادلات بازرگانی خارجی به یک سوم می‌رسد و تا سال ۱۳۳۰ ه ش این نسبت به حدود یک چهارم تنزل پیدا می‌کند. روند گسترش واردات در پی افزایش درآمد‌های ناشی از فروش نفت به نحوی شتاب می‌گیرد که تولید داخلی تحت الشعاع واردات کالا واقع شده و تجارت خارجی به اهرم فشار بر اقتصاد ملی بدل می‌شود. بنابراین از حدود یکصد سال پیش رابطه تحویل نفت در مقابل دریافت کالای ساخته شده، هسته اصلی بازرگانی خارجی کشور گردیده و وابستگی اقتصادی در نتیجه وجود این بافت ناسالم ایجاد و تحکیم شده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی بمنظور تغییر روند بازرگانی خارجی با توجه به نیازهای واقعی کشور، تلاشهایی بعمل آمد. اما از هم گسیختگی اقتصاد کشور بدلیل اعتصابات گسترده مردم در سال ۱۳۵۷ و عدم وجود برنامه مشخص و نیز بروز عوامل متعدد سیاسی موجب گردید که سهم واردات مصرفی همچنان به روند صعودی خود ادامه دهد. بعدها نیز تحریم اقتصادی و جنگ تحمیلی، میزان صادرات را بشدت کاهش داد. بطوریکه در حال حاضر تجارت خارجی ایران با صادرات تک محصولی (نفت) و وابستگی شدید به ارز حاصل از آن مشخص می‌باشد. در سالهای اخیر دولت تلاشهای بسیاری به منظور افزودن بر سهم صادرات غیر نفتی بعمل آورده است. در این راستا صادرات سنگهای قیمتی و بخصوص فیروزه نیشابور می‌تواند مثمر ثمر واقع گردد، چراکه فیروزه نیشابور بعنوان بهترین فیروزه جهان، دارای شهرت بین المللی است و در صورت توجه بیشتر به صادرات آن می‌تواند ارز آوری مناسبی ایجاد نماید.
فهرست مطالب:
فصل اول
طرح تحقیق
۱- مقدمه
۲- بیان مسئله
۳- ضرورت انجام تحقیق
۴- فرضیه‌های تحقیق
۵- اهداف مورد نظر برای انجام تحقیق
۶- روش تحقیق
۱- جامعه آماری
۲- نمونه گیری
۳- محدودیت‌ها و مشکلات انجام تحقیق
۴- پیشینه تحقیق
۵- تعریف واژه‌های تخصصی مورد استفاده در تحقیق

فصل دوم
پیشینه تحقیق
بخش اول: مبانی نظری مرتبط به «فیروزه»
۲-۱-۱- مختصری در مورد تاریخچه جواهرات
۲-۱-۲- قدمت استخراج فیروزه
۲-۱-۳- علم شناخت سنگهای قیمتی و اهمیت آن در جهان
۲-۱-۴- انواع فیروزه
۲-۱-۵- نحوه ساخته شدن فیروزه
۲-۱-۶- فضیلت فیروزه در اسلام
۲-۱-۷- معادن فیروزه
۲-۱-۸- کلیاتی در مورد برش و جلای کانی‌ها و سنگهای جواهر رنگی
۲-۱-۹- تراش فیروزه
۲-۱-۱۰- مشخصات بهترین نوع فیروزه تراشیده
۲-۱-۱۱- صادرات فیروزه
بخش دوم: مبانی نظری مرتبط با «آمیخته بازاریابی»
۲-۲-۱- تعریف بازاریابی
۲-۲-۲- فلسفه مدیریت بازاریابی
۲-۲-۳- عوامل مؤثر در تغییر تقاضا
۲-۲-۴- عوامل مؤثر در اقدام به خرید
۲-۲-۵- فرآیند تصمیم خرید 
2-2-6- مفهوم مدرن بازاریابی
۲-۲-۷- آمیخته بازاریابی (Marketing Mix)
2-2-8- جایگاه یابی در بازار

فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱ نوع تحقیق: به طور کلی تحقیقات علمی را به دو دسته تعرفه تقسیم می‌نمایند:
۳-۲ روش تحقیق
منابع وماخذ

فصل چهارم
جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌ها 
4-1- ویژگیهای پاسخگویان 
4-1-1- ویژگیهای صادر کنندگان مصنوعات فیرزوه ای
۴-۱-۲-ویژگیهای فیروزه تراشان
۲-۴- آزمون فرضیه‌ها

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه
۵-۲- نتیجه گیری در مورد ویژگی‌های پاسخگویان
۵-۲-۱- نتیجه گیری در مورد ویژگی‌های «صادرکنندگان مصنوعات فیروزه ای»
۵-۲-۲- نتیجه گیری در مورد ویژگی‌های «فیروزه تراشان»
۵-۳- نتیجه گیری در مورد فرضیه‌های تحقیق
۵-۳-۱- نتیجه گیری در مورد فرضیه اول 
5-3-2- نتیجه گیری در مورد فرضیه دوم 
5-3-3- نتیجه گیری در مورد فرضیه سوم 
5-3-4- نتیجه گیری در مورد فرضیه چهارم
۵-۳-۵- نتیجه گیری در مورد فرضیه پنجم 
5-5- موضوعات پیشنهادی برای تحقیقات تکمیلی
منابع

قسمتی از متن :

در سال های اخیر شاهد
پیشرفت های قابل توجهی در سخت افزار کامپوتر بوده ایم.ظرفیت سرعت و ذخیره
pcs هر هجده ماه دو برابر می شود و این در حالی است که هزینه آن کاهش می
یابد.
بسته های نرم افزاری آماری با ویندوزهای کاربر نقش مهمی را در
عصرclik-and-point ایفا می کنند.سالیان متوالی داده ها حاصل بررسی های
گوناگون بودند امروزه در انبار داده ها انبوهی از اطلاعات ذخیره شده است به
گونه ای که می توان اطلاعات ارزشمندی راجع به مشتریان و کارکنان کسب
نمود.تعدادی از این اطلاعات را می توان به وسیله روش های آماری ساده تجزیه و
تحلیل نمود.اما در اکثر مواقع نیازمند تکنیک های پیچیده تری هستیم.امروزه
اکثر محققان علاقمند به استفاده از بیش از متغیر ه هستند و بنابراین وجود
تکنیک های چند متغیره آماری ضروری میباشد.
علاوه براین، تصمیم گیر ندگان
تجاری و مصرف کنندگان به منظور اتحاذ تصمیم و انتخاب تمایل دارند از
اطلاعات زیادی استفاده کنند.در نتیجه تاثیرات بالقوه بر رفتار مصرف کننده و
واکنش  های تجاری فراوان می باشد. تکنیک های چند متغیره ناشی از نیاز تجار
به توجه نمودن به برخی پیچیدگی ها است.
فهرست مطالب :
مقدمه
تجزیه چند متغیره
طبقه بندی شیوه های چند متغیره
شیوه های وابسته یا بر همبستگی
استفاده از تحلیل فاکتوری با رگرسیون چندگانه
تحلیل خوشه ای
شیوه های آماری در تحلیل خوشه ای
کاربردهای تحلیل خوشه ای در تحقیق بازاریابی
انجام پژوهش ها درباره محصولات جدید
کاربردهای تحلیل مبین در تحقیق بازاریابی
ترکیب تحلیل مبین با تحلیل خوشه ای
کاربردهای تحلیل همبسته در تحقیق بازاریابی
توسعه محصولات جدید

قسمتی از متن :

در سال های اخیر شاهد
پیشرفت های قابل توجهی در سخت افزار کامپوتر بوده ایم.ظرفیت سرعت و ذخیره
pcs هر هجده ماه دو برابر می شود و این در حالی است که هزینه آن کاهش می
یابد.
بسته های نرم افزاری آماری با ویندوزهای کاربر نقش مهمی را در
عصرclik-and-point ایفا می کنند.سالیان متوالی داده ها حاصل بررسی های
گوناگون بودند امروزه در انبار داده ها انبوهی از اطلاعات ذخیره شده است به
گونه ای که می توان اطلاعات ارزشمندی راجع به مشتریان و کارکنان کسب
نمود.تعدادی از این اطلاعات را می توان به وسیله روش های آماری ساده تجزیه و
تحلیل نمود.اما در اکثر مواقع نیازمند تکنیک های پیچیده تری هستیم.امروزه
اکثر محققان علاقمند به استفاده از بیش از متغیر ه هستند و بنابراین وجود
تکنیک های چند متغیره آماری ضروری میباشد.
علاوه براین، تصمیم گیر ندگان
تجاری و مصرف کنندگان به منظور اتحاذ تصمیم و انتخاب تمایل دارند از
اطلاعات زیادی استفاده کنند.در نتیجه تاثیرات بالقوه بر رفتار مصرف کننده و
واکنش  های تجاری فراوان می باشد. تکنیک های چند متغیره ناشی از نیاز تجار
به توجه نمودن به برخی پیچیدگی ها است.
فهرست مطالب :
مقدمه
تجزیه چند متغیره
طبقه بندی شیوه های چند متغیره
شیوه های وابسته یا بر همبستگی
استفاده از تحلیل فاکتوری با رگرسیون چندگانه
تحلیل خوشه ای
شیوه های آماری در تحلیل خوشه ای
کاربردهای تحلیل خوشه ای در تحقیق بازاریابی
انجام پژوهش ها درباره محصولات جدید
کاربردهای تحلیل مبین در تحقیق بازاریابی
ترکیب تحلیل مبین با تحلیل خوشه ای
کاربردهای تحلیل همبسته در تحقیق بازاریابی
توسعه محصولات جدید

مدیریت منابع انسانی

بدون دیدگاه

مقدمه:
با یک نگرش سیستمی به سازمان و مدیریت در می یاببم که موفقیت هر گروه سازمان در گرو تلفیق “منابع وارده“ به یک سازمان یعنی نیروی انسانی،سرمایه،تکنولوژی،مواد اولیه و اطلاعات در جهت نیل به اهداف سازمانی است.


فهرست:
فصل اول:
ماهیت مدیریت منابع انسانی
فصل دوم: تجزیه،طراحی و طبقه بندی مشاغل
فصل سوم: نیرویابی،جذب و گزینش
فصل چهارم: آموزش و توسعۀ منابع انسانی
فصل پنجم: حقوق و دستمزد
فصل ششم: ارزشیابی مشاغل
فصل هفتم: انظباط و رسیدگی به شکایات
فصل هشتم: ارزشیابی شایستگی کارکنان
فصل نهم: برنامه ریزی نیروی انسانی
فصل دهم: سلامتی ، ایمنی و رفاه

قسمتی از متن:
رشد و بقای هر شرکت، سازمان و فروشگاه در گرو ارائه خدمات و یا فروش محصولات آنست. بازار تجارت و کسب امروزی بسیار رقابتی تر از گذشته شده است هر روز شاهد رشد و شکل گیری فروشگاه ها و بازارهای جدید هستیم. این امر در کنار تنوع محصولات و وجود کالاهای فراوان علاوه بر ایجاد قدرت انتخاب بیشتر برای مشتریان، فروش را برای فروشندگان بسیار سخت تر کرده است .امروزه مشتریان با اندک بی توجهی از سوی فروشندگان دیگر از آنان خرید نخواهند کرد.حفظ ونگهداری مشتریان فعلی وجلب وجذب مشتریان جدید مستلزم انجام فرایندهاواتخاذ تدابیر خاصی است. مسئله مشتری مداری و توجه به مشتریان یکی از ضروریات امر فروش است . فروشندگان امروزی دیگر  به راحتی قادر نخواهند بود که با روش های سنتی و قدیمی و تنها با اتکا به تجربیات خود به فروش مناسب دست یابند . در این راستا لازم است ضمن بکارگیری از تجربیات موفق فروش ،علم و دانش فروش را نیز کسب کرده و با اصول علمی مشتری مداری  و فروش تا حد ممکن آشنا گردند. در این کتاب که هدف اصلی آن افزایش دانش فروش فروشندگان در حوزه های مختلف می باشد سعی شده است اصول علمی فروش و مشتری مداری به زبانی ساده و قابل فهم تشریح گردد. از آنجا که مخاطب اصلی این کتاب فروشندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات در صنوف مختلف از قبیل مواد غذایی، پوشاک و کیف و کفش، لوازم خانگی، بهداشتی و آرایشی، خدمات فنی اتومبیل، بیمه، رستوران ها و غیره می باشند ، ساختار این کتاب به گونه ای طراحی شده است که ضمن توجه به غنای علمی مباحث و کاربردی بودن مطالب از کلی گویی و طولانی شدن مباحث پرهیز گردد تا خوانندگان دچار خستگی و دلزدگی نگردند و راغب به ادامه مطالعه کتاب باشند  فلذا طراحی فصول این کتاب  با عنایت به این نکات انجام گرفته است.
 در طول مطالعه این کتاب خوانندگان ضمن آشنایی با تاریخچه مختصری از بازار تجارت با اصول مشتری مداری و جلب رضایت مشتریان و تیپ های مختلف مشتریان آشنا شده و در ادامه با تکنیک های حرفه ای فروش نظیر دوست داشتن مشتریان، فنون برخورد اولیه با مشتریان، چگونگی معرفی کالا به مشتریان و ارائه خدماتی برتر و بهتر آشنا می گردند در انتهای هر فصل نیز نکات مهم هرفصل یادآوری گردیده اند. در بخش پایانی کتاب نیز آداب کسب و تجارت اسلامی به اختصار آورده شده است. انتظار می رود خوانندگان پس از مطالعه این کتاب و آشنایی با اصول دانش فروش و مشتری مداری و بکار بستن تکنیک های کاربردی معرفی شده در امر فروش به فروشندگان حرفه ای تبدیل شوند…

فهرست مطالب:
پیشگفتار
فصل اول : تاریخچه بازار وتجارت
تعریف بازار
تعریف تجارت
تاریخچه بازار و تجارت
بازار از دوران کهن تا دوره ی ماد
بازار از دوران ماد تا آغاز دوره ی اسلامی
بازار در دوران اسلامی
فصل دوم : سیر تکاملی فروش
دوران محصول
دورهی تبلیغات
دوران بازار
دوران مشتری
فصل سوم : ضرورت یادگیری علم فروش
فرصت های مطالعه
علم درکنار تجربه
ارتقا، دانش
نکات مهم فصل
فصل چهارم : رضایت مشتری
اهمیت رضایت مشتری
سطوح مختلف رضایت
نکات مهم فصل
فصل پنجم : اصول مشتری مداری
مقدمه ای برمشتری مداری
خواسته ها وانتظارات مشتریان
انواع مشتریان
نکات مهم فصل
فصل ششم :تیپ های مختلف مشتریان
انواع مشریان براساس رفتار آنان
تیپهای دیگر شخصیتی
چگونه با تمام نوع ها برخورد کنیم
نکات مهم فصل
فصل هفتم : دوست داشتن مشتریان وصداقت
مقدمه بحث
دوست داشتن مشتریان وافزایش رزق
دوست داشتن وارتباط آن با صداقت
تغییر نگرش
نکات مهم فصل
فصل هشتم : قدرت زبان وبیان
زبان ابزار ارتباطی
زبان ابزار اولیه فروش
خوب سخن گفتن وسخن خوب گفتن
نکات مهم فصل
فصل نهم : فنون برخورد اولیه بامشتریان
آمادگی قبل از ورود مشتریان
فنون برخورد با مشتری هنگام ورود
نکا ت مهم فصل
فصل دهم : معرفی کالا به مشتریان
داشتن اطلاعات کافی درباره کالا
نیاز شناسی مشتریان
پیشنهاد دادن کالا به مشتری
ویژگی محصول را به سودمندی آن ارتباط دهید
نکات مهم فصل
فصل یازدهم : گام های پایانی فروش
ایرادات مشتریان
قیمت کالا وتخفیف
پایان دادن فرایند فروش
نکات مهم فصل
فصل دوازدهم : ارائه خدمات برتر وبهتر
مقدمه
فروشگاه مواد غذایی
فروشگاه پوشاک وکیف وکفش
تعمیرات فنی و اتومبیل
بیمه های اتومبیل واشخاص
بنگاه داران اتومبیل واملاک
صاحبان رستوران ها
نکات مهم فصل
فصل سیزدهم  : آداب کسب وتجارت اسلامی
لزوم یادگیری احکام تجارت وکسب
دعای ورود به بازار
پس گرفتن کالای فروخته شده
پرهیز از کسب حرام
پرهیز ازسوگند خوردن
رعایت انصاف
منابع

چکیده:

روابط عمومی هر روزه به دنبال ایجاد روابطی موثر با مخاطبان کلیدی مانند تحلیلگران رسانه ها، سیاست گذاران و تاثیرگذاران بر سیاست ها، مشتریان و سهامدارانی می باشد که بر نتایج کسب و کار اثر می گذارند. روابط عمومی یک عامل حیاتی در حمایت از قدرت و ارزش برند های یک سازمان در برابر تمامی ذینفعان است. تمام اجزای برند سازمان های بزرگ از قبیل لحن و شخصیت، مزایای عملکردی و عاطفی، پیام اصلی و هدف نهایی و به شهرت رسیدن، اگر به طور کامل به مخاطبان داخلی و خارجی متصل گردند، می توانند به افزایش عملکرد و اعتبار آن ها کمک نمایند. افزایش درک آگاهی مشتریان و تعهد به یک برند از طریق فعالیت های روابط عمومی، معمولا بخش مهمی از استراتژی کلی هر سازمان برای حفظ و ارتقای استانداردهای عملکرد و اعتباریش می باشد.
فهرست:
چکیده
مقدمه
برند
پیوند با عملکرد و شهرت
برند سازی در مقابل بازاریابی
نقش روابط عمومی در برندسازی
داستان سرایی
رسانه های اجتماعی
نام تجاری و شهرت: کوکا کولا
کوکا کولا: در جشن یک قول
نتیجه گیری

دسته‌ها