تحقیق تاریخچه شرکت آب مشهد

بدون دیدگاه

بخشی از متن:
آب شرب شهر مشهد از منابع داخلی دشت مشهد تأمین می
شود . حدود ۸۵ درصد آن توسط چاههای عمیق که تعدادی از آنها در محدوده شهر و
مابقی در خارج محدوده فعلی قرار دارند. تعداد ۵ حلقه چاه آهکی در منطقه
پائین دست سد کارده نیز جزو چاههای خارج شهر محسوب می شوند
علاوه برآن دو سد کارده و طرق و همچنین یک دهنه چشمه آهکی در اندرخ که زیردست سد کارده می باشد تأمین کننده آب شرب مشهد می باشند.
از
مجموعه فوق فقط آب سدهای طرق و کارده سالانه حدود ۲۰ میلیون متر مکعب
تأمین می شود که توسط دو رشته خط انتقال به طول ۲۵ کیلومتر و ۴۵ کیلومتر به
تصفیه خانه های شماره یک منتقل و پس از تصفیه فیزیکی به شبکه توزیع وارد
می شود البته قرار است که آب سد طرق از این به بعد در تصفیه خانه شماره ۲
تصفیه و به سیستم توزیع آب شهر داده شود و از ظرفیت خالی تصفیه خانه شماره
یک نیز برای آب بنام جدید سطحی استفاده شود.

فهرست مطالب:
تاریخچه شرکت
تعریف
تاریخچه شرکت
تاریخچه صنعت آب در ایران
بند آب
قنات
آب انبار
تاریخچه دفع فاضلاب در ایران

تحقیق اهداف و وظایف شهرداری

بدون دیدگاه

بخشی از مقاله :
شرح وظایف فعلی شهرداریها(مصوب سال  1390) بیش از تکالیف جاری شهرداریها بوده و اغلب این وظایف (مانند تأمین آب و رو شنایی شهر، نصب و نظارت برگه قیمت اجناس،…) با مشارکت یا توسط دیگر سازمانهای دولتی انجام می شود. لکن بخشی از نیازهای جدید و اساسی مدیریت کلان شهرها ( مانند کاهش ترافیک و تسهیل تردد شهرها، حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هوا، خودکارسازی امور شهروندان و ترویج فرهنگ و رفاه شهری) از وظایف مصوب شهرداریها نبوده و هماهنگی و مشارکت دیگر واحدهای ذیربط با شهرداری کلان شهر مصوب و الزامی نمی باشد که ساماندهی و هدایت مطلوب کلان شهر را نامقدور و بعید نموده و بازنگری قوانین فعلی مدیریت کلان شهرها را ضروری می نماید.

 
سرفصل ها :
اهم وظایف مصوب فعلی شهرداریها
اهداف و وظایف
چارت شهرداری
چکیده ای از فعالیتهای سازمان امارواطلاعات وخدمات کامپیوتری شهرداری

قسمتی از متن:
طی دهه های اخیر از سوی اندیشمندان علوم جغرافیا ، جامعه شناسی ، اقتصاد ، جمعیت شناسی و برخی علوم دیگر ، تعاریف متعددی از شهر ارائه شده است و جامعهشناسان از جمله انگلس و مارکس شهر را محل تمرکز جمعیت ، ابزار تولید ، سرمایه ، نیازها و احتیاجات و غیره می دانند که تقسیم کار اجتماعی نیز در آنجا صورت گرفته است. جغرافی دانان ، شهر را منظرهای مصنوعی از خیابانها ، ساختمانها ، دستگاهها و بناهایی می دانند که ) زندگی شهری را امکانپذیر میسازد.

فهرست مطالب:
شهر و شهرنشینی
تعریف شهر
جایگاه شهرهای ایران در نظام سلسله مراتب شهرهای خاورمیانه
تحول شهرنشینی در ایران
توزیع جغرافیائی جمعیت شهری
نسبت شهرنشینی
توزیع استانی جمعیت شهرنشین
نظام سلسله مراتب شهرها
تراکم در شهرها
اداره شهرها
سیر مدیریت شهری درایران
اهداف مدیریت شهریسازمانهای دولتی مرتبط بامقوله مدیریت شهری در ایران
الگوهای اداره شهر در کشورهای دیگر
الگوی شهردار ـ شورا
الگوی کمیسیونی هیئتها و کمیسیونرها
الگوی مدیر شهر (شورا ـ مدیرشهر)
درجه شهرداریهای کشور
پایتخت‌های ایران
پایتخت‌های ایران در دوران باستان
پایتخت مادها
پایتخت هخامنشیان
پایتخت اشکانیان
پایتخت ساسانیان
پایتخت‌های ایران در دوران پس ازاسلام
پایتختهای قرون اولیه اسلامی (قبل از ایلخانیان)
پایتخت ایلخانیان مغول
پایتخت صفویان
پایتخت افشاریان
پایتخت زندیان
تهران، پایتخت قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسلامی
تهران در عصر قاجار
تهران در عصر پهلوی
تهران در دوران پس از انقلاب اسلامی
انتقال پایتخت
سبک‌های شهرسازی درایران
سبکهای شهرسازی در دوران قبل از اسلام
میان سبک پارسی ـ هلنی (قرن سوم ق .م.)
سبک پارتی (قرون سوم ق، م، تا قرن هفتم میلادی)
سبکهای شهرسازی در دوران اسلامی
سبک خراسانی (قرن یکم تا قرن چهارم هـ.ق.)
سبک رازی (قرن چهارم تا قرن هفتم هـ.ق.)
سبک آذری (قرن هفتم تا قرن یازدهم هـ.ق.)
مکتب اصفهان (قرن یازدهم تاشروع قرن سیزدهم هـ .ق.)
سبک تهران (اوایل قرن سیزدهم تا سال ۱۲۹۹ هـ.ش.)
الگوی تهران (۱۳۰۰ هـ .ش. تا ۱۳۵۷ هـ.ش.)
عملکرد و موقعیت استقرارشهرها
نقش و عملکرد شهرها
شهرصنعتی
نقش بازرگانی
شهرهای مرحله‌ای و مکاره‌ای
شهر نظامی
شهر فرهنگی
شهر توریستی – تفریحی
شهر معدنی
شهر خوابگاهی
ساختار شهرها(اجزای اصلی شهرها)
مسکن
تعریف مسکن وانواع آن
روند سیاستگذاری مسکن درایران
شاخص های مسکن
کیفیت واحدهای مسکونی
قدمت واحدهای مسکونی
نحوه تصرف واحدهای مسکونی
قیمت زمین و مسکن
خانوار در واحد مسکونی
نفر در اتاق
اتاق در واحد مسکونی
نفردر واحد مسکونی
شبکه معابر
شبکه های ارتباطی
سیستم شعاعی
سیستم شطرنجی
سیستم حلقوی (رینگ سیستم)
سیستم ارگانیک
فضای سبز
انواع فضاهای سبز
عملکردهای فضای سبز
استانداردهای فضاهای سبز
شهرسازی در ایران
گرایش های شهرسازی
برنامه ریزی شهری
طراحی شهری
جایگاه برنامه ریزی و طراحی شهری در نظام برنامه ریزی ایران
آرمانشهر دراندیشه ایرانی
اندیشه آرمانشهری در ادوار مختلف
ساختار کالبدی ورجمکرد
اصول طراحی فضاهای شهری در ایران
اصل پیوستگی فضایی
اصل هم پیوندی عناصر شهری و واحدهای مسکونی
اصل محصور کردن فضا یا محصوریت
و

بیش از ۱۰۰۰ نکته کنکوری مناسب برای ارشد شهرسازی

قسمتی از متن:
برنامه ریزی توسط حکومتها ابتدا درزمینۀ اقتصادی مطرح شد، این نوع برنامه ریزی ابتدا درکشورهای دارای اقتصاد اشتراکی پیدا شد و برنامه ریزی جزئی از اقتصاد سوسیالیستی بشمار رفت و سپس در کشورهای سرمایه داری درسطح بین المللی شروع شد. در اروپا این تفکردر حدود سال ۱۹۳۰ شکل گرفت وبه عنوان زمینۀ تحقیقات وسیع وگسترده اقتصاددانان وبرنامه ریزان مطرح گردید….

فهرست:
تعاریف و مفاهیم بنیادی
تحول برنامه ریزی
تعاریف برنامه ریزی
مفهوم برنامه ریزی
تعریف فرآیند برنامه ریزی
مراحل برنامه ریزی
برنامه ریزی راهبردی (تعریف عام)
ویژگی های برنامه ریزی
معیار تقسیم بندی برنامه ریزی به انواع مختلف
انواع برنامه ریزی
طرح پرسش مراحل ۵گانه برنامه ریزی
برنامه ریزان و طراحان
سلسله مراتب طرحهای توسعه و عمران سرزمینی( وضعیت فعلی)
سلسله مراتب و تعاریف طرحهای توسعه و عمران
اهداف اصلی طرح‏های کالبدی (ملی، منطقه‏ای و ناحیه‏ای)
برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری
ابعاد توسعه شهری پایدار
مراحل اساسی در فرایند برنامه ریزی راهبردی توسعه شهر
فرایند چرخه ای در طرح های راهبردی
فرایند تهیه و اجرای طرح‌های راهبردی توسعه شهری
ارتباط اهداف، راهبردها، سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی
شهرسازی
برنامه ریزی شهری
طرح ریزی شهری
اهداف طرح ریزی شهری
سیما و منظر شهر
طراحی شهری
تعریف طرح جامع شهری
طرح جامع شهری
روش انجام طرح جامع شهری
مراحل تهیه طرح جامع شهری
مدیریت شهری
محدوده شهر
حریم شهر
طرح تفصیلی
مراحل طرح تفصیلی
سابقه طرح های تفصیلی
منطقه بندی  و حوزه بندی
منطقه بندی شهر
کاربری زمین

پایان نامه شکل گیری شهرهای جدید در ایران نمونه موردی شهر پردیس در قالب فایل ورد و ۱۲۴ صفحه قابل ویرایش
اصولا شهر جدید با نگاهی که در این پژوهش به آن  نگریسته شده ، شهری است که به  عنوان یکی از راهبردها و  الگوهای توسعه شهری  در جهت جذب  سرریزهای جمعیتی شهرهای بزرگ ،طراحی، برنامه ریزی، احداث  شده  یا می شود.نظر  به اینکه شهر تهران از نظر مساحت و جمعیت  اولین شهر کشوراست  نیاز به توسعه شهرهای جدید مانند پردیس در اطراف آن احساس گردید و مکانیابی این شهرها برای استفاده حداکثری از پتانسیلهای موجود در آن از اهمیت زیادی برخوردار است.هدف اصلی این تحقیق  بررسی چگونگی شکل گیری شهرهای جدید در ایران  و روش تحقیق استفاده از هر دو روش میدانی و کتابخانه ای بوده است.  مطابق این تحقیق مکانیابی شهر جدید پردیس  به خوبی صورت گرفته  ولی رشد و توسعه آن در این سالها دارای موفقیت چندانی  نبوده  است.
فهرست

فصل اول پایان نامه

طرح موضوع
مقدمه
بیان مساله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف کلان
اهداف جزئی
سوالات تحقیق
پیشینه تحقیق
روش تحقیق
نوع روش تحقیق
روش گردآوری اطلاعات ( میدانی ، کتابخانه ای و غیره )
ابزار گردآوری اطلاعات ( پرسشنامه ، کارت مصاحبه ، کارت مشاهده ، کارت آزمون ، فیش ، جدول وغیره)
 روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
موانع تحقیق
جمع بندی و نتیجه گیری

فصل دوم پایان نامه شکل گیری شهرهای جدید

مبانی نظری
مقدمه
پیدایش و سیر تحول شهرهای جدید
 نظریه های مربوط به شهرهای جدید
طرح ریزی نوین در شهرهای جدید
روند شهرهای جدید
گونه شناسی و طبقه بندی شهرهای جدید
شهرهای جدید مستقل
شهرهای جدید اقماری
شهرهای جدید پیوسته
۲-۶-۱  شهرهای موازی
۲-۶-۲  واحد توسعه
۲-۶-۳  شهرهای جدید سرریز پذیر
۲-۶-۴  شهرهای جدید مهاجر نشین
۲-۶-۵   پایتخت های جدید
۲-۶-۶  شهرهای جدید صنعتی
۲-۷  جمع بندی و نتیجه گیری

فصل سوم پایان نامه

تجربیات جهان و ایران
مقدمه
شهرهای جدید درجهان
کشورهای اروپایی
کشورهای اسکاندیناوی
کشورهای امریکایی
کشورهای سوسیالیستی سابق
کشورهای آسیایی
کشورهای افریقایی
شهرهای جدید درایران
تحولات برنامه ریزی طرحهای شهری و ناحیه ای در ایران
سابقه ایجاد شهرهای جدید در ایران
دلایل ایجاد شهرهای جدید پس از انقلاب اسلامی
کشورهای افریقایی
شهرهای جدید درایران
تحولات برنامه ریزی طرحهای شهری و ناحیه ای در ایران
سابقه ایجاد شهرهای جدید در ایران
دلایل ایجاد شهرهای جدید پس از انقلاب اسلامی
بررسی مسائل مربوط به شهرهای جدید پس از انقلاب اسلامی
اهداف عمده شهرهای جدید پس از انقلاب اسلامی
معرفی شهرهای جدید ایران و جهان
شهر جدید سهند
ویژگیهای جغرافیایی شهر جدید سهند
ویژگی های انسانی و مهاجرتی
ویژگیهای اقتصادی و مسکن
ویژگیهای کالبدی شهر جدید سهند
چالشها و مشکلات اقتصادی
وابستگی اقتصادی به مادرشهر 
چالشها و مشکلات اجتماعی و فرهنگی
عدم توجه به فرهنگ و آداب محلی
مشکل هویت شهرهای جدید
عدم طراحی شهر جدید برای تمامی گروههای سنی
چالشها و مشکلات ارتباطی
نداشتن ارتباط مناسب با مادرشهر تبریز
شهر جدید برازیلیا
جمع بندی و نتیجه گیری

فصل چهارم پایان نامه

شناخت نمونه موردی
بررسی شهرهای جدید و مناطق شهری برخی کلان شهرهای ایران
شهر جدید پردیس
دلایل احداث شهر جدید پردیس
چشم انداز شهر جدید پردیس
معرفی اجمالی شهر پردیس
تاریخچه شکل گیری شهر جدید پردیس
روند شکل گیری شهر جدید پردیس
مکانیابی شهر جدید پردیس
بررسی ویژگی های جغرافیایی و اقلیمی شهر جدید پردیس
معرفی اجمالی فاز ۲ پردیس
وضعیت کالبدی شهر جدید پردیس
اراضی وضع موجود
کاربری های مهم فاز ۲ پردیس
مطالعات اجتماعی- اقتصادی
شکل گیری سازمان فضایی

فصل پنجم پایان نامه شکل گیری شهرهای جدید در ایران نمونه موردی شهر پردیس

نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
پیشنهادات
جمع بندی و نتیجه گیری
منابع وماخذ

قسمتی از متن:
مجموعه شهری (CONURBATION) به گستره
وسیعی اطلاق می شود که از گسترش و پیوند شهرها و شهرک های متعدد بوجود می
آید . به گونه ای که در عین پیوند کالبدی معمولا موجودیت جداگانه خود را
حفظ می کنند.
به عبارت دیگر مجموعه شهری یک محدوده فضایی است
متشکل از یک یا چند شهر اصلی و کانونهای جمعیتی، تولیدی و خدماتی پیرامون
آنها که دارای روابط اقتصادی , اجتماعی و کالبدی – فضایی بصورت متقابل ,
مستقیم , مستمر و فزاینده با یکدیگر بوده و بازار واحدی از سکونت , اشتغال ,
خدمات و ظرافت را تشکیل می دهند…
فهرست مطالب:
۱- مبانی نظری مفهوم مجموعه شهری
۱-۱- تعریف مجموعه شهری  
۲-۱- تعیین شاخصهای تبیین مجموعه شهری در جهان 
۳-۱- روشهای عمده تعیین شاخصهای مجموعه شهری  
۲_ تعریف و شاخصهای تبیین مجموعه شهری در ایران  
۳ _ مختصری بر معرفی و تبیین عملکردی مجموعه شهری مشهد  
۲-۱- نقش و جایگاه شهر مشهد در مجموعه شهری مشهد با تاکید بر مولفه های اقتصادی 
۲-۱-۱- اشتغال و گروههای عمده فعالیت  
۲-۱-۱-۱- کشاورزی  
۲-۱-۱-۲-صنعت و معدن  
۲-۱-۱-۳- خدمات  
۲-۱-۲- برآوردهای ارزش افزوده در بخش های اقتصادی مجموعه شهری مشهد و جایگاه شهر مشهد در این برآوردها  
۲-۱-۲-۱- کشاورزی  
۲-۱-۲-۲- صنعت  
۲-۲-۳- خدمات  
۲-۱-۳- تحلیل وضعیت کشاورزی در اقتصاد مجموعه شهری مشهد و نقش جایگاه شهر مشهد در این ارزیابی  
۲-۱-۳-۱- تحلیل جایگاه نقش کلانشهر مشهد در عملکرد بخش کشاورزی در واحد سطح مجموعه شهری مشهد  
۲ـ۱ ـ ۳ـ ۲ـ بررسی جایگاه کلان شهر مقدس مشهد در ساختار و عملکرد اقتصادی صنایع در مجموعه شهری  
۲ ـ۱ ـ۳ ـ۲ ـ۱ ـ روندهای موجود 
۲ ـ۱ ـ۳ ـ۲ ـ۲ ـ گرایش توسعه صنعتی بر حسب نوع صنایع 
۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۳ ـ نحوه پراکنش و توزیع صنایع در مجموعه شهری مشهد 
۲ ـ تحلیل جایگاه ، کلانشهر مشهد در مجموعه شهری مشهد از نقطه نظر کارکردهای خدماتی 
۲ -۱- عمده فروشی ، خرده فروشی و تعمیرات با تاکید خاص بر کلانشهر مشهد  
۲ ـ ۲ ـ هتل و رستوران داری  
۲ـ ۳ـ حمل و نقل ارتباطات  
۳ـ جایگاه و نقش کلانشهر مقدس مشهد در مجموعه شهری مشهد با تاکید بر مولفه های فرهنگی  
۳-۱- نظری بر نقش اساطیری و تاریخی توس به عنوان شهر اسطوره ای موثر در شکل گیری و توسعه هسته اولیه کلانشهر مقدس مشهد  
 3 ـ ۲ ـ تحلیل نقش و جایگاه کلانشهر مقدس مشهد از دیدگاه چگونگی پراکنش آثار تاریخی و فرهنگی مجموعه شهری مشهد 
۳ ـ ۲ ـ ۱ ـ سیمای عمومی میراث فرهنگی ـ تاریخی مجموعه شهری مشهد با تاکید خاص بر حرم مطهر  
۴ ـ نقش و جایگاه کلانشهر شهر مقدس مشهد در مجموعه شهری مشهد با تاکید خاص بر مولفه های اجتماعی و جمعیتی  
۱-۱-۲ مطالعه برنامه ریزی طرحهای بالادست در حوزه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در مقیاس منطقه شهری مورد مطالعه  
۱-۱-۲-۱ طرح مجموعه شهری مشهد  
۱-۱-۲-۲ طرح جامع شهر مشهد  
۱-۱-۲-۳- طرح تفضیلی محدوده مورد مطالعه و بافتهای پیرامون و بلافصل  
مطالعه
تاریخ روند توسعه شهری با تاکید بر تاریخچه شهرنشینی در مجموعه مورد
مطالعه و ارتباط آن با مرکز تاریخی – فرهنگی مشهد (حرم مطهر) 
۱- خراسان رضوی در دوران پیش از اسلام 
۲- خراسان رضوی پس از اسلام 
۳- پیدایش شهر مشهد 
۴- شهر مشهد از تکوین تا پایان دوره تیموریه  
۵- شهر مشهد از دوره تیموریان تا پایان دوره صفویه 
۶- شهر مشهد از عصر قاجار تا سال ۱۳۲۵ هـ . ش
۷- شهر مشهد از سال ۱۳۲۵ هـ . ش تا سال ۱۳۳۵ هـ . ش  
۹-شهر مشهد ا ز سال ۱۳۴۵ تا به امروز  
تحلیلی تاریخی بر روند توسعه شهری کوی سجادیه و بافتهای پیرامون  
جدایی گزینی اکولوژیک ساکنین کوی سجادیه با تاکید بر مولفه های اقتصادی و اجتماعی  
مرحله تکوین و نفوذ اکولوژیکی    (اواخر دهه ۱۳۳۰)
دوره تثبیت کالبدی کوی سجادیه    (1375-1355)
دوره تراکم و توده شدن بافت (۱۳۸۵-۱۳۷۰ ) 
۱ ـ ۱ ـ ۵ ـ راهبردها و سیاست های طرحهای فرادست در خصوص برنامه های کالبدی ـ کارکردی منطقه شهری  
۱ ـ ۱ ـ ۵ ـ ۱ـ راهبردها و سیاست های طرح مجموعه شهری مشهد
۱ ـ ۱ ـ ۵ ـ ۲ ـ راهبردها و سیاست های طرح جامع مشهد
۱ ـ ۱ ـ ۵ ـ ۲ ـ ۱ ـ توسعه پیوسته ، حومه نشینی بی رویه  
بررسی توسعه پیوسته در شرق
وضع موجود
گرایش های موجود توسعه
 3- راه حل ها
۴- راه حل مختلف
۵- ارزیابی
بررسی توسعه پیوسته در جنوب
وضع موجود
۲- گرایش های موجود توسعه
۳-اهداف توسعه ( طرح توسعه و عمران )  
۴- راه حل
۵ ـ ارزیابی
بررسی توسعه پیوسته در شمال
۱ ـ وضع موجود 
۲ ـ گرایش های موجود توسعه 
۳ ـ اهداف توسعه (طرح توسعه و عمران) 
۴ ـ راه حل 
۵ ـ ارزیابی  
جمع بندی  
۱ ـ ۲ ـ ۵ ـ ۳ ـ راهبردها و سیاست های طرح نوسازی و بازسازی بافت پیرامون حرم امام رضا (ع)  بررسی نمونه های تطبیقی در ایران و جهان
درخصوص شیوه های مداخله در بافتهای فرسوده شهری
۱ـ گذاری بر سیاست ها و برنامه های اولین مداخلات در بافتهای شهری ایران.
۱ ـ ۱ ـ سیاستها و برنامه های اجرایی بهسازی و نوسازی قبل از انقلاب اسلامی 
۱ ـ ۱ ـ الف آغاز جریان مداخلات در بافتهای شهری (۱۳۲۰-۱۳۰۰)
۱ ـ ۱ ـ ب عصر رکود مداخلات در بافتهای شهری ایران (۱۳۴۵ ـ ۱۳۲۰) 
۱ ـ ۱ ـ ج عصر آغاز مجدد بهسازی و نوسازی شهری در ایران 
۱-۲-   سیاست ها و برنامه های بهسازی و نوسازی شهری در دوره پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷٫
۱ ـ۲ ـ۱- مداخله در بافتهای فرسوده شهری در برنامه اول توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی (۷۲ ـ ۱۳۶۸). 
۱-۲ ـ ۲ ـ مداخله در بافت های فرسوده شهری در برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی (۱۳۷۷ ـ ۱۳۷۳)
 1-2 ـ ۳ـ مداخله در بافت های فرسوده شهری در برنامه سوم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی (۸۳ ـ ۱۳۷۹)  
۱-۲- ۴ ـ مداخله در بافت های فرسوده شهری در برنامه چهارم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی (۸۸ ـ ۱۳۸۴) 
۱ـ طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع)  
۲ـ بهسازی و نوسازی بافتهای قدیمی درکرمانشاه 
نوسازی و بهسازی بافتهای قدیمی درمحله فیض آباد کرمانشاه
۳ ـ طرح حفظ و احیاء و بازسازی بافت تاریخی سمنان 
۴ـ طرح بازسازی محله آستانه شیراز 
۵ـ طرح باززنده سازی مجموعه تاریخی صاحب الامر تبریز 
۶- طراحی بافت و مجموعه چهارهکتار بافت مسئله دار بیرجند 
۷- نوسازی و احیاء نواحی فرسوده شهری در شهرکرد 
۸- طرح نوسازی بافت کهن قزوین 
۲- اشاره های اجمالی به تجارب مداخله در مراکز شهری جهان
۴-۱- تجربه مداخله در بافت فرسوده شهری در یوگسلاوی  
نتیجه گیری  
۱-۱-۷-۱-دریافت نظرات ساکنین فعلی در خصوص نحوه مشارکت در امر توسعه کارکردی وضع موجود  
۱-۱-۷ -۱-۱- ضعف بنیادهای اقتصادی  
۱-۱-۷-۱-۲- پایین بودن سطح سواد ، عدم آگاهی از مفهوم و ابعاد مشارکت و عدم دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در امر مشارکت  
۱-۱-۷-۲-نظریات ساکنین فعلی کوی سجادیه در خصوص پیش بینی آینده کارکردی وضع موجود  
جمع بندی و نتیجه گیری
در مقیاس مجموعه شهری  
۲- در مقیاس کلانشهری و منطقه شهری  
همراه با نمودار، جداول، نقشه

دسته‌ها