بخشی از متن:
به دلیل قلت منابع در عصر پارتی و از آنجا که در دوره دوم عمر سلاطین این سلسله پیوستگی های ناگزیری در میان جوامع عصر اشکانی و ساسانی وجود داشته، لذا اشاره به منابع موجود در موارد متعددی می تواند راه گشای محققان باشد به طوریکه معلوم است، برخی از کتیبه های عصر ساسانی به توصیف اقشار اشرافی پرداخته اند. که با توجه به قرب زمان با اشکانیان انتظار می رود که نمونه ای از ادوار اخیر عهد این سلسله نیز باشد. البته در این کتیبه ها اشرافیت مورد بررسی قرار گرفته نه شخصی خاص و یا اعیان از جمله: در کتیبه شاپور اول در حاجی آباد به توصیف تیراندازی شاه در برابر بزرگان و شهرداران شاهزادگان و آزاتان می پردازد. …

فهرست مطالب:
بخش اول
الف- قشرهای اشرافیت
 ب- شاهنشاه، مفهوم قدرت شاهنشاه در دوره اشکانیان
ج- سه لایه اشرافیت و شورای پادشاه
 د- خاندانهای اشرافی (هفت خاندان) 
بخش دوم
قشربندی های اجتماعی گروهبندی های عمومی 
بخش سوم
گروه ها و پایگاه های مدنی
الف- واسپوهرکان 
ب- وزرکان 
ج- آزادان 
گروه دوم، ناشهروندان یا بردگان
الف: آنشهریکان
ب: بردگان مقدس
منابع اصلی
منابع فرعی                                                                                          

انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی

بدون دیدگاه

شروع انقلاب مشروطه:
کشور خواب آلود ایران از خواب دیرین سر بر آورده بود. اخگری لازم بود تا آتش روشن شود. قند در تهران گران شد و تندی صدراعظم عین الدوله آتش را دامن زد. علاءالدوله حاکم تهران، که مرد بیپروایی بود، به دستور صدراعظم در روز دوشنبه ۱۴ شوال ۱۳۲۳ ه.ق. هفده نفر از بازرگانان و دو نفر از سادات را به جرم گران کردن بهای قند و شکر به چوب بست. این کار بهانه به دست مدعیان داد و کشمکش میان دولت و مردم در گرفت. علاوه بر بازاریان جمعی از روشنفکران و علمای روحانی و اهل منبر، هر یک به جهتی خاص، به گروه مخالفان پیوسته در رأس جنبش قرار گرفتند و در مساجد و منابر و مکتبخانه ها و زیارتگاهها و بازار به تبلیغ و اشاعه اصول اداره جدید برخاستند.  این حادثه مقدمه و پیش درآمد انقلاب بود. 
انقلاب بر سر مظالم شاه و درباریان و وابستگی شاه قاجار به دربار روسیه پدید آمد و عنوان برکناری عین الدوله و عزل مسیو نوز بلژیکی و حاکم تهران و تأسیس ‘عدالتخانه’ داشت و به صورت تعطیل عمومی آغاز شد. 
فهرست مطالب:
انقلاب چگونه آغاز شد؟
صدور فرمان مشروطیت
مظفرالدین شاه هنگام افتتاح مجلس شورای ملی
محمد علی شاه
اصالت نهضت مشروطه خواه
کودتای شاه
قیام آزادی خواهان
ورود نیرهای بیگانه به کشور
فتح تهران
مشروطه دوم
اولتیماتوم روس
ارتباط میان روشنفکری و اسلام سیاسی از مشروطه تا امروز
آغاز سلسله ی پهلوی و دوران رضا شاه
بخشهایی از سخنان روحانیون در صحن مجلس 
دوران حکومت رضا شاه
در اینمورد دلارام مشهوری می نویسد
دوران محمد رضا شاه و ترکیب نیروهای روشنفکری 
امام خمینى (ره) از ولادت تا رحلت  
امام خمینى (ره) در سنگر مبارزه و قیام
قیام ۱۵ خرداد
امام خمینى (ره) و استمرار مبارزه  (1350ـ۱۳۵۶)
اوجگیرى انقلاب اسلامى در سال ۱۳۵۶ و قیام مردم

بررسی تاریخ کاشمر

بدون دیدگاه

مقدمه
نام اصلی این شهر ترشیز است و جغرافیانویسان اسلامی به
صورت طرتبت و  بعد ها ، ترتیش و ترشیس نگاشته اند . در گذشته ، این شهر جزو
ولایتی بود به نام بوشت و یا یوشت که غیر از ترشیز ، شهر معروف دیگر آن
کندر بوده است. در سال ۵۲۰ ه.ق این شهر توسط سلطان سنجر سلجوقی محاصره و
غارت شد و پس از تاریخ ، یکی از مراکز مهم فرقه اسماعیلیه گردید. پس از
آنکه فرقه اسماعیلیه توسط هولاکوخان از بین رفت ، این شهر دوباره رونق یافت
، لیکن در قرن هجری ، بار دیگر این شهر توسط امیر تیمور گورکانی ویران شد.
آثار بجامانده در این شهر متعلق به قرن هفتم و هشتم هجری است . سرو افسانه
ای کاشمر در این شهر قرار دارد.

فهرست مطالب:
مقدمه  
تاریخ کاشمر
واژه شناسی
رجوع تاریخ
سرو کاشمر
نقشه جابجایی شهر
مقبره یا برج علی آباد
مناره فیروز آباد 
قلعه آتشگاه
مسجد جامع کاشمر
باغمزار و امام زاده سید حمزه
امام زاده سید مرتضی
مقبره مدرس
دیگر آثار و مزارات
آدرس مکانها
کاشمر
بزرگان و دانشمندان و شاعران
شهاب ترشیزی
ظهوری ترشیزی
محبی الدین طریثیثی
عمید الملک کندری
فهرست تصاویر
منابع

دهخدا شاعر یا استاد شعر

بدون دیدگاه

پیشگفتار:
دهخدا در اواخر عمر به دوستی گفته بود من دعوی شاعری ندارم , اگر شعری گفته ام از روی تفنن بوده است ,ودوستانم در باب آنها قضاوت نمی کنند نمیدانم در واقع آنها را باید نظم خواندیا شعر ؟بدون شک این تردید از جانب کسی که طی سالها بخش عمده عمر خود را در مطالعه شعر فارسی به سر آورده است دیوانهای شاعران رابارها زیرورو کرده است برتعداد زیادی از آنها تعلیقات وملاحظات ادبی نوشته است مخصوصا از جانب کسی که در تصحیح قیاسی متون و ادراک لطایف اشارات اقوال قدما در عصر خویش قولش تقریبا حجت و قضاوتش غالبا مقبول شمرده می شده است جز تواضعی در خوریک محقق راستین محجوب وعاری از ادعا نیست  وکیست که نداند تفاوت بین شعر واقعی وآنچه را در زمان ما مجرد نظم می خوانند کم کسی به خوبی او درک می کرد وباز کم کسی ویژگیهای شعر واقعی و دواعی و احوالی را که در وجود مرد سخن الهام برمی انگیزد وبه احساس و تخیل وتشبیه وتصویر تبدیل می گردد یا به صورت قصه و تمثیل درمی آید واحساس و اندیشه رابه تصویر واقعیت انسانی مبدل می نماید به خوبی او می شناخت .معهذا در او با احاطه یی که به  شعر ونثر فارسی داشت وباآنکه درهر دو مقوله از بنیانگذارن تجدد محسوب می شداین اندازه فروتنی وبی ادعایی و بزرگواری وجود داشت که در مورد سخن منظوم خود با تمام نشانه های شعر واقعی که درآن هست از اینکه آن را شعر بخواند یا نظم,محجوبانه دچار تردید شود. گفتن ندارد که اگر نظم آن گونه که در عصر ما گفته می شود سخنی است متضمن نوعی تعبیر ادبی که هر چند از وزن وقافیه و صنعت و تمام آنچه ظاهر شعر را تحقق می دهد خالی نیست باری خاصیت خیال انگیزی ندارد وشورو حالی درآن نیست که بتواند آنرا به دیگری القا کند در این صورت کلام موزون دهخدا نظم مجرد نیست وبه رغم الفاظ مغلق وتعبیرات غالبا نامانوس که ویژگی عمده اکثرآنهاست باز برای کسانی که به طرز بیان وآشنایی دارند هم خیال انگیز وهم متضمن بازآفرینی واقعیت است. 

پروژه بررسی سیر تکاملی هنر فلزکاری در ایران:


چکیده:
در این مقاله که سیر تکاملی هنر فلزکاری را از حدود ۵ هزار سال پیش از میلاد تا برپائی سلسله هخامنشیان بررسی می کند به شرح این قضیه پرداخته شده که چگونه شد که بشر فلز را شناخت و آن را به کار گرفت و در کدام قسمت جهان ابتدا فلزات را مورد بهره برداری قرار داده اند. از آنجایی که در این مقاله فلز کاری بیشتر از لحاظ هنری بررسی شده فلزاتی مورد بررسی قرار گرفته اند که جنبه هنر کاربردی آنها بیشتر بوده است. در ابتدای بررسی هر فلز (عنصر فلز) توضیحی از خود آن فلز از کتاب ۸۹ فرهنگ بزرگ متالوژی و مواد ارائه شده که در ابتدا شناختی راجه به شکل ظاهری و خواص هر فلز را در اختیار خواننده قرار می دهد. با مطالعه چهار کتاب معتبر فلز کاری که در ایران موجود می باشد و همچنین مطالعه چند سایت اینترنتی با تاریخ ها و مطالب ضدو نقیضی که حتی در خود یک کتاب هم بسیار دیده می شد مواجه شدم و سعی کردم اطلاعاتی را در این مقاله بیاورم که قابل استدلال باشد و امکان پذیر است که آنها را با مطالب و تاریخهایی که در کتابهای دیگر است ، استدلال کرد.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
پیشینه تحقیق 
جغرافیای ایران باستان
تاریخچه فلز کاری در ایران و جهان
مس
مفرغ
آهن
طلا
نقره
نتیجه گیری
پی نوشت
فهرست منابع

مقدمه:
هایکو، کوتاه ترین نوع شعری در جهان است که توسط ژاپنی ها به ادبیات جهان معرفی شده است، امروزه اغلب مردم جهان شعر ژاپن را با هایکو می شناسند. هایکو شعری است ۱۷ هجایی که در سه سطر نوشته می شود، سطر اول و سوم هر کدام پنج هجا و سطر دوم هفت هجا دارند. هایکو نه وزن دارد و نه قافیه و آرایه های کلامی در آن به ندرت به کار می رود.
هایکو در ابتدا محتوایی طنز آمیز داشت و به تدریج بر اثر در آمیختن با فلسفه ی ذن اعماق و جوانب آن گسترش یافت. ایجاز و سادگی و در عین حال عمق هایکو و هنر تصویری بدیع آن علاوه بر آنکه در چهار قرن گذشته شاعران زیادی را در ژاپن به خود کشانده است، در دوره ی معاصر در خارج از ژاپن هم با استقبال قشر کتابخوان و شاعران و هنرمندان مواجه شده است و علاوه بر ترجمه هایکوهای ژاپنی به اغلب زبان های دنیا، درسراسر جهان شاعرانی پیدا شده اند که به سرودن شعر به شیوه ی هایکوهای ژاپنی می پردازند.
فهرست مطالب:
مقدمه و تعریف
تاریخچه
معروف ترین هایکوسرایان تاریخ ادبیات ژاپن
قواعد نوشتن هایکو
هایکوی مدرن
کتب فارسی با موضوع هایکو
فهرست منابع

پروژه مقایسه آثار شاعران زن از لحاظ فکر و محتوا با شاعران مرد در شعر معاصر:

مقدمه:
ادبیات فارسی حضور زنان را چگونه در خود پذیرفته است؟ زنان چه فعالیت و تأثیری در ادب پارسی داشتهاند؟ و بالاخره تأثیر زنان در پایهگذاری، پیشرفته و تحولات شعر فارسی، این مهمترین جلوه ادبی زبان فارسی، چگونه بوده است؟
با یک دید کلی بعد از ناصرالدین شاه قاجار بروز تحولاتی چشمگیر در موقعیت و عملکرد زنان ایران پدید آمد به صورتی که هماکنون زن ایرانی امتیازات چشمگیری به دست آورده و از اعتبار و موقعیتی بسیار ممتازتر از گذشته برخوردار گردیده است و تقریباً همدوش و همراه مرد ایرانی در مراکز علمی، فرهنگی، هنری، اقتصادی، سیاسی و حتی گاه نظامی حضوری فعال دارد. دخالت زنان و تأثیر آنان در آراستن صحنهها و ایجاد حوادث داستانهای عامیانه در قرون و اعصار مختلف به یک پایه نیست. در روزگاری که زنان در کارهای اجتماعی شرکت میجستند و در زندگی روزمره دخالتی قوی و فعالانه داشتند، طبعاً در داستانها اهمیت بیشتری مییافتند. در هر عصری که زنان به پشت پرده انزوا رانده میشدند و از دخالت در امور اجتماعی باز میمانند، از اهمیت و تأثیر آنها کاسته میشد. زنان در حوزه داستاننویسی حضور چشمگیری نداشتهاند مگر در زمان معاصر بنابراین تأثیر اصلی و بزرگ زنان در ادبیات بیشتر در عرصه شعر بوده است.
در این مقاله با بررسی شعر زنان (پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد، طاهره صفارزاده) که هر کدام تقریباً به دورهای از تحولات اجتماعی ایران تعلق دارند، به وجوه افتراق و اشتراک آنان با شعر مردان معاصرشان (محمدتقی بهار، سهراب سپهری، علی موسویگرمارودی) پرداخته و از بررسی این مقایسه به سطح فکری شعر شاعران مرد میپردازیم. به عبارتی تفاوت شعر زن با شعر مرد که آیا احساسات خاصی مثلاً احساسات ملیگرایانه، مذهبی، اعتقادی و … دارد. خوشبین است یا بدبین، تلقی او نسبت به مسائلی از قبیل مرگ، زندگی، عشق، صلح و جنگ … چگونه است؟ آیا اثر او درونگرا و ذهنی است یا برونگرا و عینی، با بیرون و سطح پدیدهها تماس دارد یا به درون و عمق پرداخته است؟ فردگرا است یا عشقگرا
فهرست:
مقدمه
وجه تمایز تصویری و عاطفی شعر زنان با مردان

پروین اعتصامی 
پروین و بهار 
فروغ فرخزاد 
سهراب سپهری و فروغ فرخزاد 
طاهره صفارزاده 
علی موسوی گرمارودی و طاهره صفارزاده 
جمعبندی و نتیجه گیری 
منابع

منابع
۱- آژند، یعقوب؛ ادبیات نوین ایران، چاپ اول- تهران؛ انتشارات امیرکبیر
۲-  براهنی، رضا؛ طلا در مس، چاپ دوم- تهران؛ ناشر کتاب زمان
۳-حقوقی، محمد؛ شعر زمان ما (سهراب سپهری)، چاپ چهارم- تهران؛ نگاه ۱۳۷۳
۴-شاهحسینی، مهدی؛ زنان شاعر ایران، چاپ اول- تهران؛ مدبر ۱۳۷۴
۵-صادقیتحصیلی، طاهره؛ ویژگیهای شعر زنان و تفاوت آن با شعر مردان؛ تهران؛ ۱۳۷۴
۶-زرینکوب، عبدالحسین؛ نقد ادبی، چاپ پنجم- تهران؛ انتشارات امیرکبیر ۱۳۷۳
۷- خدادادی، معصومه؛ بررسی دلتنگی در آثار شش شاعر زن معاصر، ۱۳۷۷
۸-البرزی، اناما…؛ نگرشی بر شعر زنان از ابتدای شعر فارسی تا آغاز انقلاب اسلامی، ۱۳۷۴
۹-شمیسا، سیروس؛ نگاهی به فروغ فرخزاد، چاپ اول- تهران؛ انتشارات مروارید ۱۳۷۲
۱۰-یوسفی، غلامحسین؛ چشمه روشن، چاپ سوم- تهران؛ انتشارات علمی

پروژه نقد و تحلیل آراءادبی غربی‌ها:
چکیده:

در تعریف واژه ی ادبیات، ماهیت، فواید و نقش آن در زندگی بشر و نیز در حوزه ها و کارکردهای عملی آن، از قدیمترین زمان تاکنون مباحث گوناگونی صورت گرفته است؛ برخی آنرا به مفهوم اخلاقی و برخی در معانی ادبی و عده ای نیز به هر دو مفهوم اخلاقی و ادبی آن به کار برده اند.
اما امروزه ادبیات با سایر علوم جدیدی چون روان شناسی، زبان شناسی و نقد ادبی پیوند خورده و اهمیت والایی پیدا کرده است.
اگر ما یک سیر اجمالی در آراء و نظریه های ادبی غربی ها داشته باشیم، با مطالعه ی آراء ادبی افلاطون، ارسطو، سیدنی، جان درایدن، جانسن و کالریچ و دیگران در می یابیم که:
اولاً جریان فکری ادبی که از ارسطو شروع و به کالریچ ختم می شود، متناسب با شرایط فرهنگ اروپایی است؛ به ین صورت که اگر در آراء آنها ابتدا موضوع اخلاقی در حوزه ی ادبیات دارای نقش و معنای خاصی بود، رفته رفته رنگ باخته و «لذت» جانشین «تعالیم اخلاقی» می گردد.
ثانیاً در تعریف ماهوی شعر و ادبیات با مشکلات و نارسایی های چندی روبه رو هستیم که تعمیم آن نظرها به آثار ادبی مهم دنیا، نه تنها مشکل، بلکه گاهی ناممکن و یا حداقل ضعیف می باشد.
در این مقاله ضمن تبیین و روشنگری جریانات تاریخی آراء ادبی غربی، که از اخلاق به التذاذ و از ایضاح به ابهام می گراید، سعی شده با کمک از نظریه های ادبی خواجه نصیر و بند کروچه و استفاده از مفهوم «شهود»، یک تعریف جامع و کاربردی تری از ادبیات ارائه شود تا گره گشای بسیاری از مشکلات ادبی و علمی ما باشد.


فهرست:
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها 
نتایج و مباحث
آراء یونانیان و غربی ها در باب ماهیت سخن ادبی
افلاطون و الهامی بودن شعر 
ارسطو و ساختار شعر و سخن ادبی 
دفاع سیدنی از نظریه ی ارسطو
جان درایدن و طبیعت عام بشری
وردزورث و حقیقت کلی شعر 
کالریچ و آفرینندگی شعر 
نظر شلّی در دفاع از شعر و سخن ادبی
نظریه ی ادبی فرمالیسم
نظریه‌ی ساختار گرایی  و ادبیات
نیچه و لذّت ادبی 
ابهام گرایی و پوچی در ادبیات
نظر ژان پل سارتر درباره ی ادبیات 
مفهوم و ماهیت سخن ادبی در بین عرب ها 
تحلیل آراء حکما و نظریه پردازان ایرانی
مفهوم امروزی ادبیات 
نظر خواجه نصیر درباره ی شعر و سخن ادبی
نظر کروچه درباره ی ادبیات
نتیجه‌گیری نهایی
منابع و مآخذ

فهرست مطالب :

۱- پیش در آمد

۲- مقدمه

۳- رهبر و رهبری

۴- تاریخچه مختصری در پیدایش عرفان وتصوف

۵- سایه رهبر، به است از ذکر حق

۶- راه و روش نیل به کمال در سایه رهبر

۷- جاذبه های رهبری انبیاء

۸- جاذبه رهبری شمس

۹- پیروی از رهبری عشق

۱۰- سلسله مولویه

۱۱- وضعیت اقتصادی و روابط اجتماعی مولانا

۱۲- منابع و ماخذ

 

قسمتی از متن :

طبق روایت های مختلف از آدم (‌ع)‌ تا خاتم (ص )‌یکصد و بیست و چهار هزار
پیغمبر و ائمه و اولیا همه وهمه آمده اند تا انسان را که (صاحب اختیار
وجبر )‌ است هدایت کنند و او را به سرمنزل مقصود و خوشبختی برسانند . ولی
از بدو تولد اولین فرزندان آدم ، هابیل و قابیل می بینیم که انسان برای
ارضای نیازهای خود چه اعمالی را انجام نمی‌دهد تا به لذت های آنی خود برسد.
همانطوریکه هابیل برای حس برتری جویی و خود خواهی و هوا و هوس خود برادرش
هابیل را می کشد و این اولین خونی است که بر روی زمین ریخته می شود . اما
پیامبران و ائمه و اولیا آمده اند . تا انسان را که (‌ اشرف مخلوقات )‌ است
به مکارم اخلاقی برسانند وبه همین دلیل بیشتر روی تهذیب نفس انسانها کار
کرده اند اما باید توجه داشت که در درون انسان دو نیروی متضاد اهریمنی
وخدایی به طور فطری قرار داده شده است که همیشه این دو نیرو با هم در جدال و
کشمکش هستند و این انسان است که باید به تقویت نیروی درونی خود بپردازد
تانیروی اهریمنی را وادار به عقب نشینی کند بدین گونه میدان دید و وسعت
عملیاتی نیروی خدایی بیشتر میگردد وچنانچه این پیشرفت و روند ادامه داشته
باشد ، نیروی اهریمنی بصورت زندانی‌ای در می آید که در غل و زنجیر نیروی
خدایی اسیر میگردد ولی به محض اینکه انسان از جاده راستی و درستی منحرف
گردد ، نیروی اهریمنی قوی گشته و غل و زنجیر را از هم گسسته و به مرکز
فرماندهی نیروی خدایی یعنی عقل نزدیک می گردد و آن را مورد حمله و تهاجم
قرار می دهد و آنقدر این حمله را ادامه می دهد تا انسان را مسخر خود کند تا
از اینجا به بعد است که دیگر انسان هر روز و هر روز به گمراهی و کجروی
بیشتر تمایل پیدا می کند و از نیروی خدایی خود فاصله گرفته و خویشتن خود را
گم می کند و سرانجام بدی بر تمام وجود او حاکم گشته و او را درکام خود فرو
می برد .

فرقه بهائیت

بدون دیدگاه

معرفی:
دین بهائی دینی است که توسط میرزا حسین‌علی نوری، ملقب به
بهاءالله در قرن ۱۹ میلادی در امپراتوری ایران بنیانگذاری شد. بهائیان
بهاءالله را فرستاده خدا (پیامبر) در این دور می‌دانند. بهاءالله در سال
۱۸۶۳م این دین جدید را اظهار کرد. شمار پیروانش بیش از ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار
نفر برآورد شده‌است. با اینکه این شمار کمتر از %۰٫۲ جمعیت دنیاست ولی از
نظر پراکندگی ادیان در عالم بعد از مسیحیت دومین دین جهان شمرده می‌شود.
مرکز جهانی بهائیان در حیفا واقع شده‌است. بهائیان معتقدند که بهاءالله،
بنیانگذار دین بهائی (۱۸۱۷-۱۸۹۲) جدیدترین فرستاده الهی در سلسله پیامبران
پیشین چون ابراهیم، موسی و بودا و زردشت و مسیح و محمد است.

    Sorry. No data so far.

دسته‌ها