پروژه اصول حسابداری پیمانکاری

بدون دیدگاه

پروژه اصول حسابداری پیمانکاری

پیشگفتار:
تدوین مطالبی درباره نحوه حسابداری انواع فعالیت های
اقتصادی از یک سو، بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متکی و از سوی دیگر ،
با شرایط خاص، عرف تجاری و قوانین حاکم بر فعالیت های اقتصادی در ایران
منطبق باشد یکی از زمینه های ضروری پژوهشی است که می تواند کاربرد روش های
پیچیده حسابداری را آسان  ساخته و در عین حال خدمات حسابداری در سطوح مختلف
را کارآمدتر نماید علاوه بر این، پژوهش هایی از این دست، امکانات گسترش،
رواج و فراگیری، اصول و ضوابط حرفه ای را افزایش داده و کار حسابداری
واحدهای تجاری را در مجموع بهبود می بخشد امروزه مؤسسات عمومی و خصوصی
اجرای عملیاتی نظیر: راه سازی، سد سازی، احداث ساختمان، تاسیسات، کشتی
سازی، هواپیما سازی و ساخت قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد
پیمان به مؤسسات پیمانکاری واگذار می کنند.

اصول حسابداری پیمانکاری

فهرست مطاب:
پیشگفتار
فصل اول: عملیات پیمانکاری
– ارکان اصلی عملیات پیمانکاری
– انواع قرارداد های پیمانکاری
– مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری
– مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح
– ارجاع کار به پیمانکار
– انعقاد قرار داد با پیمانکار
– اجرای کار ( شروع عملیات )
– خاتمه کار
– سازمان بر اساس وظایف ( سازمان کار کروی )
فصل دوم : حساب های شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز
دارائی های جاری
– بانک و صندوق
– تخواه گردان ها
– حساب های دریافتنی
– حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
– اسناد دریافتنی
– پیش پرداخت ها
– سپرده حسن انجام کار
دارارئیهای ثابت
– دارائیهای ثابت مشهود
– داراییهای ثابت نا مشهود
بدهی های جاری
– حسابهای پرداختنی
– اسناد پرداختنی
– پیش دریافت ها
بدهی های بلند مدت 
– سرمایه
– در آمدها
– هزینه ها
– حساب پیمان
– حساب کار گواهی شده
فصل سوم: روش های تداول حسابداری پیمانکاری
– روش کار تکمیل شده
– روش درصد پیشرفت کار
– ذخیره لازم برای زیان های قابل پیش بینی
– دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانکاری
– تعیین سود پیمان تکمیل شده
– انتقال سود و بستن حساب پیمان تکمیل شده
– محاسبه صود پیمان نا تمام
– نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه
– نحوه محاسبات استحلاک تموال ، ماشین آلات و تجهیزات
فصل چهارم: مالیات پیمانکاری
– مالیات مقملوع
– مالیات بر در آمد پیمانکاری
– در آمد مشمول مالیات پیمانکاری
– مالیات موسسات پیمانکاری
– شرکت های سهامی
– نحوه نگهدای حساب های مالیاتی
– پیش پرداخت مالیات
– مالیات قطعی پیمان ها
– ذخیره مالیات بر در آمد
فصل پنجم: گزارش های مالی
– ترازنامه
– جدول بهای تمام شده‌کار در جریان ساخت
– گزارش های عملیاتی
– گزارش پیشرفت کار
– صورت حساب صودو زیان
– تراز آزمایشی

خلاصه ای از نکات مهم پروژه به شرح زیر می باشد:
۱- مراحل انجام عملیات پیمانکاری
۲- حسابهای شرکت پیمانکاری
۳- روش های متداول حسابداری پیمانکاری
۴- مالیات پیمانکاری
۵- گزارش های مالی
۶- صورت مسئله پیمانکاری

حسابداری
رشته حسابداری
اصول حسابداری

آموزش حسابداری

حسابداری مالی
حسابداری چیست

دانلود پروژه اصول حسابداری صنعتی

مقدمه:
حسابداری صنعتی حوزه ای از حسابداری است . که با هزینه
یابی  محصول سر کار دارد ، هزینه یابی محصول اطلاعات موردنیاز را برای تهیه
صورتهای مالی در مورد قیمت تمام شده موجودیها و قیمت تمام شده کالای فروش
رفته فراهم می آورد . حسابداری صنعتی گاهی اوقات حسابداری مدیریت نیز
نامیده می شود باید به عنوان بازوی مدیریت در ارتباط با برنامه ریزی و
کنترل فعالیتها تلقی گردد . در حقیقت حسابداری صنعتی مدیریت را با ابزار
حسابداری مورد نیاز جهت برنامه ریزی ، کنترل و ارزیابی عملیات مجهزمی
نماید.

پروژه اصول حسابداری صنعتی

امروزه یکی از زمینه ها ی فعالیت انجمن های حسابداران خبره
کشوورهای مختلف سعی در ارائه مناسبترین روشهای  محاسبه قیمت تمام شده
محصولات است . زیرا ادامه فعالیت مؤسسات تولیدی در صورتی امکان پذیر است که
قیمتهای محاسبه شده  دقیق و قابل رقابت در بازار تواید باشند . در غیر
اینصورت یعنی ارائه غلط اطلاعات موجب گمراهی مدیران تصمیم گیرنده و در
نتیجه از دست دادن بازار فروش و نهایتاٌ تعطیلی بنگاه اقتصادی خواهد گردید .
چگونگی محاسبه قیمت تمام شده طی سالیان متمادی از تحولات و تغیرات چشمگیری
بر خوردار بوده و هدف اصلی از این تغییرات ، دستیابی به روشهای محاسبه 
دقیق قیمت تمام شده محصولات بوده است . به دلیل اهمیت موضوع  روش های مختلف
محاسبه قیمت تمام شده مورد برسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد .

دانلود پروژه اصول حسابداری صنعتی

فهرست مطالب
فصل اول: 
مقدمه
کاربردهای حسابداری صنعتی 
مواد مستقیم
کار مستقیم 
سربار کارخانه
مواد غیر مستقیم
کار غیر مستقیم
حسابداری مدیریت
واحد تجاری
منابع اولیه اطلاعات حسابداری
هزینه‌های دوره
بهای اولیه بهای تبدیل
نحوه‌ی رفتار با هزینه‌ها
هزینه‌های متغیر
هزینه‌های ثابت
هزینه‌های نیمه متغییر
سازماندهی
مثال جامع
فصل دوم:
مفهوم هزینه
طبقه‌بندی هزینه‌ها
طبقه‌بندی طبیعی هزینه‌ها
هزینه‌های ساخت
هزینه‌های تجاری
مواد غیرمستقیم شامل
دستمزد غیرمستقیم شامل
سایر هزینه‌های غیرمستقیم
هزینه‌های توزیع و فروش شامل
هزینه‌های اداری شامل
ویژگی‌های هزینه‌های متغییر عبارتند از:
فصل سوم:
دفاتر کارخانه (دفاتر صنعتی) و دفاتر اداره‌ی مرکزی (دفاتر مالی)
حسابداری مواد و بهای تمام شده‌ی آن
اهداف حسابداری مواد
سیستم ثبت ادواری
سیستم ثبت دائمی
روش شناسایی ویژه
روش اولین صادره از اولین وارده FIFO
روش اولین صادره از آخرین وارده LIFO
روش میانگین موزون متحرک
روش میانگین بهای تمام شده
روش میانگین ساده
فصل چهارم:
سیستم‌های هزینه‌یابی
دلایل عدم استفاده از سربارهای واقعی در محاسبه قیمت تمام شده محصولات
چگونگی محاسبه سربار در سیستم هزینه‌یابی نرمال
برآورد در سطح تولید
ظرفیت نظری یا ایده‌آل
ظرفیت‌های عملی
ظرفیت واقعی مورد انتظار
ظرفیت عادی
مبنای جذب سربار کارخانه
مقدار تولید
بهای تمام شده مواد مستقیم
بهای تمام شده دستمزد مستقیم
سربار واقعی کارخانه
گردآوری هزینه‌های سربار واقعی جهت کنترل
حساب کنترل سربار کارخانه
نحوه جذب سربار کارخانه
نحوه حسابداری مبلغ ضاافه یا کسر جذب هزینه‌های سربار ساخت
فصل پنجم:
هزینه های سفارش کار
سیستم هزینه یابی مرحله ای
روشهای هزینه یابی محصول
سیستم هزینه یابی سفارش کار(گردش حسابهای صنعتی، هزینه یابی نرمال)
هزینه یابی مرحله ای
مراحل تهیه گزارش هزینه تولید
سیستم هزینه یابی مرحله ای

حسابداری
نرم افزار حسابداری
آموزش حسابداری
دانلود مقاله حسابداری
حسابداری ارشد
گزارش کارآموزی
پایان نامه
بروزفایل

دانلود مقاله تحقق سود و جدائی از سرمایه
بخشی از متن:

مفاهیم سود اقتصادی و سود تحقق یافته موضوعات بحث بر انگیزی در حسابداری شرکت و حوزه های مربوطه بوده اند. این بحث ها مکرر به شکل های مختلف آمده اند نه تنها برای تجدید نظر در مفهوم سود از لحاظ سود اقتصادی بلکه در حوزه های مربوطه مثل مالیات بر سود شرکت و محدودیت های سود سهام . دراین بخش، نگاهی سریع به سابقه قضائی در US داریم، به عنوان راهنمای بررسی پروسه تعامل مفهوم سود و برقراری مفاهیم تحقیق. سابقه قضایی مورد بحث کار Eisner در مقابل Macomber است که توسط دیوان عالی فدرال US در ۱۹۲۰ وضع شد. اگر چه این وضع اساسا یک اختلاف بر سر شرایط کد درآمد داخلی بود که سود سهام را به عنوان سود مالیاتی فرض می کرد ،اما موضوعی مهم در تاثیر بر آیندگان شد از این نظر که شیوه های مفهومی را بر قرار ساخت . تصمیم دیوان از تفسیر مفهوم تحقق به شکلی بود که یک افزایش صرف در ارزش سرمایه بر روی تشکیل درآمد کافی نیست اگر از سرمایه جدا شود بنابراین انکار کرد که سود سهام ، درآمد سود باشد. 

گزارش کارآموزی حسابداری شرکت برق مشهد

بدون دیدگاه

گزارش کارآموزی حسابداری شرکت برق مشهد در قالب فایل Word ورد ۱۰۷ صفحه کاملا قابل ویرایش آماده دانلود و پرینت می باشد .

گزارش کارآموزی حسابداری شرکت برق مشهد در قالب فایل ورد Word در ۱۰۷ صفحه قابل ویرایش آماده دانلود می باشد .

قسمتی از متن:

پس از انعقاد قرارداد با پیمانکار بر اساس برنامه زمانبندی شده که توسط رانیر تهیه شده قسمت تشخیص امور هشتگانه اطلاعات جمع آوری شده (کنتور خوانی ) را از پیمانکار دریافت می کند، پیمانکاربرای جمع آوری اطلاعات کنتورها از وسیله ای به نام پی دابل یو استفاده می کند مسئول تشخیص مصرف مستقر در امور بویسله متصدی مصرف بطور رندمی روزانه ۴۰ تا ۶۰ مورد از قرائت کنتورها را کنترل و گزارش آنرا به دفتر نظارت می فرستد ، این دفتر هم بصورت موردی ،بعضی از گزارشات را کنترل می کند، کارانه متصدیان مربوطه بر حسب تعداد بازدید روزانه مشخص می شود ، مسئول تشخیص میانگین کارانه متصدیان را دریافت میکند، نحوه پرداخت دستمزد به پیمانکار به این صورت است که پیمانکار صورت وضعیت کار انجام شده را هر دو ماه یکبار به مسئول تشخیص ارائه می کند که پس از تایید به دفتر نظارت برای کنترل و اعمال اضافات و کسورات فرستاده می شود اضافات یا تشویقی ها مربوطبه گزارش بعضی موارد همچون شناسایی کنتور ،گزارش خرابی کنتور و … می باشد . . .

گزارش کارآموزی حسابداری شرکت برق مشهد

فهرست مطالب:

درباره شرکت
دفتر نظارت بر خدمات مشترکین و فروش
دفتر سیستم ها و روش ها
قسمت بهره برداری
خدمات فنی بست کیلووات
بازرسی
آزمایشگاه کنتور
مرکز دیسپاچینگ و ۱۲۱
واحد بازرگانی
اداره انبارها و سیستم انبار
سیستم کدگذاری انبار
بودجه و اعتبارات
پانچ قبوض
سیستم و روش حسابداری در توزیع برق مشهد
واحد مالی و اداری در امور
دستور کار بیست رقمی
کدهای اصلی
حسابدار مسئول
حسابدار هزینه
حسابدار جمع دار و سیستم اموال
نحوه محاسبه هزینه استهلاک
حسابدار تاسیسات
ثبتهای حسابداری یک قرارداد
حسابدار درآمد
دایره حقوق و دستمزد
سند گردش انبار
خزانه و ضمانت نامه ها
بستن حساب ها
صورت گردش وجوه نقد
چند پیشنهاد در مورد سیستم ثبت سند ها

معادل و مفهوم برخی اصطلاحات
دانلود گزارش کارآموزی
گزارش کارآموزی
کارآموزی حسابداری
حسابداری
رشته حسابداری
اصول حسابداری
آموزش حسابداری
حسابداری مالی
حسابداری چیست

مقاله ترجمه شده تحقیق حسابداری و منفعت عمومی دین نو(Editorial Accounting research and the public interest)


خلاصه
هدف
این مقاله با هدف معرفی موضوعی خاص آغاز می شود.
طراحی/ اسلوب شناسی/ معبر (راه انجام کاری)- این مقاله در خصوص تنوعی از راه های کاوش ارتباط بین حسابداری و منفعت عمومی بحث نموده و به صورت اجمالی مشمول این موضوع در مقالات را مرور می کند.
یافته ها
 غیرکاربردی (نامناسب)
اصالت/ ارزش
 این مقاله با دلیل ثابت می کند که تحقیق حسابداری می تواند به واسطه زیر سئوال بردن تصور منفعت عمومی و به واسطه ملاحظه نه تنها چگونگی شکل دهی منفعت عمومی توسط حسابداری، بلکه به واسطه ملاحظه چگونگی تشکیل حسابداری توسط منافع عمومی گوناگون آشکار گردد.
Abstract:

Purpose 
 This essay sets out to introduce the special issue.
Design/methodology/approach – The essay discusses a variety of approaches to exploring the relationship between accounting and the public interest, and briefly reviews the contribution of the articles in the issue.
Findings
 Not applicable.
Originality/value 
The essay argues that accounting research can be opened up by problematizing
the notion of the public interest, and by considering not only how accounting constitutes the public interest, but how various public interests constitute accounting.
مقاله ای با عنوان :
Editorial Accounting research and the public interest
از سایت علمی  Emerald
 منتشر شده در تاریخ ۲۰۰۵

دانلود مقاله ترجمه شده گزارش آنلاین حسابداری در جامعه الکترونیکی (Online reporting: accounting in cybersociety)
خلاصه:
هدف
 این مقاله با هدف معرفی موضوعی خاص آغاز می شود.
طراحی/ اسلوب شناسی/ طریقه- این مقاله تمرکز روی موضوع خاصی را معرفی می کند، ظهور پدیده گزارش (دهی) آن لاین و موضوعاتی که آن پدیده در ارتباط با حسابداری بوجود می آورد و به صورت خلاصه مشارکت مقالات در آن موضوع را مرور می کند.
یافته ها
 یافته های مبتنی بر اینکه مقالات در خصوص این موضوع، درک از نقطه تلاقی و اثرپذیری بین گزارش آن لاین و حسابداری را توسعه می دهد.
اصالت/ ارزش
 این مقاله مشارکت های مربوط به موضوع را در موقعیت نامعلومی (مبهمی) قرار می دهد که به موجب آن گزارش آن لاین به صورتی انتقادی، تغییری و زمینه ای به لحاظ واقعیت ها و پتانسیل ها، فهمیده می شود.
Abstract
Purpose 
 This essay sets out to introduce the special issue.
Design/methodology/approach – The essay introduces the focus of the special issue, the manifestation of the phenomenon of online reporting and the issues it engenders in relation to
accounting, and briefly reviews the contribution of the articles in the issue.
Findings
 Finds that the papers in this special issue extend the understanding of the interface
between online reporting and accounting.
Originality/value
 The essay locates the contributions of the issue within a problematic, whereby
online reporting is understood critically, interpretively and contextually in terms of its actualities and potentialities.
مقاله ای با عنوان :
GUEST EDITORIAL Online reporting accounting in cybersociety
از سایت علمی  Emerald
 منتشر شده در تاریخ ۲۰۰۶

ترجمه یک بسته کامل برای مدیریت کنترل دسترسی و اطلاعات حسابداری NTTacPlus® Server:


فهرست مطالب:
خلاصه:
معرفی NTTacplus  
NTTacplus  چیست؟
ویژگیهای اصلی NTTacplus  
موارد جدید در NTTacplus 2.0  چیست
معرفی  NTTacplus 2.0
تفاوتهای آن با نسخه منتشر شده ۱٫x
نحوه ارتقاء NTTacplus 1.x
نصب NTTacplus  
شرایط سیستم
محتویات بسته نصب
راه اندازی NTTacplus    
حذف NTTacplus  
اجرای NTTacplus   به صورت یک کاربرد مستقل
اجرای NTTacplus   به عنوان یک سرویس ویندوز  NT
اجرای NTTacplus   در مود رجیستر نشده
پیکر بندی NTTacplus  
اولین اجرای NTTacplus  
اولین ورود به سیستم NTTacplus  
عناصر کنسول NTTacplus  
خلاصه ایی از عناصر پیکر بندی
پیکر بندی NAS برای استفاده  با NTTacplus  
پیکر بندی پارامتر خاص در RADIUS/TACACS+ 
پیکر بندی NTTacplus   و NAS برای قطع اجباری
تنظیمات عمومی
پیکر بندی گزارش روزانه وضعیت فعالیت
همزمانی مجدد با Cisco NAC ها 
پیکر بندی پشتیبان برروی سرور NTTacplus  
پیکر بندی پیامهای ورود به سیستم
پروتکلهایRADIUS & TACACS+
مدل AAA
شناسایی
مجوز
حسابداری
اجرای مدل NTTacplus AAA  
فرایند شناسایی در NTTacplus  
فرایند مجوز در NTTacplus  
فرایند حسابداری در NTTacplus  
مقایسه بین برخی از ویژگیهای RADIUS و ویژگیهای مشابه در TACACS+
خصوصیات RADIUS و فرهنگ لغات آن
مدیریت حساب
بانک اطلاعاتی حساب کاربر
ساختار وراثتی بانک اطلاعاتی
پارامترهای پروفایل کاربر ( گروه )
استفاده از ویلد کارتها برای جمله بندی
مثالهایی در زمینه پروفایل کاربر و گروه
تنظیمات خاص
اسکریپت های  مربوط به شناساییهای قبلی
فرمت پیامهای ایمیلی اخطار سر رسید حساب
پروفایلهای حساب با فرمت ODBC SQL
مدیریت حسابها بوسیله مدیر پروفایل
برخی نکات در مورد تنظیمات مدیر پروفایل
اطلاعات حسابداری
اطلاعات حسابداری ایجاد شده بوسیله NTTacplus  
فایلهای حسابداری هر کاربر
فایلهای حسابداری جهانی
اطلاعات حسابداری بر روی بانک اطلاعاتی ODBC SQL
خروجی کاربران فعال SQL
پیکر بندی حسابداری در NTTacplus  
پیکر بندی خروجی حسابداری بر روی ODBC
پیکر بندی دستی NTTacplus  
پیکر بندی ساختار فایل
پارامترهای خاص برای شناسایی و اشکال زدایی
پشتیبانی فنی و ثبت محصول
مستندات ضمیمه برای ارتباطات
نحوه ثبت محصول
مجوز
نحوه تماس با ما

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :

فهرست:
فصل اول
آشنایی کلی با مکان کارآموزی
مقدمه
مکان کارآموزی و ساختار تشکیلاتی
مساحت و مکان جغرافیایی کارآموزی
تعداد پرسنل
وظایف و فعالیتها
چارت سازمانی
وضعیت موجود منابع طبیعی
موقعیت جغرافیایی
نمودار مقایسه ای
اثرات منابع طبیعی

 فصل دوم 
 ارزیابی بخشهای مرتبط با فعالیت کارآموزی
 کلیات
 بودجه ریزی
 ذیحساب
 وظایف ذیحساب
 چارت دوایر امور مالی
 شرح خلاصه ای از وظایف دوایر امور مالی
دایره اعتبارات
دایره حقوق و دستمزد
دایره اعتبارات
دایره حسابداری و صدور چک
ثبتها و آرتیکلهای حسابداری
کارپردازی
واحد اموال
 ضمائم

فصل سوم 
 نتیجه گیری

این فایل کاملا ویرایش شده و شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت
( power point ) در اختیار شما قرار می گیرد .
تعداد صفحات : ۴۵

گزارش کارآموزی در بانک رفاه

بدون دیدگاه

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :
فهرست مطالب:
عنوان   صفحه
تاریخچه بانکداری در ایران
تاریخچه بانک رفاه کارگران
معرفی بانک رفاه کارگران
بانک استقراضی ایران
چارت سازمانی
موقعیت و آدرس بانک
تسهیلات ارضی و صادراتی بانک رفاه
تسهیلات قبل از صدور کالا
مبلغ تسهیلات
مدت بازپرداخت تسهیلات
نرخ تسهیلات
وثایق
نحوه اعطای تسهیلات
اعمال نظارت بانک
ارائه مدارک مربوط به صادرات انجام شده
بازپرداخت
تسهیلات بعد از صدور کالا
مبلغ تسهیلات
مدت بازپرداخت تسهیلات
نرخ تسهیلاتی پرداختی
وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات
نحوه اعطای تسهیلات
اعمال نظارت بانک
بازپرداخت
تسهیلات ارزی
نوع تسهیلات
سقف فردی تسهیلات
کارمزد تعهد
نرخ سود تسهیلات
دوره بازپرداخت
عقد قرارداد وثایق
انواع خدمات ریالی و ارزی بانک رفاه
انواع سپرده های بانکی
حساب قرض الحسنه پس انداز
قرض الحسنه پس انداز عادی
قرض الحسنه پس انداز ویژه
حساب قرض الحسنه جاری
مزایای حساب جاری همراه برای مشتریان در شعب مجهز به این سیستم
حساب جاری دومنظوره
حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار
حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی
حساب سپرده کوتاه مدت ویژه
حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت
سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار قابل تقسیم
شرایط تعیین سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت
انواع تسهیلات بانک رفاه
سایر خدمت بانک رفاه
انواع واحدهای مربوط به حسابداری
حسابرسی
انواع حسابرسان
وظایف سازمان حسابرسی
حسابداری دولتی
خصوصیات حسابداری دولتی
اصول کلی حسابداری دولتی
حسابداری بودجه
تهیه و تنظیم بودجه در بانک
مسئول بودجه در بانک
حسابداری مالی
حسابداری مدیریت
انواع حسابهای مورد استفاده
هزینه ها
حسابهای انتظامی
تنخواه گردان
سپرده
حساب بستانکاران
حواله (عهده شعبه ها
سرمایه
دارائی جاری
دارائی ثابت
نقطه سر به سر
نقش حسابداران در برنامه ریزی و ارزیابی نتایج
برنامه های جاری و در دست اقدام
انواع گزارشات تهیه شده در حسابداری
انواع دفاتر مورداستفاده در حسابداری
ثبت عملیات مربوط به تنخواه گردان
ثبت عملیات مربوط به سپرده
بستن حساب سپرده
کاربرد سرفصل های حسابهای انتظامی
بستن حسابها در پایان سال
حسابهای سنواتی
فرم های مورد استفاده در حسابداری
پیشنهادات و انتقادات
فرمها
پیوستها
 
 
آشنایی با مکان کارآموزی
تاریخچه بانکداری در ایران:
بانک شاهی ایران:
صرافان ایرانی در مقام مقابله و رقابت با عملیات بانک جدید شرق برخاستند که اولین بانک بود و مرکزش در لندن و حوزه عملیاتی آن مناطق جنوبی آسیا بود این بانک در سال ۱۲۶۶ شمسی (۱۸۸۸ میلادی) در محل بانک تجاری( بازرگانی سابق) شروع به فعالیت کرد و برای جلب رضایت مشتریان و شروع فعالیت به حسابهای جاری ۵/۲% به حساب سپرده‌های ثابت به مدت ۶ ماه ۴% و یکسال ۶% منفعت می‌داد. بانک با این اقدام خود ۱۲% از نرخ بهره را کاهش داد و برای اولین بار اقدام به انتشار نوعی پول کاغذی به صورت حواله خزانه برای مبلغ ۵قران به بالا و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال ۱۲۶۹ در مقابل دریافت ۲۰۰۰۰ لیره‌ انگلیسی کلیه شعب و اثاثه بانک را به بانک شاهی واگذار نمود. ولی قبل از آنکه نتیجه قطعی و نهایی این رقابت حاصل شود حریف زورمند جای بانک شرق را گرفت و این حریف بانک شاهی ایران بود که مبتکر آن پاول‌جولیوس دوریتر در مقابل پرداخت ۴۰۰۰۰ لیره‌ امتیاز عظیمی برای مدت ۷۰ سال برای کشیدن راه‌آهن، حق انحصاری کلیه معادن جز ( طلا،‌ نقره، سنگ‌های قیمتی)، تأسیس بانک و غیره را بدست آورد. ۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲ برابر ۱۰ مرداد ۱۲۱۵ شمسی این امتیاز بعدها لغو شد و امتیاز دیگری که اساس آن تأسیس بانک شاهی ایران بود به مدت ۶۰ سال تأسیس گردید. یکی از عملیات عمده این بانک حق انحصاری نشر اسکناس بود. این بانک بر طبق قرارداد تا بهمن سال ۱۳۲۷ شمسی فعالیت می‌کرد.
تاریخچه بانک رفاه کارگران:
بانک رفاه در خرداد ماه سال ۱۳۳۹ به ثبت رسید و در سال ۱۳۳۹ با پنج شعبه شروع به کار کرد از جمله شعبه مرکزی، شعبه راه‌آهن،‌ شعبه دخانیات، شعبه تبریز و شعبه قائم‌شهر. بعدها شعبه‌های دیگر نیز گسترش پیدا کردند و در حال حاضر تعداد آنها از مرز ۱۳۵۰ شعبه می‌گذرد. طرف حسابهای بانک رفاه در درجه اول سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد که این سازمان سرمایه‌ اولیه را در این بانک گذاشتند و قرار بستند که حقوق، وامهای بازنشستگان و کارکنان که بیمه تأمین اجتماعی می‌باشند از طرف این بانک پرداخت شود و سپس شرکتها و وزارت بهداشت و درمان و سازمان علوم پزشکی از سپرده‌گذاران اصلی و بعد نیز مشتریان عادی.
این فایل کاملا ویرایش شده و شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت  ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد .
تعداد صفحات : ۸۶

مقاله تئوری حسابداری اجتماعی

بدون دیدگاه

مقاله تئوری حسابداری اجتماعی:

قسمتی از متن:
رشد و توسعه صنایع, کارخانه ها و واحدهای تجاری همگام با ایجاد و تکامل نهادهای اجتماعی, تحول در نقش اطلاعات, تحول در تشکیلات دولتی و سرانجام, تحول در اخلاق, به تدریج تعهدات و الزاماتی را به عهده واحدهای تجاری گذاشته که پیش از این تحولات چنین تعهداتی به این شدت رسمی و قانونمند نشده بود. یکی از پیامدهای این رشد و توسعه صنعتی, ظهور پیوند اقتصاد با اهلاق و سیاست و تاثیر متقابل مسائل اقتصادی و اخلاقی و ارزشهای اجتماعی بر یکدیگر است. بدین ترتیب, مدیریت واحدهای تجاری دیگر صرفاً افزایش سودآوری یا تولید کالا را تنها هدف خویش ندانسته بلکه موضوعاتی دیگر همچون پرداخت حقوق عادلانه به کارگران, رعایت کیفیت و بهای تولیدات, آلودگی محیط زیست و سایر مسائل اخلاقی, سیاسی , نژادی و اجتماعی را نیز باید رعایت کنند. بنابراین واحدهای تجاری بجای داشتن عملکرد صرفاً اقتصادی, به صورت نهادهایی چند منظوره در آمده اند.
از دیگر سو تحت تأثیر این تحولات, چگونگی ارزیابی عملکرد و معیارهای آن دگرگون شده, از چارچوب تنگ و محدود اقتصادی فراتر رفته, معیارهای عملکرد اجتماعی که مبنای ارزیابی عواقب و تاثیرات اجتماعی فعالیتهای واحدهای تجاری است, پدیدار شده است.
فهرست:
مقدمه
ایرادهای حسابداری متداول
ماهیت حسابداری اجتماعی
تعریف حسابداری اجتماعی
هدفهای حسابداری اجتماعی
مفاهیم
معاملات اجتماعی
سود اجتماعی
ارکان اجتماعی
بررسی اجرای حسابداری اجتماعی
مشکلات عملی
نتیجه گیری

    Sorry. No data so far.

دسته‌ها