گزارش کارآموزی رشته حسابداری

بدون دیدگاه

فهرست مطالب:
 
مقدمه 
درخواست اقلام انباری – اقلام تعمیری 
مراحل تحویل و تحول قطعه تعمیری 
عملیات انبار قطعات تعمیری در ارسال قطعه 
عملیات واحد برنامه‌ریزی کارگاه‌ها 
 اقدامات انبار قطعات تعمیری در زمان دریافت قطعه تعمیر شده 
بازگشت قطعات تعمیر نشده به انبار 
اقدامات واحدها در رابطه با ارسال قطعات تعمیری به خارج 
دریافت قطعه از تعمیر 
اقدامات پس از تحویل قطعه به انبار 
پیدایش قطعه مفقودی 
نحوه درخواست اقلام مصرفی از انبار 
نحوه تحویل اقلام مصرفی از انبار 
سفارش اقلام انباری و خارج کردن اقلام مصرف شده از حسابهای دارائی‌ هما 
چگونگی تامین قطعات مورد نیاز قسمت مهندسی و تعمیرات که در انبار موجود نمی‌باشد 
دستور‌العمل استفاده از فرم scrap memo 
شرح فرم scrap 
شرح نمودار گردش فرم scrap memo 
اقدامات واحد قطعات تعمیری در رابطه با تعمیری‌ کلی هواپیما 
 اشکالات در ارسال قطعات و اقدامات انبار تعمیری 
خروج قطعه از انبار برای فروش و یا امانت 
 ارسال قطعات مصرفی برای تعمیر 
فعالیت واحد امور ایستگاه‌ها 
اقدامات واحد پیگیری قطعات تت تعمیر 
اقدامات واحد حسابداری انبارها 
منابع و ماخذ 

 

قسمتی از متن:
دسترسی سریع به قطعات فنی از جمله مهمترین نیازهای قسمت مهندسی و تعمیرات در آماده نگاهداشتن و تعمیر ناوگان‌ « هما » می‌باشد برای انجام این مهم قسمت پشتیبانی کننده (‌تدارکات ) با توجه به برنامه‌ریزی‌های قسمت مهندسی و تعمیرات اقدام به خرید و نگاهداری قطعات مورد نیاز می‌نماید .

 عمر مفید قسمتی از این قطعات با درخواست از انبار و نصب بر روی قطعه بزرگتر و یا هواپیما آغاز و پس از باز شدن قطعه از روی قطعه‌ مادر و یا هواپیما (‌بعلت آسیب‌دیدگی و از کار افتادگی ) خاتمه می‌یابد . در هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران از این قطعات بعنوان قطعات مصرفی یاد شده و پس از صدور از انبار ارزش متوسط قطعه خارج شده از ارزش دارائیهای انبار کسر و به حساب هزینه تعمیرات منظور می‌گردد.

 قطعات مصرفی از نقطه نظر سیستم پشتیبانی « هما‌» دارای شماره سریال خاص برای هر قطعه نمی‌باشند و اگر چه کمپانی سازنده اقدام به ثبت شماره سریال بر روی هر قطعه نماید ، این شماره سریال ملاک شناسائی و وجه افتراق بین قطعات نظیر نمی‌باشد . عامل شناسائی این قطعات در هنگام سفارش خرید شماره فنی کارخانه سازنده هواپیما و یا شماره‌های فنی ارائه شده از سوی سازندگان اصلی قطعات و یا تولید کنندگانی که مجوز ساخت قطعه را از سازندگان اصلی دریافت نموده‌اند می باشد در سیستم پشتیبانی « هما » ملاک شناسائی قطعات مصرفی شماره فنی قطعه بهمراه شماره فنی داخلی **‌می‌باشد و کارتهای کنترل موجودی در مقابل شماره‌های فنی داخلی کلیه شماره‌های فنی قطعات جایگزین را که در انبارهای « هما » وجود دارند معرفی می‌نماید .

فهرست مطالب
مقدمه ای بر تحلیل هزینه ای و مالی
۱-۱-اهمیت تحلیل هزینه ای و مالی
۱-۲-ماهیت تحلیل هزینه ای و مالی
حسابداری و امور مالی
حسابداری مالی
حسابداری مدیریت
مدیریت مالی
۲-۱- صورت های مالی
گزارش پایان دوره
پنج گروه اساسی حساب ها
اصول پذیرفته شده حسابداری
چارچوب های مقرر برای شرکت های عمومی
۲-۲- تحلیل و تفسیر صورت های مالی
تحلیل و تفسیر
محدودیت های تحلیل و تفسیر
نقش تحلیل گرها
حسابداری مدیریت
۳-۱- رفتار هزینه ای
فرض خطی بودن هزینه ها
۳-۱-۱- شیوه های تعیین هزینه های ثابت و متغیر
نمودار پراکندگی
برآورد فراز و فرود
تحلیل رگراسیون ساده
۳-۲- تحلیل هزینه، مقدار، سود
اصطلاحات در تحلیل سود، مقدار، هزینه
۳-۲-۱- شیوه های تحلیل هزینه، حجم و سود
۳-۳- هزینه یابی جذبی و متغیر
۳-۴- تصمیم گیری کوتاه مدت
۳-۵- بودجه بندی و برنامه‌ریزی عالی
مقدمه ای بر تحلیل هزینه ای و مالی
۱-۱- اهمیت تحلیل هزینه ای و مالی

 
قسمتی از متن:
مفاهیم تحلیل هزینه ای و مالی، ارتباط قابل ملاحظه ای با مدیریت و بهبود بهره وری دارد. برای بقای کسب و کار، مدیریت کارآمد جنبه های مالی آن اساسی است. از این گذشته، برای موفقیت بهبود بهره وری، مدیریت منابع مالی باید به صورت صحیحی انجام شود؛ و این به معنی آن است که پیامدهای مالی هرگونه امکان بهبود بهره وری باید تحلیل شده و در نظر گرفته شود.

حسابداری را می‎توان فرآیند «شناسایی، سنجش و ابلاغ اطلاعات اقتصادی که امکان انجام قضاوت های آگاهانه و اتخاذ تصمیم های آگاهانه را برای استفاده کنندگان از آن اطلاعات فراهم می‌کند» تعریف کرد. اطلاعات در سیستم های حسابداری اساساً به داده های مالی درباره مبادلات تجاری مربوط می‎شود که برحسب «پول» ارائه می‎شوند.

حسابداری را گاه زبان کسب و کار (تجارت) می‎نامند. این سیستم محیطی را فراهم می‌کند که از طریق آن بازاریابی، تولید، منابع انسانی و دیگر عوامل مؤثر در تصمیم گیری، بازتابی به تعبیر پولی پیدا می‌کنند. این نکته، نحوه استفاده بیشتر شرکت ها را از حسابداری و امور مالی به عنوان «یکپارچه کننده ای» که پیامدهای ترکیبی مسیر مفروضی از اقدام (ها) را در موقعیت مالی شرکت مشخص می کند، نشان می‎دهد. موضوع هایی که در این مدول آمده است، به سه حوزه وسیع مدیریت مالی و حسابداری مربوط می‎شوند که عبارتند از حسابداری مالی، حسابداری مدیریت و مدیریت مالی.

 هدف اصلی حسابداری مالی طبقه بندی و ثبت جزئیات مبادله به تعبیر پولی است تا امکان آماده کردن ترازنامه ها و صورت های دوره ای درآمد فراهم شود. کانون توجه حسابداری مالی،‌ آماده کردن صورت های مالی شرکت برای استفاده توسط «طرف های» برون سازمانی است.

 در عین آن که اطلاعات حسابداری مالی، فواید و کاربردهای بدیهی در یک شرکت دارد، هدف اصلی از مطالعه حسابداری مالی، توجه به نیازهای استفاده کنندگان برون سازمانی صورت های مالی منتشر شده، است.

فهرست مطالب:

تاریخچه فعالیت شرکت
کلیات
۲-۱- فعالیت اصلی شرکت
۳-۱- وضعیت اشتغال
مبنای تهیه صورتهای مالی
۱-۳- موجودی مواد و کالا
۲-۳- سرمایه گذاریها
۳-۳- داراییهای ثابت مشهود
۴-۳- مخارج تامین مالی
۵-۳- تسعیر ارز
۶-۳- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴- موجودی نقد
۵- حسابها و اسناد دریافتنی تجاری
۶- سایر حسابها و اسناد دریافتنی
۷- موجودی مواد و کالا
۸- سفارشات و پیش پرداختها
– سرمایه گذاریهای بلند مدت
۱۱- داراییهای نامشهود
۱۲- حسابها و اسناد پرداختنی تجاری
۱۳- سایر حسابها و اسناد پرداختنی
۱۴- پیش دریافتها
۱۵- ذخیره مالیات
۱۶ سود سهام پیشنهادی و پرداختی
۱۸- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۹- سرمایه
۲۰- اندوخته قانونی
۲۱- سایر اندوخته ها
۲۲- فروش خالص
۲۳- بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۴- هزینه های فروش، اداری و عمومی
۲۶- تعدیلات سنواتی شامل اقلام زیر است
۲۷- حساب انتظامی
۲۸- بدهی های احتمالی
۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
۳۰- تعهدات سرمایه ای
۳۱- معاملات با اشخاص وابسته
قسمتی از متن:
داراییهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت با عمر مفید داراییهای ثابت با بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنهاذ می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوط مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.
استهلاک داراییها ثابت با توجه به عهمر مفید برآوردی داراییهای مربوط (و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶) و بر اساس نرخها و روشهای زیر محسوب می شود

قسمتی از متن:
امروزه در اکثر سازمانها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی برای رفاه حال کارمندان و حل مشکل نقدینگی آنها، ایجاد انگیزه کاری و حفظ نیروی کارآمد و جذب نیروهای متخصص تسهیلاتی مانند وام برای آنها در نظر می گیرند که هر شخص با توجه به نیاز خود نسبت به اخذ آن که انواع مختلفی در هر سازمان و شرکت دولتی و غیر دولتی دارد اقدام می نماید که شامل وام خرید و احداث مسکن، وام خودرو، وام تلفن همراه، وام ازدواج و ودیعه مسکن، وام رفاه، وام لیزینگ خودرو و وام ازدواج می باشد که هر یک از این نوع وام ها شرایط خاص و مدارک و مستندات مربوط و میزان حداقل و حداکثر مبلغ و مدت زمان پرداخت و سایر شرایط را دارا می باشد. البته شایان ذکر است که نحوه استرداد هر یک از انواع وامها به کارمندان، به میزان مبلغ دریافتی آنها از سازمان یا شرکت بستگی دارد یعنی باید ۳/۱ جمع حقوق و مزایا قبل از کسورات برای کارمند باقی بماند. برای روشن شدن این مطلب وام مسکن که ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۰ ریال است اگر فرد وام مسکن درخواست کند بهره وام را اول حساب میکنند که ۰۰۰/ ۰۵۰/ ۳ ریال میشود (هر قسط آن هم ۰۰۰/ ۵۵۰ ریال (۱+مدت) × نرخ ×اصل وام تقسیم بر ۴۰۰/۲ و اگر پرداختی بعد از کسورات ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال باشد میزان هر قسط از میزان مبلغ پرداختی بعد از کسورات ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال باشد میزان هر قسط از میزان مبلغ پرداختی بعد از کسورات کمتر میشود که مبلغ ان ۰۰۰/۹۵۰ ریال است در صورتی که اگر جمع حقوق و مزایا قبل از کسورات را در ۳ تقسیم کنیم مبلغ آن میشود ۳۳۳/۸۳۳٫

فهرست مطالب:
چکیده
فصل  اول
تاریخچه فعالیت سازمان اتکاء
معاونت مالی
مدیریت حسابداری مرکز
فعالیت اصلی مدیریت حسابداری مرکز
مبنای تهیه صورتهای مالی
موجودی جنسی
دارای ثابت مشهود
محصولات تولیدی
چارت سازمانی

فصل دوم
دایره وام
وظایف دایره وام
سیکل پرداخت وام در سازمان اتکا
شرایط عمومی برای کلیه وامها
مراحل ثبت حسابداری وامها (عمومی)

فصل سوم
نحوه پرداخت وام خرید و احداث مسکن
مقررات کلی وام
شرایط وام گیرندگان
مدت باز پرداخت وام
روش اجرا
سند حسابداری 
نحوه پرداخت وام خودرو. 
اهداف وام خودرو. 
منظور از وام خودرو. 
مقررات کلی وام خودرو. 
ارزیابی و نظارت.. 
شرایط وام گیرنده. 
سند حسابداری 
نحوه پرداخت وام تلفن همراه (وام ویژه)
علت پرداخت وام تلفن همراه. 
مقررات کلی وام تلفن همراه. 
شرایط وام گیرندگان. 
سند حسابداری 
نحوه پرداخت وام رفاه
چگونگی پرداخت
مقررات کلی وام رفاه
شرایط وام گیرنده 
سند حسابداری 
مقررات کلی وام ودیعه مسکن ازدواج
شرایط وام گیرندگان
سند حسابداری 
نحوه پرداخت وام مسکن ازدواج
مقررات کلی وام
شرایط وام گیرنده
سند حسابداری 
مدارک لازم
نحوه پرداخت وام لیزیپنگ خودرو
شرایط اختصاصی وام لیزینگ
سند حسابداری 
منابع و مآخذ
پیوستها 
این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : ۸۵

قسمتی از متن:
مالیات در تمام جوامع بشری از دیرباز رایج بوده بطوریکه وصول آن بصورتهای مختلف برای دولتها و دولتشهرها اجتناب ناپذیر می نموده است . هم اکنون نیز مؤثر ترین ابزار در دست هر دولت برای ایفای وظایف خطیری که بر عهده دارد در مالیه ی عمومی به شمار می آید. با توجه به پیشرفت تمدن و وقوع تحولات اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی امروزه هر شخص به خوبی می داند پرداخت مالیات در واقع مشارکت در سازندگی کشور و توسعه زیر ساختهای اجتماعی جوامع است. در ایران نیز مانند سایر کشورهای کهن ، مالیات سابقه ای دیرینه دارد که با استقرار مشروطیت در ایران برای آنکه امر مهم وصول مالیات ، دستخوش خواستها و مقاصد دولتمردان و افراد صاحب نفوذ و متصدیان امور مالیات نشود چارچوب آن در قانون اساسی و متمم قانون اساسی…
فهرست:

مقدمه
فرم تشخیص مالیات
آشنایی کامل با گزارش رسیدگی مالیاتی
برگ بند ج اظهار نامه مالیاتی
قبض پرداخت مالیات
تنظیم فرم خلاصه وضعیت

تشخیص علی الرأس
این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت
 ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : ۱۱

گزارش کارآموزی رشته حسابداری

بدون دیدگاه

قسمتی از متن:

رئیس شعبه : مسئولیت شعبه با رئیس می باشد که مدیریت ونظارت  به کلیه امور است شعبه وارتباط با مشتریان وجذب منابع  وتصویب اعتبار رابه عهده دارد.

معاون شعبه: در واقع مدیر داخلی بوده که مسئولیت ونظارت برعملکرد سایر پرسنل وامورات داخلی باشد را دارد.

رئیس دایره صندوق : مسئولیت کلیه عملیات مربوط به خزانه وصندوق شعبه را بر عهده داشته وکنترل ، تامین وجه نقد مورد نیاز شعبه،تقسیم اسکنا س وایران چک بین تحویلداران با شروع روز کاری ،کنترل وتحویل مانده موجودی صندوق کلیه تحویلداران در پایان روز کاری واعاده آن به خزانه ،  مطابقت مانده خزانه با  دفتر کل رابه عهده دارد.

امورمربوط به افتتاح انواع حسابهای بانکی ، دریافت و پرداخت وجه نقد و ایران چک ، واریز وجه به حساب مشتریان ، پرداخت چکهای مشتریان ، صدور گواهی نامه عدم پرداخت چک ، صدور دسته چک ، فروش تمبر مالیات دریافت قبوض اب و برق و گاز و تلفن ثابت و همراه و … و سرویس دهی و پول گذاری دستگاههای خودپرداز را انجام می دهند.
این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : ۱۸

قسمتی از متن:
ابتدایی ترین کار یک حسابدار دریافت اسناد مثبته، تجزیه و تحلیل آنها و ثبت آن در اسناد حسابداری است. وضعیت مالی هرشرکت با دارایی، بدهی و سرمایه مشخص می‌شود که اجزای معادله حسابداری را تشکیل می دهند. دارایی هامنابع اقتصادی یک شرکت است که انتظار می رود در آینده منفعتی برای شرکت داشته باشد. بدهی ها تعهدات شرکت در برابر افرادی خارج از شرکت هستند و سرمایه تعهدات شرکت نسبت به مالکین شرکت . بنابراین:
دارایی= بدهی + سرمایه
برای طبقه بندی اطلاعات حسابداری ابزاری تحت عنوان حساب وجود دارد که در دفتر کل موجود می باشد. در طی دوره حسابدار با زدن سندهایی مانند بیمه، تنخواه گردان، بانک و … وظایف خود را انجام می دهد. در پایان دوره باید وضعیت عملکرد موسسه مشخص شود. صورتحساب سود و زیان و ترازنامه و صورت حساب سرمایه صورت های مالی هستند که عملکرد موسسه را نشان می دهند و اطلاعاتی را در اختیار علاقه مندان به اطلاعات مالی شرکت قرارمی دهند. در پایان نیز با بستن حساب های موقت و تهیه ترازآزمایشی اختتامی چرخه حسابداری که در طول هر دوره مالی تکرارمی شود، به اتمام می رسد.
فهرست مطالب:
فصل اول: معرفی شرکت ایزوگام سامان گستر دلیجان
بخش اول: تاریخچه شرکت
بخش دوم: سرمایه و سهام شرکت
بخش سوم: موضوع شرکت
بخش چهارم: مرکز اصلی شرکت
بخش پنجم: اجزای شرکت
بخش ششم: اداره امور شرکت
بخش هفتم: سال مالی و صورتحساب شش ماهه
بخش هشتم: وضعیت پرسنل
فصل دوم: چارت سازمانی وشرح وظیفه
بخش اول: نمودار سازمانی شرکت تک تاب ظریف
بخش دوم: شرح وظایف
فصل سوم: حسابداری
بخش اول: حسابدار
بخش دوم: تعریف حسابداری
بخش سوم: وضعیت مالی
بخش چهارم: حساب
بخش پنجم: ثبت رویدادهای مالی در اسناد حسابداری
بخش ششم: سند پرداختی
بخش هفتم: لیست بیمه
بخش هشتم: تنخواه گردان
بخش نهم: تراز آزمایشی حساب های دفتر کل
بخش دهم: صورت های مالی طبقه بندیشده
بخش یازدهم: بستن حساب ها
فصل چهارم : نتیجه گیری
نتیجه‌گیری

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : ۶۰

چکیده:
این تحقیق به بررسی نحوه حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های سرمایه‌گذاری پرداخته است که برای انجام این بررسی فصل اول تحقیق به سه بخش کلیات تحقیق، استانداردهای حسابداری سرمایه‌‌گذاری‌ها در ایران و استانداردهای بین‌المللی حسابداری تقسیم گردیده است.
بخش اول به ارائه تعاریف سرمایه‌گذاری‌ها، نحوه تشکیل و طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری و بیان هر آنچه که در زمینه حسابداری سرمایه‌‌گذاری لازم است پرداخته شده است.
بخش دوم شامل استاندارهای حسابداری ایران و نحوه ثبت و حسابداری این شرکت‌ها است که با اجرای‌ الزامات‌ این‌ استاندارد، مفاد استاندارد بین‌المللی‌ حسابداری‌ شماره‌ ۲۵ با عنوان‌ حسابداری‌ سرمایه‌گذاری‌ها نیز رعایت‌ می‌شود.
در بخش سوم استاندارهای بین‌المللی حسابداری و چگونگی حسابداری آنها و تفاوت اندکی که با استاندارد حسابداری ایران دارد بیان گردیده است.
استانداردهای حسابداری علاوه ‌بر آنکه چگونگی حسابداری معاملات و رویدادهای مختلف را تعیین می‌کنند، موجب آثار اقتصادی نیز می‌شوند. استانداردهای حسابداری باید به‌ نحوی تدوین و تنظیم شوند که هدف‌های گزارشگری مالی را تأمین کنند. سرمایه‌گذاری‌ها، داراییهایی هستند که عمدتاً به‌منظور کسب سود حاصل از نگهداری تحصیل می‌شود.
در تحقیق حاضر سعی گردیده هر جا که لازم است مسئله‌ای به عنوان یک مثال ذکر شود تا درک مطلب ساده‌تر و آسان‌تر گردد.

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول – کلیات تحقیق
تعاریف 
دامنه کاربرد 
تعریف شرکت سهامی 
انواع شرکت سهامی 
جهات افتراق شرکت سهامی عام و خاص 
کلیات 
تاریخچه شرکت‌های سرمایه‌گذاری 
شرکت‌های سرمایه‌گذاری 
هدف شرکت‌های سرمایه‌گذاری 
شرایط اختصاصی پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری 
ضوابط اختصاصی پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری 
ضوابط اختصاصی پذیرش شرکت‌های هلدینگ 
ارتباط واحد سرمایه‌گذار و واحد سرمایه‌پذیر 
مدیریت سرمایه‌گذاری 
نفوذ قابل ملاحظه 
طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها
تغییر طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها 
انواع سرمایه‌گذاری 
انواع راه‌های سرمایه‌گذاری 
سرمایه‌گذاری خطرپذیر 
شرکت‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر 
استانداردهای حسابداری ایران 
حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها 
قیمت سهام 
سرمایه‌گذاری در سهام 
طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها در سهام 
حسابداری برای سرمایه‌گذاری‌ در سهام 
سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله – روش ارزش بازار، و یا اقل بهای تمام شده و خالص ارزش افزوده 
گزارشگری سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله به ارزش متعارف بازار 
دریافت سود سهمی در یک سرمایه‌گذاری سریع‌المعامله 
سایر سرمایه‌گذاری‌های جاری (غیر سریع‌المعامله)
روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش، و یا خالص ارزش فروش 
حسابداری سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت با روش ارزش ویژه 
شرکت‌های عملی (مشارکت مخصوص) – حسابداری به روش ارزش ویژه 
حسابداری سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت با روش تلفیق 
حسابداری تلفیقی 
سود یک واحد تلفیقی 
سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق قرضه (اوراق مشارکت) و اسناد بدهی 
حسابداری سرمایه‌گذاری‌های اوراق قرضه 
سرمایه‌گذاری‌های سریع‌المعامله روش ارزش بازار 
سرمایه‌گذاری بلندمدت در اوراق بدهی – روش بهای منقضی شده 
حسابداری فعالیت‌های بین‌المللی 
حسابداری مبادلات بین‌المللی 
خریدهای نسیه 
فروش‌های نسیه 
مقابله با ریسک – تدبیری جهت اجتناب از زیان‌های تسعیر ارز خارجی 
تلفیق واحدهای فرعی خارجی 
استانداردهای بین‌المللی حسابداری 
تنوع رویه‌های عمل حسابداری در سطح بین‌المللی 
حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها 
خرید یک مجموعه از سرمایه‌گذاری‌ها 
فصل دوم – پیشینه تحقیق 
فصل سوم – روش تحقیق 
فصل چهارم – یافته‌ها و نتایج تحقیق 
منابع و مآخذ 

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : ۱۰۰

 

گزارش اصول حسابداری، شرکت قند

بدون دیدگاه

قسمتی از متن:

سیستم مجموعه ای از اجزاء به هم پیوسته است که در جهت نیل به یک یاچند هدف با هم پیوسته اند به طـوری که یک یا چند داده وارد آن شـودیک یـا چند داده از آن خارج مـی شـود و سیـستم از اجزاء کوچکتر تشکیل شده است . سیستم حقوق و دستمزد یکی از سیستمهای مهم موجود در داخل سیستم کلی موسسات است که نقش با اهمیتی درایجاد رابطه مناسب بین کارکنان، کارفرماو ادارات دولتی ایفا می کند


فهرست:

تاریخچه شرکت
سایر اطلاعات شرکت
موضوع فعالیت شرکت
فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از
مقدمه
تعریف سیستم
همیت سیستم حقوق و دستمزد
تعریف سیستم حقوق و دستمزد
کنترل داخلی سیستم حقوق ودستمزد
۱٫دایره کارگزینی
. دایره ثبت اوقات کار
برای انجام درست این موضوع از وسایل ومدارک زیر استفاده می شود
 1_کارت ساعت
۲_ماشین ساعت زن
۳٫ دایره حقوق ودستمزد
الف) لیست حقوق ودستمزد به عنوان مدارک موسسه برای ارسال به سازمان
 تامین اجتماعی واداره مالیات حقوق
 ب) سوابق ومحاسبات انفرادی درآمد وکسورات هر یک از کارکنان
ج) صدور چک حقوق
حسابداری هزینه حقوق و دستمزد
درآمد کارکنان
پاداش
هر یک از موارد زیر می تواند مبنای محاسبه پاداش واقع گردد
نحوه ارتقاع سالیانه
مبنای حقوق
ذخیره مزایای پایان خدمت
علی الــحساب
فرم تغییرات درآمدها و کسور غیر مستمر
لیست پرداختی بانـک
مــا موریت
اضافه کاری
نحوه محاسبه حقوق ماهیانه وپرداخت آن
نحوه جمع آوری اطلاعات وکارکرد ماهانه
کنترلهای لازم برای کارکردها وانتقال آن به لیست حقوق ودستمزد
این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : ۱۷

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه
شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :

موضوع : گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع
وام به پرسنل نیروی انتظامی و چگونگی اعمال حساب آن ها

امروزه در اکثر سازمانها و شرکتهای دولتی
و غیر دولتی برای رفاه حال کارمندان و حل مشکل نقدینگی آنها، ایجاد انگیزه کاری و حفظ
نیروی کارآمد و جذب نیروهای متخصص تسهیلاتی مانند وام برای آنها در نظر می گیرند که
هر شخص با توجه به نیاز خود نسبت به اخذ آن که انواع مختلفی در هر سازمان و شرکت دولتی
و غیر دولتی دارد اقدام می نماید که شامل وام خرید و احداث مسکن، وام خودرو، وام تلفن
همراه، وام ازدواج و ودیعه مسکن، وام رفاه، وام لیزینگ خودرو و وام ازدواج می باشد
که هر یک از این نوع وام ها شرایط خاص و مدارک و مستندات مربوط و میزان حداقل و حداکثر
مبلغ و مدت زمان پرداخت و سایر شرایط را دارا می باشد. البته شایان ذکر است که نحوه
استرداد هر یک از انواع وامها به کارمندان، به میزان مبلغ دریافتی آنها از سازمان یا
شرکت بستگی دارد یعنی باید ۳/۱ جمع حقوق و مزایا قبل از کسورات برای کارمند باقی بماند.
برای روشن شدن این مطلب وام مسکن که ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۰ ریال است اگر فرد وام مسکن درخواست
کند بهره وام را اول حساب میکنند که ۰۰۰/ ۰۵۰/ ۳ ریال میشود (هر قسط آن هم ۰۰۰/
۵۵۰ ریال (۱+مدت) × نرخ ×اصل وام تقسیم بر ۴۰۰/۲ و اگر پرداختی بعد از کسورات
۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال باشد میزان هر قسط از میزان مبلغ پرداختی بعد از کسورات ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال
باشد میزان هر قسط از میزان مبلغ پرداختی بعد از کسورات کمتر میشود که مبلغ ان
۰۰۰/۹۵۰ ریال است در صورتی که اگر جمع حقوق و مزایا قبل از کسورات را در ۳ تقسیم کنیم
مبلغ آن میشود ۳۳۳/۸۳۳٫

ملاحظه میشود که فرد توانایی پرداخت وام
را دارد ولی اگر این میزان بیشتر شود به جای
اینکه به فرد ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال وام بدهند مبلغ کمتری وام به وی می دهند به میزانی که
بعد از محاسبات مربوطه ۳/۱ حقوق فرد باقی بماند و این مورد در تمامی وامها صدق می کند
به غیر از وام رفاه به علت اینکه مبلغ وام رفاه (۰۰۰/۰۰۰/۴ریال) مبلغ ناچیزی در سازمان
محسوب میشود و دارای این شرایط نمی باشد. وام رفاه وامی است که به دفعات مکرر بنا به
درخواست کارمند و در صورتی که وام قبلی اش را کاملاً تصیفه کرده باشد ارائه میشود ولی
در مورد وامهای دیگر به این صورت نیست یعنی فقط یک بار به کارمند داده میشود و به علت
سقف ریالی بالا حتماً باید فرد کارمند ضامن داشته باشد نکات دیگری که وامهای با سقف
ریالی بالا دارند این است که در مورد وام مسکن و وام مسکن ازدواج فردی که مسکن ندارد
حق استفاده از این وام را دارد حتی اگر در خانه سازمانی سکونت داشته باشد باید تعهد
دهد که خانه سازمانی را بعد از خانه دار شدن تحویل و در وام مسکن ازدواج فردی که قصد
ازدواج دارد وام به آن تعلق می گیرد و یا در وام ازدواج هم همین طور فردی که قصد ازدواج
دارد و ازدواج اولش است یعنی به فردی که در شرف ازدواج دوم است وام ازدواج و حتی وام
ودیعه مسکن ازدواج تعلق نمی‌گیرد نکته ای که حائز اهمیت است این است که وام ازدواج
به زن و شوهری که هر دوی آنها در سازمان کارمند هستند به هر دوی آنها وام تعلق می گیرد
اما وام ودیعه مسکن ازدواج و وام خودرو و وام مسکن و وام لیزینگ فقط به یک نفر آنها
تعلق می گیرد.

دانلود گزارش کارآموزی نحوه پرداخت انواع
وام به پرسنل نیروی انتظامی و چگونگی اعمال حساب ان ها

کارآموزی نحوه پرداخت انواع وام به پرسنل
نیروی انتظامی و چگونگی اعمال حساب آنها

فهرست مطالب

چکیده۱

فصل اول

معاونت مالی:۶

مدیریت حسابداری مرکز۶

فعالیت اصلی مدیریت حسابداری مرکز۶

مبنای تهیه صورتهای مالی۸

موجودی جنسی:۸

دارای ثابت مشهود۸

محصولات تولیدی۹

چارت سازمانی:۱۰

فصل دوم

دایره وام:۱۳

وظایف دایره وام۱۳

سیکل پرداخت وام در سازمان اتکا۱۳

شرایط عمومی برای کلیه وامها۱۴

مراحل ثبت حسابداری وامها (عمومی)۱۵

فصل سوم

نحوه پرداخت وام خرید و احداث مسکن۱۷

مقررات کلی وام۱۷

شرایط وام گیرندگان۱۹

مدت باز پرداخت وام۱۹

روش اجرا۲۱

سند حسابداری

نحوه پرداخت وام خودرو۲۵

اهداف وام خودرو۲۵

منظور از وام خودرو۲۶

مقررات کلی وام خودرو۲۶

ارزیابی و نظارت۲۹

شرایط وام گیرنده۲۹

سند حسابداری

نحوه پرداخت وام تلفن همراه (وام ویژه)۳۰

علت پرداخت وام تلفن همراه۳۰

مقررات کلی وام تلفن همراه۳۱

شرایط وام گیرندگان۳۳

سند حسابداری

نحوه پرداخت وام رفاه۳۴

چگونگی پرداخت۳۴

مقررات کلی وام رفاه۳۵

شرایط وام گیرنده۳۶

سند حسابداری

مقررات کلی وام ودیعه مسکن ازدواج۳۶

شرایط وام گیرندگان۳۸

سند حسابداری

نحوه پرداخت وام مسکن ازدواج۳۹

مقررات کلی وام۳۹

شرایط وام گیرنده۴۰

سند حسابداری

مدارک لازم۴۰

نحوه پرداخت وام لیزیپنگ خودرو۴۱

شرایط اختصاصی وام لیزینگ۴۲

سند حسابداری

منابع و مآخذ۴۵

پیوستها

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب
و متن اصلی می باشد که با فرمت
( word
) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : ۵۰

دسته‌ها