رمان و اکنون سرنوشت را بنواز

بدون دیدگاه

رمان و اکنون سرنوشت را بنواز

رمان ‘ و اکنون سرنوشت را بنواز ‘ زندگی عاطفی و پر ماجرای اعضای یک گروه موسیقی نوپا و رو به رشد را بیان می‌کند که با تکیه بر استعداد شگرف خود مسیر زندگی‌شان را همانطور که می‌پسندد؛ تغییر می‌دهند. آن‌ها می‌دانند چطور می‌توان زیر سایه‌ی عشق پاک، گذشته های تلخ و تاریک را به فراموشی سپرد و مشکلات را با تکیه بر اراده‌ی خود از پا درآورد.

رمان عشق خزان زده

بدون دیدگاه

این داستان روایت گر دردها و حقایق تلخ زندگی زنان و دختران جامعه ماست. دخترانی که همین نزدیکی ها در اطراف ما هستند ، نه جایی دور. داستان روایتگر زندگی یک دخترر روستاییست . بیانگر عمق دردی که از نا اگاهی و سطحی نگری آدمها به جانش رخنه میکند.

داستان ،داستانِ حقیقت یک زن ایرانیست.زنی که قلبش در زندگی تنها یک بار و برای یک نفر تند میتپد . و وقتی قلبش را یک بار به عشقی داد بار دیگر آن را اسیر دیگری نمیکند. خیانت و بی وفایی و جفا میبیند اما دست از عشق نمی کشد.

داستان،داستان یک دختر اصیل ایرانیست نه دخترهایی که امروزه میبینیم ….

دسته‌ها