سورس پروژه نقاشی

بدون دیدگاه

این یک پروژه نقاشی است که با زبان برنامه نویسی سی شارپ نوشته شده است.
از ویژگی های این پروژه میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
ترسیم خط به کمک ماوس

ترسیم دایره تو خالی

ترسیم دایره توپر

ترسیم چهار ضلعی تو خالی

ترسیم چهار ضلعی تو پر

ترسیم چند ضلعی

نوشتن متن با امکان تغییر فونت و سایز

تشخیص رنگ

این پروژه تمام نیاز های شما را برای ارائه یک پروژه خوب برآورده میکند.
شما میتوانید از کدهای این برنامه برای یادگیری برنامه نویسی سی شارپ استفاده کنید.کدها به ساده ترین روش ممکن نوشته شده اند و یادگیری آن بسیار راحت می باشد.
شما میتوانید از این پروژه حتی برای ارائه پروژه نهایی در دانشگاه خود نیز استفاده کنید.
ویژگی دیگر این پروژه فارسی بودن آن می باشد که دارای منوی فارسی و … می باشد.

صدا بوسیله فرکانس و زمان (سی شارپ)

بدون دیدگاه

صدا بوسیله فرکانس و زمان:

مقدار فرکانس را به هرتز و زمان را به میلی ثانیه وارد کرده  و صدای تولید شده را پخش میکند.

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

تعداد مقسوم علیه های عدد (سی شارپ)

بدون دیدگاه

تعداد مقسوم علیه عدد:

عدد را وارد کرده، اعلام میکند چه تعداد مقسوم علیه دارد ، و مقسوم علیه ها را نشان میدهد.

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

باکس  با داشتن چند زیر منو

شامل  :
ریاضی
( اعداد اول ،فیبونانچی ،معکوس ،فاکتوریل ) 
تاریخ ( عددی را داده اعلام میکند چندمین روز از چندمین ماه است )
ستاره ( تعداد سط را نوشته ستاره را بصورت مثلث پر شده از ستاره نشان میدهد ).

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

مشخص کردن اتصال سیستم به نت (سی شارپ)

بدون دیدگاه

مشخص کردن اتصال سیستم به نت:

این برنامه به کاربر اعلام میکند که سیستم به نت وصل هست یا خیر .
فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

windows aplication نمونه ای کامل از درایو

با این برنامه میتوان درایوها و محتویات داخل هر درایو در سیستم خود را در محیط سی شارپ مشاهده کرد.
فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

ساخت انواع حالات دکمه در سی شارپ

بدون دیدگاه

ساخت انواع حالات دکمه در سی شارپ: 

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C  نوشته شده است.

دکمه های طراحی شده:
Adjust
Bump
Etched
Flat
Raised
Raisedlnner
RaisedOuter
Sunken
Sunkenlnner

پاک کردن سطل آشغال توسط (سی شارپ)

بدون دیدگاه

پاک کردن سطل آشغال توسط سی شارپ

با اجرای این برنامه سطل آشغال سیستم با پرسیدن مطمئن هستید پاک میشود.

فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

ماشین حساب با (سی شارپ)

بدون دیدگاه

ماشین حساب با (سی شارپ)

 این ماشین حساب شامل : 
جمع
تفریق
ضرب
تقسیم
توان
رادیکال
تانژانت
کوتانژانت
سینوس
کوسینوس
باقیمانده
میانگین
درصد 
می باشد. 
فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

لایه گذاری رنگی در عکس (سی شارپ)

بدون دیدگاه

لایه گذاری رنگی در  عکس  (سی شارپ)

عکس وارد شده توسط کاربر را به چند صورت تبدیل میکند رنگی سیه سفید و…
فایل حاوی کد های برنامه نویسی و فایل اجرایی می باشد و همه برنامه ها در محیط #C نوشته شده است.

    Sorry. No data so far.

دسته‌ها