نظریه‌های اینشتین (نسبیت عام و خاص)

بدون دیدگاه

بخشی
از متن اصلی
:

اینشتین دو نظریه دارد. نسبیت خاص را در
سن ۲۵ سالگی بوجود آورد و ده سال بعد توانست نسبیت عام را مطرح کند.

نسبیت خاص بطور خلاصه تنها نظریه ایست که
در سرعتهای بالا (در شرایطی که سرعت در خلال حرکت تغییر نکند–سرعت ثابت) می‌توان به
اعداد و محاسباتش اعتماد کرد. جهان ما جوریست که در سرعتهای بالا از قوانین عجیبی پیروی
می‌کند که در زندگی ما قابل دیدن نیستند. مثلا وقتی جسمی با سرعت نزدیک سرعت نور حرکت
کند زمان برای او بسیار کند می‌‌گذرد. و همچنین ابعاد این جسم کوچکتر می‌شود. جرم جسمی
که با سرعت بسیار زیاد حرکت می‌کند دیگر ثابت نیست بلکه ازدیاد پیدا می‌کند. اگر جسمی
با سرعت نور حرکت کند، زمان برایش متوقف می‌شود، طولش به صفر میرسد و جرمش بینهایت
می‌شود.

نسبیت عام برای حرکتهایی ساخته شده که در
خلال حرکت سرعت تغییر می‌کند یا باصطلاح حرکت شتابدار دارند. شتاب گرانش زمین
g که همان عدد
۹٫۸۱
m/sاست نیز یک نوع شتاب
است. پس نسبیت عام با شتابها کار دارد نه با حرکت. نظریه ایست راجع به اجرامی که شتاب
گرانش دارند. کلا هرجا در جهان، جرمی در فضای خالی باشد حتما یک شتاب گرانش در اطراف
خود دارد که مقدار عددی آن وابسته به جرم آن جسم می‌‌باشد. پس در اطراف هر جسمی شتابی
وجود دارد. نسبیت عام با این شتابها سر و کار دارد و بیان می‌کند که هر جسمی که از
سطح یک سیاره دور شود زمان برای او کندتر می‌شود. یعنی مثلا، اگر دوربینی روی ساعت
من بگذارند و از عقربه‌های ساعتم فیلم زنده بگیرند و روی ساعت آدمی که دارد بالا می‌رود
و از سیارهٔ زمین جدا می‌شود هم دوربینی بگذارند و هردو فیلم را کنار هم روی یک صفحهٔ
تلویزیونی پخش کنند، ملاحظه خواهیم کرد که ساعت من تند تر کار می‌کند. نسبیت عام نتایج
بسیار شگرف و قابل اثبات در آزمایشگاهی دارد. مثلا نوری که به پیرامون ستاره‌ای سنگین
میرسد کمی بسمت آن ستاره خم می‌شود. سیاهچاله‌ها هم برپایه همین خاصیت است که کار می‌کنند.
جرم انها بقدری زیاد و حجمشان بقدری کم است که نور وقتی از کنار آنها می‌‌گذرد به داخل
آنها می‌‌افتد و هرگز بیرون نمی‌آید.

این فایل به
همراه چکیدهمتن
اصلی
و منابع تحقیق با فرمت
word در اختیار شما قرار می‌گیرد

تعداد صفحات : ۲۱

این تحقیق در مورد کاربرد پیزوالکتریک درسیستمهای اندازه گیری در ۱۲۱ صفحه و در قالب ورد و شاملPIZO،تحقیق کاربرد پیزوالکتریک درسیستمهای اندازه گیری،اصول ساخت فشار سنج دیافراگم پیزوالکتریک،دیافراگم پیزوالکتریک،فشار سنج،فشارسنج پیزوالکتریک،انواع فشار سنج پیزوالکتریک،وسایل اندازه گیری فشار،سنسور فشار سنج پیزوالکتریک،پیزو و غیره می باشد.

فهرست

۱-۱- مقدمه. ۱

۱-۲- اهداف… ۶

۲-۱- تعریف… ۷

۲-۲- تعریف فشار. ۷

۲-۹- سنسور چیست؟. ۱۹

۲-۱۰- انواع حسگرها ۱۹

۲-۱۰-۱- زوج حسگر مافوق صوت… ۲۰

۲-۱۰-۲- حسگر فاصله. ۲۰

۲-۱۰-۳- حسگر رنگ…. ۲۰

۲-۱۰-۴- حسگر نور.. ۲۰

۲-۱۰-۵- حسگر صدا ۲۰

۲-۱۰-۶- حسگر حرکت و لرزش… ۲۰

۲-۱۰-۷- حسگر دما ۲۰

۲-۱۰-۸- حسگر دود. ۲۰

۲-۱۱- مزایای سیگنالهای الکتریکی.. ۲۰

۲-۱۱-۱- پردازش راحتتر و ارزانتر.. ۲۰

۲-۱۱-۲- انتقال آسان.. ۲۰

۲-۱۱-۳- دقت بالا.. ۲۰

۲-۱۱-۴- سرعت بالا.. ۲۰

۲-۱۲- حسگرهای مورد استفاده در رباتیک.. ۲۰

۲-۱۲-۱- حسگرهای تماسی.. ۲۰

۲-۱۲-۱-۱- آشکار سازی تماس دو جسم. ۲۱

۲-۱۲-۱-۲- اندازه گیری نیروها و گشتاورهایی که حین حرکت ربات بین اجزای مختلف آن ایجاد میشود  21

۲-۱۲-۲- حسگرهای هم جواری.. ۲۱

۲-۱۲-۲-۱- القایی.. ۲۱

۲-۱۲-۲-۲- اثرهال. ۲۱

۲-۱۲-۲-۳- خازنی.. ۲۱

۲-۱۲-۲-۴- اولتراسونیک.. ۲۱

۲-۱۲-۲-۵- نوری.. ۲۱

۲-۱۲-۳- حسگرهای دوربرد. ۲۱

۲-۱۲-۳-۱- فاصله سنج (لیزو و اولتراسونیک) ۲۱

۲-۱۲-۳-۲- بینایی (دوربینCCD) 21

۲-۱۲-۴- حسگر نوری (گیرنده-فرستنده). ۲۱

۲-۳- تاریخچه اندازه گیری.. ۸

۲-۴- تاریخچه  فشار سنج.. ۹

۲-۵- وسایل اندازه گیری فشار. ۱۰

۲-۵-۱- فشار سنجهای هیدرواستاتیکی.. ۱۰

۲-۵-۲- فشار سنجهای پیستونی.. ۱۰

۲-۵-۳- فشار سنجهای ستون مایع. ۱۰

۲-۵-۴- فشار سنجهای آنرویدی (مکانیکی). ۱۱

۲-۵-۵- فشارسنجهای بوردون.. ۱۲

۲-۵-۶- فشارسنجهای دیافراگمی.. ۱۳

۲-۵-۷- فشار سنج الکترونیکی.. ۱۳

۲-۵-۸- فشار سنج خازنی.. ۱۳

۲-۵-۹- فشار سنج مغناطیسی.. ۱۳

۲-۵-۱۰- فشار سنج پیزو الکتریک.. ۱۴

۲-۵-۱۱- فشار سنج نوری.. ۱۴

۲-۵-۱۲- فشارسنج پتانسیومتری.. ۱۴

۲-۵-۱۳- فشار سنج تشدیدی.. ۱۴

۲-۵-۱۴- فشار سنج هدایت حرارتی.. ۱۴

۲-۵-۱۵- فشارسنج یونیزاسیون.. ۱۵

۲-۶- انواع سیستمهای اندازهگیری.. ۱۶

۲-۶-۱- دستگاه گاوسی.. ۱۶

۲-۶-۲- دستگاه انگلیسی.. ۱۶

۲-۶-۳- دستگاه بین المللی SI 17

۲-۷- انواع فشار. ۱۷

۲-۷-۱- فشار نسبی.. ۱۷

۲-۷-۲- فشار مطلق.. ۱۷

۲-۷-۳- فشار خلاء. ۱۷

۲-۸- واحدهای اندازه گیری فشار. ۱۸

۲-۱۳- انواع سنسورها ۲۲

۲-۱۳-۱- با تماس مکانیکی.. ۲۲

۲-۱۳-۲- بدون تماس مکانیکی.. ۲۲

۲-۱۴- انواع خروجیهای متداول سنسورها ۲۲

۲-۱۴-۱- نوعA.. 22

۲-۱۴-۲- نوعB. 22

۲-۱۴-۳- نوع c. 22

۲-۱۴-۴- نوع d. 22

۲-۱۴-۵- نوع  E. 22

۲-۱۵- سنسور فشار. ۲۳

۲-۱۶- کاربردهای سنسور فشار. ۲۳

۲-۱۶-۱- اندازه گیری فشار.. ۲۳

۲-۱۶-۲- اندازه گیری ارتفاع از سطح دریا ۲۳

۲-۱۶-۳- آزمایش نشتی.. ۲۳

۲-۱۶-۴- اندازهگیری عمق.. ۲۴

۲-۱۶-۵- اندازهگیری جریان.. ۲۴

۲-۱۷- انواع سنسورهای اندازه گیری فشار. ۲۴

۲-۱۷-۱- سنسور فشار مطلق.. ۲۴

۲-۱۷-۲- سنسور فشار گیج.. ۲۴

۲-۱۷-۳- سنسور فشار خلاء. ۲۵

۲-۱۷-۴- سنسور فشار تفاضلی.. ۲۵

۲-۱۷-۵- سنسور فشار مهر شده. ۲۵

۲-۱۸- انواع سیستمهای اندازهگیری فشار۱۳۸۸). ۲۶

۲-۱۸-۱- اندازهگیری فشار توسط مانومترها ۲۶

۲-۱۸-۲- مانومتر یک شاخه ای.. ۲۶

۲-۱۸-۳- مانومتر دو شاخه ای.. ۲۶

۲-۱۸-۴- مانومتر مورب ۲۶

۲-۱۸-۵- اندازهگیری فشار توسط فشار سنجهای لوله بوردن ۲۶

۲-۱۸-۶- لوله ی C شکل ۲۶

۲-۱۸-۷- لوله ی فانوسی.. ۲۶

۲-۱۸-۸- لوله ی حلقوی.. ۲۶

۲-۱۸-۹- لوله ی حلزونی.. ۲۶

۲-۱۸-۱۰- کپسول.. ۲۶

۲-۱۸-۱۱- دیافراگم. ۲۶

۲-۱۸-۱۲- اندازه گیرهای الکتریکی فشار.. ۲۶

۲-۱۸-۱۳- استرین گیجها ۲۷

۲-۱۸-۱۴- اندازه گیرهای ظرفیتی فشار.. ۲۷

۲-۱۸-۱۵- اندازه گیرهای پیزوالکتریکی فشار.. ۲۷

۲-۱۸-۱۶- اندازه گیری فشار با بیلوز.. ۲۷

۲-۱۹- فشار سنجهای هیدرواستاتیکی.. ۲۸

۲-۲۰- فشار سنجهای ستون مایع.. ۲۸

۲-۲۱- فشارسنجهای آنرویدی(مکانیکی). ۲۸

۲-۲۲- فشارسنجهای بوردون.. ۲۸

۲-۲۳- انواع بوردن تیوب.. ۲۹

۲-۲۳-۱- سنسورنوع C. 29

۲-۲۳-۲- سنسور نوع حلزونی.. ۲۹

۲-۲۳-۳- سنسور نوع حلقوی.. ۲۹

۲-۲۴- اندازهگیری فشار با دیافراگم. ۳۰

۲-۲۵- مزایای اندازهگیری فشار با دیافراگم. ۳۰

۲-۲۶- کاربردهای ترانسدیوسرها ۳۰

۲-۲۷- انواع ترانسدیوسر. ۳۱

۲-۲۷-۱- ترانسدیوسرهای خازنی.. ۳۱

۲-۲۷-۲- ترانسدیوسرهای سلفی.. ۳۱

۲-۲۷-۳- ترانسدیوسرهای مقاومتی.. ۳۱

۲-۲۷-۴- ترانسدیوسرهای پیزوالکتریک.. ۳۱

۲-۲۸- دیافراگم کپسولی.. ۳۱

۲-۲۹- دیافراگم خازنی.. ۳۲

۲-۳۰- گیج‌های کشش پیزو رزیستور. ۳۲

۲-۳۱- استرین گیج.. ۳۲

۲-۳۲- انواع حساسههای اندازه گیر. ۳۳

۲-۳۲-۱- سنسور.. ۳۳

۲-۳۲-۲- ترانسدیوسرها ۳۳

۲-۳۲-۳- ترانسمیتر.. ۳۳

۲-۳۳- کنترل کننده ابزار دقیق.. ۳۳

۲-۳۴- مشخصات دستگاههای اندازهگیری ابزار دقیق.. ۳۴

۲-۳۴-۱- دامنه اندازهگیری.. ۳۴

۲-۳۴-۲- دقت… ۳۴

اندازه گیری فشار. ۳۴

۲-۳۴-۳- تکرارپذیری.. ۳۴

۲-۳۴-۴- حساسیت… ۳۴

۲-۳۴-۵- پایداری.. ۳۵

۲-۳۴-۶- پاسخ دهی.. ۳۵

۲-۳۵- محدودیت های اندازه گیری فشار. ۳۵

۲-۳۵-۱- رنج اندازهگیری.. ۳۵

۲-۳۵-۲- ابعاد سنسور.. ۳۵

۲-۳۵-۳- دمای کاری.. ۳۶

۲-۳۵-۴- نوع اندازه گیری.. ۳۶

۲-۳۵-۵- نوع خروجی تولید شده. ۳۶

۲-۳۵-۶- زمان پاسخ.. ۳۶

۲-۳۵-۷- ولتاژ آفست… ۳۶

۲-۳۶- تعریف پیزوالکتریک…. ۳۷

۲-۳۷- مواد پیزوالکتریک…. ۳۸

۲-۳۸- اثر پیزوالکتریک…. ۴۰

۲-۳۹- رفتار پیزوالکتریک…. ۴۱

۲-۴۰- اثر مستقیم و معکوس پیزو الکتریک…. ۴۲

۲-۴۱- کاربرد اثر مستقیم پیزو الکتریک…. ۴۲

۲-۴۲- کاربرد امواج فراصوتی در مواد پیزو الکتریک…. ۴۳

۲-۴۳- ارتباط اثر پیزو الکتریک با ساختار مولکولی مواد. ۴۳

۲-۴۴- وابستگی مواد پیزوالکتریک به دما ۴۳

۲-۴۵- وجود اثر پیزو الکتریک در تک بلور. ۴۴

۲-۴۶- اثر پیزوالکتریک…. ۴۴

۲-۴۷- استفاده‌های پیزوالکتریک…. ۴۶

۲-۴۸- کاربرد پیزوالکتریک‌ها ۴۶

۲-۴۹- مبدل های پیزوالکتریک…. ۴۷

۲-۵۰- محرک های پیزوالکتریک…. ۴۷

۲-۵۱- انواع سنسورهای پیزوالکتریک…. ۴۹

۲-۵۱-۱- حسگر ژیروسکوپ پیزوالکتریک…. ۴۹

۲-۵۱-۲- حسگر شتاب سنج پیزوالکتریک…. ۴۹

۲-۵۱-۳- حسگرهای صوتی پیزوالکتریک…. ۴۹

۲-۵۲- ارتباط اثر پیزوالکتریک با ساختار مولکولی مواد. ۵۰

۲-۵۳- کاربردهای اثر پیزوالکتریک…. ۵۱

۲-۵۴- اثر فشاربرقی.. ۵۲

۲-۵۵- سازندگان سنسور فشار. ۵۲

۲-۵۶- مروری بر مطالعات گذشته. ۵۲

۳- طراحی و محاسبات.. ۶۳

۳-۱- کلیات.. ۶۳

۳-۲- فشار مکانیکی اعمالی.. ۶۳

۳-۳- اندازه گیری نیرو، گشتاور و کرنش…. ۶۴

۳-۳-۱- خاصیت مکانیکی پیزوالکتریک…. ۶۴

۳-۳-۱-۱- استفاده از خاصیت فنری اجسام ( در محدوده کشسان) ۶۴

۳-۳-۱-۲- استفاده از توازن نیروها ( اهرمبندی، چرخدنده) ۶۴

۳-۳-۱-۳- تبدیل نیرو به فشار ( فشار سنجها) ۶۴

۳-۳-۲- خاصیت الکتریکی پیزوالکتریک…. ۶۴

۳-۳-۲-۱- استفاده از خاصیت پیزو الکتریک (نیرو سنج کریستال پیزوالکتریک) ۶۴

۳-۳-۲-۲- کرنش سنج مقاومت حساس (استرینگیج) ۶۴

۳-۳-۲-۳- تبدیل نیرو به جابجایی (مثل LVDT) 64

۳-۴- استفاده از خاصیت کشسانی اجسام. ۶۴

۳-۵- فنر ساده  F=kx. 65

۳-۶- تیر یک سر درگیر. ۶۵

۳-۷- حلقه کشسان.. ۶۶

۳-۸- روشهای اندازه گیری خیز  ناشی از اعمال نیرو. ۶۷

۳-۸-۱- استفاده از روشهای مکانیکی مثل گیج.. ۶۷

۳-۸-۲- روشهای الکترومکانیکی.. ۶۷

۳-۸-۲-۱- روش مبدل پیزوالکتریک.. ۶۷

۳-۸-۲-۲- LVDT. 67

کاربرد پیزوالکتریک درسیستمهای اندازه گیری

۳-۸-۲-۳- استرین گیج. ۶۷

۳-۹- تعیین θ در آرایشها ۷۰

۳-۹-۱- آرایش مستطیلی.. ۷۰

۳-۹-۲- آرایش دلتا ۷۱

۳-۱۰- اثر پیزوالکتریک مستقیم و معکوس…. ۷۱

۳-۱۱- بررسی مداری سنسور پیزوالکتریک…. ۷۴

۳-۱۲- انواع تکنولوژی حس کردن فشار. ۷۶

۳-۱۳- ساختار‌های پیزوالکتریک…. ۷۶

۳-۱۴- قطبش‌زدایی.. ۷۹

۳-۱۴-۱- قطبش‌زدایی حرارتی.. ۷۹

۳-۱۴-۲- قطبش‌زدایی الکتریکی.. ۸۰

۳-۱۴-۳- قطبش‌زدایی مکانیکی.. ۸۰

۳-۱۵- معادلات ریاضی ساختاری.. ۸۰

۳-۱۶- تئوری ورقهای دایرهای شکل. ۸۰

۳-۱۷- بیان روابط ورق در سیستم محورهای قطبی.. ۸۱

۳-۱۸- خمش های متقارن محوری.. ۸۴

۳-۱۹- تئوری خطی مواد پیزوالکتریک…. ۸۶

۳-۲۰- مواد و روشها ۹۰

۳-۲۰-۱- کلیات… ۹۰

۳-۲۰-۲- طراحی.. ۹۰

۳-۲۰-۳- مواد. ۹۱

۳-۲۱- روش ساخت دستگاه. ۹۱

۳-۲۲- پیزوالکتریکها و آرایش آنها بر روی صفحه. ۹۴

۳-۲۳- مدار پل وتستون و آمپلی فایر. ۹۶

۳-۲۴- اسیلوسکوپ.. ۹۶

۳-۲۵- ولت متر. ۹۷

۳-۲۶- مولتیمتر. ۹۷

۳-۲۷- نرم افزار کامسول. ۹۸

۳-۲۷-۱- قابلیت‌های کلیدی نرم‌افزار.. ۹۸

۳-۲۸- روش مونتاژ پیزوالکتریکها ۹۸

۳-۲۹- طراحی و ساخت دستگاه نمایشگر دیجیتال فشار. ۹۹

دستگاه نمایشگر دیجیتال فشار. ۹۹

۳-۳۰- روش نجام آزمایش و نمونه برداری.. ۱۰۰

فصل چهارم. ۱۰۱

۴- نتایج.. ۱۰۳

۴-۱- ساخت دستگاه. ۱۰۳

۴-۲- ثبت ولتاژ و داده برداری توسط ولتمتر. ۱۰۵

۴-۳- چگالی آب در دماهای مختلف… ۱۰۹

۴-۴- محاسبه فشار درون مایع.. ۱۱۰

۴-۵- رابطه بین فشار و ولتاژ. ۱۱۱

۴-۶- تحلیل نرم افزاری دیافراگم در فشارهای مختلف… ۱۱۱

۴-۷- المان بندی صفحه دیافراگم توسط نرم افزار. ۱۱۲

۴-۷-۱- تحلیل تنش دیافراگم در عمق ۵/۰ متری آب… ۱۱۳

۴-۸- ماکزیمم بردار جابجایی.. ۱۱۴

۴-۹- نمایش فشار اصلی وارده بر کل دیافراگم و نمایش المان محدود آن.. ۱۱۴

۴-۱۰- نمایش و محاسبه مقدار خطای المان بندی.. ۱۱۵

۴-۱۰-۱- تحلیل تنش دیافراگم در عمق ۱ متری آب…

دسته‌ها