پایان نامه مدیریت بهره وری فراگیر

بدون دیدگاه

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
مفهوم بهره وری
۱-شاخصهای ارزیابی عملکرد سازمان ها
۲-تعریف بهره وری
۳-دید گاههای مختلف در باره بهره وری
۵-سطوح بهره وری
۶-بهره وری سبز
فصل دوم
ضرورت مدیریت فراگیر بهره وری
۱-۲-عوامل موثر  بر وضعیت بنگاهها و سازمان ها
۱-۱-۲-یکپارچگی و ارتباطات بیشتر در سطح جهان
۲-۱-۲-سرعت بالای ارتباطات سطح جهانی
۳-۱-۲-تناقض همکاری و رقابت پذیری
۴-۱-۲-پیچیدگی و نا اطمینانی
۵-۱-۲-تغییر در موازنه قدرتهای اقتصادی
۶-۱-۲-تغییر صحنه بازار جهانی
۱-۶-۱-۲-بازیگران بین المللی
۲-۶-۱-۲-حق انتخاب بیشتر مشتریان
۳-۶-۱-۲-مقررات زدایی
۴-۶-۱-۲-کاهش طول عمر کالا
۲-۲-تغییر تاکیدها در دهه های ۱۹۷۰و۱۹۸۰
۳-۲-تغییر در کانون های مورد توجه مدیران
۴-۲-سازمان های ملی بهره وری در برخی از کشورها ی آسیایی
۱-۴-۲-ژاپن
۲-۴-۲-هندوستان
۳-۴-۲-سنگاپور
۵-۲-بهره وری در ایران
فصل سوم
مفهوم و فلسفه مدیریت فراگیر بهره وری
۱-۳-چشم انداز بهره وری فراگیر
۲-۳-مرحله سنجش و اندازه گیری
۳-۳-مفهوم و تعریف کارکردی و عملیاتی مدیریت بهره وری فراگیر
۴-۳-خصوصیات منحصر به فرد مدیریت بهره وری فراگیر
۵-۳-استراتژی استفاده از نظام مدیریت بهره وری فراگیر
۶-۳-توان مدیریت جامع بهره وری فراگیر
۷-۳-تعریف مدیریت بهره وری فراگیر
۸-۳-مدیریت بهره وری فراگیر به مثابه سه پایه
۹-۳-مدیریت بهره وری فراگیر: اتحاد سه بعد رقابت پذیری
فصل چهارم
بهبود بهره وری
۱-۴-عوامل موثر بر بهره وری
الف-دیدگاه تکنیکی
ب-دیدگاه فرهنگی
عوامل موثر بر بهبود بهره وری
الف-عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار
ب-شیوه انتخاب مدیران
پ-بهره وری و ثبات مدیریتی
ت-پیشرفت تکنولوژی و تحقیق و توسعه
۲-۴-راههای بهبود بهره وری
۳-۴-بهره وری و سیستمهای سازمانی
۴-۴-برنامه ریزی برای بهبود بهره وری
۵-۴-چهارده دستور العمل برای بهبود بهره وری
فصل پنجم
بهره وری نیروی انسانی
۱-۵-آموزش و پرورش
۲-۵-انگیزه و بهره وری
۳-۵-وجدان کار ، فرهنگ کار و انضباط در کار
۴-۵-عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی
۵-۵-برنامه ریزی و منابع انسانی
۶-۵-نتیجه گیری
نتیجه
الف-منابع فارسی
ب-منابع لاتین

ماهیت و ارزش مدیریت استراتژیک

بدون دیدگاه

مقدمه
جاذبه هر رویکرد مدیریتی، انتظار رهنمون شدن به سود بیشتر برای مؤسسه است. این، به ویژه درباره نظام مدیریت استراتژی با تأثیر عمده‌ای که بر تدوین و اجرای برنامه‌ها دارد، صادق است.
مجموعه‌ای از مطالعات انجام شده درباره سازمان‌های کسب و کار ، تأثیر فرآیندهای مدیریت استراتژیک را بر نتیجه نهایی اندازه‌گیری کرده‌اند. یکی از نخستین مطالعات عمده توسط آنسوف و همکاران در سال ۱۹۷۰ اجرا گردید.
در بررسی ۹۳ مؤسسه تولیدی آمریکایی، پژوهشگران دریافتند که برنامه ریزان رسمی که از رویکرد مدیریت استراتژیک استفاده می‌کرده‌اند، بر حسب معیارهای مالی که فروش، دارایی‌ها، قیمت فروش، درآمد هر سهم و رشد درآمد را اندازه می‌گرفت، نسبت به مؤسسات بدون برنامه‌ریزی، موفقیت بیشتری کسب نموده بودند. برنامه‌ریزان همچنین در پیش‌بینی نتیجه فعالیت‌های عمده استراتژیک دقت بیشتری داشتند.

فهرست
مقدمه
ابعاد تصمیمات استراتژیک
رسمیت درمدیریت استراتژیک
انواع ساختارهای مدیریت استراتژیک
ویژگیهای تصمیمات مدیریت استراتژیک
جریان تعامل و تکرار فرآیند استراتژیک
مزایای مدیریت استراتژیک
خطرهای مدیریت استراتژیک
اهمیت استراتژی و فواید آن برای موسسه
تعریف و هدف مدیریت استراتژیک
ویژگیهای مدیریت استراتژیک
استراتژی های جهانی و چند ماهیتی
تعریف مدیریت استراتژیک
مزایای مدیریت استراتژیک
تطبیق دادن ساختار با استراتژی
رابطه بین ساختار و استراتژی از نظر چاندار  
ساختار مبتنی بر واحد تجاری استراتژیک

مقاله مدیریت تولید (Production management)

بدون دیدگاه

بخشی از متن:

پیش نیازهای لازم برای ورود به یک شغل معمولاً رسیدن به جایگاه یک مدیر موفق تولید، مستلزم برخوداری از تجارب فراوانی است. اکثر مردم در چنین موقعیتی در نقس های جانبی (مکمل) از قبیل کنترل موجودی، تجزیه و تحلیل وضعیت، طراحی مواد یا سرپرست کارگاه ظاهر می شوند.

در حال حاضر اغلب افرادی که به یک کارگاه وارد می شوند داری مدرک دانشگاهی یا HND می باشند، اگر چه برخی فرصتهای شغلی نیز برای آن دسته از افراد فاقد مدرک تحصیلی دانشگاهی فراهم شده است که خود را برای مطالعه در جهت افزایش قابلیتهای شغلی آماده می کنند. …

بیان مساله:
کشور ایران به دلیل داشتن انواع پوست بز و گوسفند از تولید کنندگان عمده پوست و چرم سبک محسوب می‌شود و به علت آب و هوای نیمه خشک پوست گوسفند و بز ایران از مرغوبیت بالایی برخوردار است ولی متأسفانه دامداران کشور به دلیل کم ارزش قلمداد نمودن پوست و پشم و اینکه نوع تغذیه در ایران بیشتر به گوشت گوسفند اختصاص دارد و همچنین به علت نداشتن آگاهی و انگیزه لازم جهت حفظ و حراست از این ثروت ملی، توجه لازم را مبذول نمی‌دارند و از سالیان گذشته انواع پوست، سالامبور و محصولات نیمه ساخته چرمی‌از کشور ما با دیدگاه سنتی صادر گردیده است که عمده صادرات ایران بر حسب آمار موجود مختص به صدور سالامبور و کراست بوده است و این در حالی است که می‌توان ارزش افزوده زیادی را از طریق تولید محصولات ساخته شده چرمی‌به وجود آورده و به تبع آن درآمد ارزی بالایی را تحصیل نمود. بویژه اینکه محصولات چرمی‌از تنوع بالایی برخوردار بوده به نحوی که تنوع این محصولات بالغ بر ۶۰ نوع می‌گردد و هر ساله در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی نمایشگاههای محصولات چرمی‌به نمایش گذاشته می‌شود که متأسفانه نقش کشور ما علی رغم امکانات بالقوه و بالفعل در این نمایشگاهها بسیار کم رنگ می‌باشد، برای مثال در سال ۱۳۷۶ در نمایشگاههای جهانی چرم و البسه چرمی‌در پاریس و بولونیا ایتالیا و بارسلون اسپانیا و دوسلدورف آلمان در کنار کشورهای پیشرفته جهان، کشورهای ترکیه، هندوستان، پاکستان، بنگلادش، اتیوپی و بورکینافاسو دارای چندین غرفه بودند ولی هیچ اثری از محصولات و صنعتگران ایران و پرچم مقدس جمهوری اسلامی‌ایران نبود.
قطعاً وجود چنین نقیصه ای برایند عوامل متعددی است که شناخت آنها و بویژه حرکت در جهت رفع موانع، این امکان را فراهم خواهد ساخت تا به گونه ای شایسته استعداد و ظرفیت های خود را در صحنه بین الملل عرضه نماییم.
پژوهشگر در این تحقیق، به دنبال تبیین و تحلیل متغیرها و عواملی است که صادرات محصولات کشور را چه به صورت مثبت و چه منفی، تحت تأثیر قرار می‌دهند و از این طریق ضمن بیان این عوامل، راه کارهای مناسب جهت بهبود و ارتقاء صادرات محصولات چرمی‌را پیشنهاد خواهد کرد. در واقع مسأله اصلی تحقیق این است که موانع موجود بر سر راه صادرات محصولات چرمی‌سبک شناسایی شده و گامهایی را که در جهت رفع این موانع می‌توان برداشت تعیین کرد.
فهرست مطالب:
فصل اول: طرح تحقیق
بیان موضوع یا تعریف مسأله
ضرورت انجام تحقیق
پیشینه تحقیق
فرضیات
تعریف عملیات متغیرها
نوع تحقیق و دلایل آن
ابزار گردآوری داده ها
جامعه آماری
مراحل انجام تحقیق
تعریف مفاهیم
محدودیت ها
فصل دوم: ادبیات تحقیق
تاریخچه استفاده از پوست، چرم و چرمسازی
تکنولوژی (فن آوری) در صنعت چرم
مراحل ساخت چرم
عوامل مؤثر بر کیفیت پوست و چرم 
الف- پوست
ب- چرم
انواع چرم و موارد استفاده از آن
انواع محصولات چرمی
بخش دوم مباحثی در باب صادرات و ابعاد مدیریتی آن
تجارت بین الملل و کشورهای روبه توسعه 
جایگاه صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور
آثار جانبی افزایش ظرفیت های تولیدی
نقش صادرات غیر نفتی در ایجاد اشتغال
تعریف استراتژی
نقش و جایگاه صادرات غیر نفتی در استراتژی های توسعه اقتصادی
الف- استراتژی جایگزینی واردات
ب- استراتژی توسعه صادرات
انواع استراتژی های رقابتی عام
رهبری در هزینه
تمایز محصول
تمرکز (محدودنگری)
میانه روی
تعریف بازاریابی
استراتژی های عمده تقسیم بندی بازار
۱- استراتژی بازاریابی یکسان
۲- استراتژی بازاریابی تفکیکی
۳- استراتژی بازاریابی تمرکزی
ارزشیابی و انتخاب استراتژی تقسیم بندی بازار
تقسیم بندی بازار های بین المللی
استراتژی توسعه آمیخته بازاریابی 
آمیخته محصول
اهمیت قیمت در آمیخته بازاریابی 
آمیخته تشویق و ترفیع
اجزای تشویق و ترفیع
توزیع فیزیکی در آمیخته بازاریابی 
تصمیمات عمده در بازاریابی بین المللی
۱- ارزیابی اوضاع و احوال و محیط بازاریابی بین الملل
۲- تصمیم به فعالیت در سطح بین‌الملل (Deciding wether to go abroad)
۳-  تصمیم در مورد انتخاب بازارها در سطح بین‌الملل (Deciding Which market to enter)
۴- تصمیم در مورد چگونگی وارد شدن به بازار بین‌المللی (Diciding how to enter the market)
۵- تصمیم در مورد برنامه های بازاریابی بین‌الملل (Deciding on the markting program)
۶- تصمیم در مورد نوع سازمان بازاریابی بین‌الملل (Diciding on the marketing organizition)
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
روش جمع آوری اطلاعات
منابع اطلاعات ثانویه
منابع اطلاعات اولیه
روش اجرای پرسشنامه
جامعه آماری
نمونه آماری
تهیه و تنظیم پرسشنامه
نحوه توزیع سوالات پرسشنامه
روشهای آماری مورد استفاده
فصل چهارم: جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
اطلاعات مربوط به ویژگیهای مدیران مراکز نمونه گیری شده
آماره آزمون
سوالات مربوطه
بررسی فرضیه ۲
آماره آزمون
آزمون فرضیه ۲
جداول آزمون فرض گروه نمونه مراکز صنعتی
بررسی فرضیه ۳
آماره آزمون
جداول آزمون فرض گروه نمونه مراکز صنعتی
سوالات مربوطه
بررسی فرضیه ۴
آزمون فرضیه ۴
آزمون فرضیه ۴
سوالات مربوطه
بررسی فرضیه ۵
آزمون فرضیه ۵
تذکر
سوالات مربوطه
بررسی فرضیه ۶
آماره آزمون
آزمون فرضیه ۶
سوالات مربوطه
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۱
نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۲
نتایج بدست امه در ارتباط با فرضیه ۳
نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۴
نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۵
پیشنهادات
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۱
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۲
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۳
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۴
پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۵
پیشنهادات در ارتباطات با فرضیه ۶
سایر پیشنهادات
سایر پیشنهادات
توصیه به سایر دانشجویان محققین
منابع

پایان نامه سیستم تولید بهنگام JIT

بدون دیدگاه

چکیده:
 JIT مخفف Just In Time در آغاز به عنوان روشی برای کاهش سطوح موجودی انبار های ژاپنی مطرح بود. امروزه Just In Time به یک فلسفه مدیریتی شامل مجموعه ای ازعلوم و دراختیار گرفتن یک سری جامع از اصول و تکنیک های تولید گسترش یافته است. تولید به موقع درصورتی که به شکل مناسب دریک سازمان به کار گرفته شود ظرفیت تقویت مزیت رقابتی سازمان را در بازار به شکل اساسی با کاهش اتلاف ها و بهبود کیفیت محصول و بهره وری تولید دارا خواهد بود. از نظر رویکرد مدیریت تولید سیستم تولیدی Just In Time به این معنی است که خرید مواد خام و سایر قطعات تولید فقط در زمان مصرف این مواد قطعات در فرآیند تولید از فروشندگان تحویل شوند. و از طرفی تولید زمانی انجام خواهد شد که سفارش از مشتری گرفته شود به همین خاطر این سیستم تولید را اصطلاحا «سیستم کشش تولید تقاضا» نیز نامیده اند،زیرا تا مشتری تقاضا نکند تولیدی انجام نمی شود لذا عکس سیستم تولیدی سنتی است که در آن مواد تا حد ممکن به فرآیند تولید تزریق می شود و فرآیند نیز تا حد ممکن تولید می کند.این رویکرد دارای اصول متعددی است.اگر شرکتی بخواهد این رویکرد را در فرآیند تولید خود به کار اندازد بایستی یکسری اصول را تا حد امکان عملی کند.
فهرست مطالب:
    چکیده
فصل اول : معرفی سیستم Just In Time
    تاریخچه و تکامل تولید به موقع Just In Time
    تعریف تولید به هنگام Just In Time
    نظام تولید به موقع Just In Time در یک نگاه
    مبانی Just In Time
    اجزای سیستم تولید به موقع Just In Time
    اهداف کلی تولی به هنگام Just In Time
    مزایا و محدودیت های Just In Time
    منطق اجرای JIT
    پیش نیاز های یک برنامه Just In Time
    برنامه ریزی نظام تولید به موقع
فصل دوم : اجرای برنامه Just In Time
    ایجاد یک استراتژی اجرایی
    یک برنامه عملیاتی برای اجرا
    سیستم های جمع آوری و سنجش داده ها
    پروژه های آزمایشی
    بحث در مورد مقاومت کارکنان و اتحادیه ها
    فرآیند اجرای Just In Time
فصل سوم : کنترل Just In Time
    کنترل تولید به موقع
    سیستم کانبان
    تولید یکنواخت
    کاهش زمان عملیات و زمان چرخه
    انواع جریان مواد
فصل چهارم : ابداع کننده Just In Time شرکت تویوتا
    مقدمه
    تاریخچه
    سیستم تولید تویوتا ( TPS )
    تولید به هنگام
    فلسفه و چشم انداز تویوتا
    فرهنگ سازمانی و ارزش ها
    آینده
    تشریح مفاهیم
    واژه نامه انگلیسی و فارسی
    منابع
    فهرست جداول
    فهرست نمودارها و اشکال

پایان نامه مدیریت پروژه PM

بدون دیدگاه

پایان نامه مدیریت پروژه PM
چکیده: دراوایل دهه ۵۰ میلادی، شخصی به نام «E.l DuPont de Nemours» باهمکاری نیروی دریایی امریکا یک کارمشترک مدیریت پروژه (با ترکیب یک نمودار برنامه ریزی پروژه وجدول زمان بندی رایانه ای) را به انجام رساندند. این دو کار خود را با دو پروژه مجزا و دو تیم مستقل ولی با هدف یکسان آغاز نمودند.هدف آنها بهینه نمودن برنامه ریزی، زمان بندی وهماهنگی پروژه ها بود. هر چند نگرش آنها برپروژه ها شباهتی به یکدیگرنداشت ولی درنهایت به این جمع بندی رسیدند که باید نحوه برنامه ریزی وفنون زمان بندی خود را به نحوی بهینه کنند تا از منابع نیروی انسانی، مواد و ابزار خود بتوانند بهترین استفاده را ببرند….
فهرست مطالب

فصل اول:
تاریخچه مدیریت پروژه
تعاریف مدیریت پروژه
فصل دوم
دلایل استفاده ازمدیریت پروژه
اقدامات مدیریتی
وظایف مدیریت پروژه
کاربردهای مدیریت پروژه
فصل سوم
فوایدومحدودیتهای پروژه
فصل چهارم
فرایندهای پروژه
گروههای فرایند
تعامل بین فرایندها
فرایندهای عمده واصلی
فرایندهای فرعی وکمکی
فرایندهای اجرایی
فرایندهای کنترلی
فرایندهای اختتامی
فصل پنجم
نرم افزار(P3)Primavera Project Planner
مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه(OPM3)
شناخت اجزای مدلOPM3
نتایج وشاخص کلیدی اندازه گیری(KPIS)
دسته بندی – نظراجمالی
دسته بندی PPP
دسته بندی SMCI
گامهایOPM3 بطور خلاصه
ورود به روندبهبود
خلاصه ونتیجه گیری
فصل ششم
فرایند برنامه ریزی محدوده پروژه وورودیهای آن
ورودیهای برنامه ریزی محدوده
ابزارهاوتکنیکهای فرایند آغاز
خروجیهای فرایندآغاز
مدیریت محدوده پروژه
ابزارها وتکنیکهاوخروجیهای فرایندکنترل کلی تغییرات
فرایندکنترل کلی تغییرات
ورودیهای فرایندکنترل تغییرات
ابزارهاوتکنیکهای فراینداجرای برنامه پروژه
خروجیهای فراینداجرای برنامه پروژه
فراینداجرای برنامه پروژه
فرایندتهیه برنامه پروژه
مدیریت فرایندهای پروژه
ارتباط فرایندها
تشریح مفاهیم
واژه نامه انگلیسی – فارسی
فهرست منابع

مقدمه:
دنیایی که در آن زندگی می کنیم شاهد تحولات شگرفی است.
سرعت این تحولات روز به روز بیشتر می شود به طوری که به هیچ وجه با گذشته
های دور قابل قیاس نیست. اگر بخواهیم آمادگی همراهی و توان لازم برای
همگامی با این تحولات داشته باشیم به ناچار باید اطلاعات، دانش، ابزارها و
توانمندی های مناسب و ضروری را در خود ایجاد و شکوفا کنیم. در این میان هم
مدیر علاوه بر توانایی های فنی نیاز به داشتن مهارت هایی  در برقراری
ارتباط مؤثر با دیگران را باید لازمه ی کار خود قرار دهد چون کار مدیر
دستیابی و رسیدن به اهداف سازمانی است حال برای رسیدن به این اهداف سازمانی
از مهارتهای ارتباطی که بنحوی برطرف مورد نظر خود بتواند نفوذ پیدا کند
باید استفاده کند . هر روز که می گذرد همه ما چه به عنوان یک فرد، مدیر،
سازمان و شرکت در محدوده گسترده تر و پیچیده تری از ارتباط با دیگران قرار
می گیریم.
مهارت ایجاد ارتباط مؤثر و کارآمد یکی از مهمترین مهارت های
لازم برای هر مدیر به شمار می رود زیرا موفقیت یک مدیر بیش از آنکه به
تواناییهای تکنیکی اش مربوط باشد به توانایی او در برقراری ارتباط مؤثر با
دیگران بستگی دارد نتایج تحقیقی که توسط نشریه Fortune بر روی ۲۰۰ مدیر از
شش شرکت انجام شده حاکی از آن بوده که بزرگترین عامل شکست مدیران ، ضعف
مهارت های ارتباطی آنان بوده است. (Ertel, 1999, 23)
یکی از مهمترین
مهارت های ارتباطی ، مهارت در مذاکره است، مذاکره یعنی راه نفوذ در دیگران
به منظور مبادله ی افکار یا اشیاء مادی است، مذاکره مهم ترین و رایج ترین
وسیله برقراری ارتباط بین انسان هاست. و چون تمام نیازها، ادامه زندگی،
امنیت، آسایش زندگی، رفاه اقتصادی، افزایش آگاهی، بالابردن سطح زندگی و
پیشرفته ترین سطح این است که، با دیگران برای تأمین نیازهای خود به توافق
برسند.
روابط به دلیل وجود اهداف مشترک وجود دارد ، و بر این دلالت
دارد که ابزار دستیابی به این اهداف توسط طرف های در حال مذاکره تقسیم می
شوند ، بنا بر این فرآیند مذاکره خریدار و فروشنده به طور همزمان با عناصر
همکاری و تعارض روبرو می شوند . همکاری ،‌اهداف متقابل و فردی را تأمین می
کند در حالی که تعارض محیط رقابتی را برای دو طرف فراهم می کند برای
اطمینان از این که این توافق از نفع شخصی شان حمایت می کند. (wimsaatt and
Gassenheimer, 1996, 21)
برای حداقل کردن این تعارض و برای رسیدن به راه
حل های مصالحه، استفاده و کاربرد مهارت های مذاکره و انتخاب تاکتیک های
مناسب مفید است. یکی از نقش های مدیر از نظر مینتز برگ نقش مذاکره کننده
است. (رضائیان۱۳۸۰، ۱۹)
 یکی از عوامل اساسی و بسیار مهم بر موفقیت و
پیشرفت شرکت ها برخورداری مدیران این سازمان ها از مهارت ها و فنون مذاکره
می باشد که این خود یک عامل بسیار مهم در موفقیت و انجام مذاکرات و عقد
قراردادها می باشد پس یکی از توانمندی های مهارتهایی که برای مدیر لازم است
فراگیری و کسب مهارت مذاکره است.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
تعریف موضوع تحقیق
تاریخچه و سابقه موضوع تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
چهارچوب نظری تحقیق
ارکان اساسی مذاکره
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
قلمرو تحقیق
روش تجزیه و تحلیل داده ها
محدودیت های تحقیق
تعریف واژگان و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق
فصل دوم: ادبیات تحقیق
تعاریف مذاکره
ارکان اصلی مذاکره
مراحل اصلی در فرآیند مذاکره عبارتند از
اقدامات و مراحل انجام کار قبل از مذاکره
شناسایی اهداف
پیش بینی جهت احتمالی مذاکرات
نمودار ۱-۲: پیش بینی جهت احتمالی مذاکره
ارزیابی طرف مقابل
انتخاب استراتژی
تهیه و پیش نویس دستور جلسه
تعیین محل مذاکره
۲- ارائه پیشنهاد
ترغیب و تشویق جهت ارائه پیشنهاد
دفاع از اصول اولیه مذاکرات و رفع عوامل بازدارنده
پاسخ به پیشنهاد
۳- چانه زنی
نمودار ۲-۲: دامنه چانه زدن برای رسیدن به توافق
قالب های شناختی در چانه زنی
۴- ختم مذاکره
به هم خوردن مذاکره و نحوه اداره ی آن
استفاده از میانجی
توافق های آشکار و نهان
روش های مذاکرات بازاریابی
انواع اساسی مذاکره
شکل ۲-۲: مدل دو بعدی نفوذ و چهار سبک نفوذ
هدایت امواج موزون مذاکره
تاکتیک های اساسی در مذاکره
نمودار ۴-۲: قدرت فزاینده فردی در مذاکره ناشی از اجرای به موقع تاکتیک غافلگیری
شش اصل کلیدی موفقیت در مذاکره
مذاکره معطوف به عاقبت
اصول مذاکرات فروش
مسائل میان فرهنگی در مذاکره
بررسی تطبیقی سبک های مذاکره در جهان
نمودار ۵ – ۲: مقایسه روند مذاکرات بین آمریکایی ها و ژاپنی ها
جدول مقایسه روش های مذاکره آمریکایی و روسی
جدول تفاوت های رفتار ژاپنی ها و آمریکایی ها و برزیلی ها
جدول پیش فرض های سنتی مذاکره در ۳ گروه فرهنگی
انگیزه ی رفتارهای غیر اخلاقی
سی نکته و رهنمود اساسی در مذاکره
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
طبقه بندی بر اساس روش
طبقه بندی بر اساس اهداف
جامعه و نمونه آماری مورد تحقیق
جامعه آماری
نحوه گزینش نمونه
روش‌ها و ابزار گردآوری اطلاعات
روش بررسی اسناد و مدارک
روش میدانی
پرسشنامه
قابلیت اعتماد پرسشنامه
روش‌ها و فنون آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل مشاهدات
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
آماری اطلاعات تحقیق
بررسی فرضیه تحقیق
نمودار ۱-۴- نمودار پراکنش مهارت مذاکره و فروش
جدول ۱-۴- جدول آنالیز واریانس رگرسیون متغیرهای مهارت مذاکره و فروش
نمودار ۲-۴- نمودار بررسی نرمال بودن خطاهای حاصل از مدل رگرسیون مهارت مذاکره و فروش
جدول ۲-۴- جدول آزمون نرمال بودن خطاهای مدل رگرسیون
نمودار ۳-۴- نمودار پراکنش برآورد مقادیر فروش علیه خطا
جدول ۳-۴- جدول ضریب همبستگی اسپیرمن
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری از فرضیه
پیشنهادات
منابع و مأخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی
فهرست سایت ها
پیوست
پرسشنامه

مدیریت زمان

بدون دیدگاه
مقدمه:
از زمانی که بشر به
زندگی اجتماعی روی آورد, برای رفع نیازهای خود همواره در کارهای دسته جمعی
و گروهی نیاز به هماهنگی و رهبری و در بسیاری موارد برنامه ریزی و
سازماندهی پیدا کرد.
در هر زمینه ای که برای تحقق اهداف دسته
جمعی نیاز به همکاری پیدا می شد. ولی واقعیتی که وجود دارد این است که بدون
وجود اندیشه مدیریتی از بدو زندگی اجتماعی انسانها, یا از بدو تاریخ, عمل
مدیریت وجود داشته است.
بررسی تاریخ ملل باستانی مانند مصر, چین,
ایران و روم نشانگر آنست که بدون وجود سیستمهای منطقی از اعمال سازمان
یافته و نظامدار و بدون مدیریتی دقیقی امکان اجرای سیستمهای آبیاری و
کشاورزی منظم  برای آبادانی سرزمینهای آنها, ساختن آثار معماری بسیار عظیم و
دقیق و زیبا و بسیاری از موارد دیگر   امکان پذیر نبود.
فهرست مطالب:
مقدمه
مدیریت چیست؟
برآوردهای زمانی
– برآورد زمانی با خوش بینی (optimizer time) (to)  
– برآورد زمانی محتمل (motlikely time) ™
– برآورد زمانی با بدبینی (pessimistic time) (tp)
مدیریت زمان 
ویژگیهای زمان در مقایسه با سایر عوامل تولید
نتایج مدیریت صحیح زمان
موفقیت در مدیریت زمان 
استفاده بهینه از وقت
روش کار در مدیریت زمان
کاربرد اصل «پارتو» در مدیریت زمان
برنامه ریزی
کاهش بار کاری
انجام سریع کار
راهزنان وقت
ستمکاران وقت
مدیریت زمان
نسخه دستیابی به موفقیت
مدیریت زمان در آیینه شعر و ادب فارسی
کاربرگ تعیین هدفهای خصوصی یا اداری
جدول ثبت مصارف وقت روزانه
جدول پیگیری تا رسیدن به هدف، پیش از سر رسید معین
راهنمای برنامه ریزی هفتگی
برنامه ریزی ساعتی روزهای هفته
پرسشنامه راهنمای مدیریت زمان

گزارش کارآموزی رشته مدیریت در شرکت دخانیات واحد PM در قالب فایل Word ورد ۳۱ صفحه کاملا قابل ویرایش آماده دانلود و پرینت می باشد .

مقدمه:
امروزه اکثر کشور های صنعتی که خواهان پیشرفت و توسعه صنعت و پشت سر گذاشتن رقبای خود می باشند، حداکثر توان خود را در راستای پیشبرد اهداف مدیریت از طریق اجرای هر چه بهتر آن به عمل می آورند. مدیریت یک سازمان هنگامی موفقیت آمیز و اثربخش می باشد که همه اجزای سازمان را بطور خاص مدنظر قرار دهد و سعی در حداکثر کردن کارکرد و بهره وری هر یک از قسمت های سازمان به عمل آورد.
با توجه به اینکه انبارداری در سازمان ها و شرکت های صنعتی محلی برای استفاده از موارد مورد نیاز و همچنین تأمین موارد مورد نیاز شرکت در تهیه تولیدات آن می باشد لذا وجود یک سیستم انبارداری مناسب به گونه ای که بتوان اطلاعات مورد نیاز در مورد مواد موجود در انبار و یا مواد مصرفی بسیار حائز اهمیت می باشد چنانچه ممکن است عدم کارایی یک سیستم انبارداری سبب از دست رفتن فرصت ( زمان از دست رفته ) و در نتیجه کاهش تولیدات و بهره برداری شرکت یا سازمان صنعتی شود. بنابراین همه سازمان های صنعتی با نصب دستگاه های تولید پیشرفته خودکار در جهت هر چه بهینه تر کردن و به روز کردن فعالیت های انبارداری خود تلاش می کنند بنابراین اگر شرکت های صنعتی به امر انبارداری توجه کافی مبذول ندارند باعث ایجاد نقص در حرکت تولیدی سازمان خواهد شد، اما این امر میسر نخواهد شد مگر با استفاده از نیروی انسانی آموزش دیده در این امر. یعنی اگر سازمانی سیستم های تولید پیشرفته و یا اتوماسیون سازی وسائل خود را انجام دهد چنانچه از نیروی انسانی تحصیل کرده و متخصص بهره مند نباشد اجرای مناسب طرح های مدیریت امکان پذیر نخواهد بود لذا بایستی سازمان ها با بکارگیری نیروهای مجرب و متخصص در زمینه نرم افزار های مختلف انبارداری اقدام به نصب و راه اندازی این نوع از سیستم انبارداری نمایند که وجود هر یک از این عوامل بدون دیگری اثر بخش و مفید نخواهد بود.
در این گزارش ابتدا به کلیاتی در مورد انبار و انبارداری اشاره می شود سپس به بحث وجود انبارک ها در سالن های تولید پرداخته خواهد شد.
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف انبار
اهمیت انبار
اهمیت انبار از دیدگاه اقتصادی، تجارت و صنعت
۱ – اهمیت انبار از دیدگاه اقتصادی
۲ – اهمیت انبار از دیدگاه تجارت
۳ – اهمیت انبار از دیدگاه صنعت
عوامل مؤثر در انتخاب محل انبار
۱ – برآورد ظرفیت یک انبار
۲ – در نظر گرفتن مبدأ و مقصد
۳ – محدودیت های زمین و عوامل جانبی
اهداف و وظایف انبارها
انباردار
وظایف انباردار
شرایط انباردار
مکان و فضای انبار
۱ – انبارهای سرپوشیده
۲ – انبارهای کاملاً پوشیده
۳ – انبارهای محفظه
۴ – فضای انبارش محوطه
اجزای تشکیل دهنده انبار
موجودی ها
اهمیت موجودی ها
انواع موجودی ها
۱ – قطعات
۲ – کالای ساخته شده
۳ – ملزومات اداری
۴ – کالای آماده برای فروش ( نهایی )
۵ – مواد اولیه
۶ – اسقاطی، ضایعات، پرت
سیستم های خرید برنامه ریزی شده و اضطراری
کالای خریداری شده برای فروش
منابع انسانی در سیستم انبار
۱ – منابع انسانی راهبر
۲ – منابع انسانی کاربر
۳ – منابع انسانی کارگر
تجهیزات مربوط به انبار
۱ – تجهیزات حمل و نقل
۲ – تجهیزات ایمنی و حفاظت انبار
۳ – تجهیزات مربوط به سیستم های اطلاعاتی
۴ – تجهیزات مربوط به نگهداری
سیستم اطلاعاتی انبار
انواع سیستم اطلاعاتی در انبار
۱ – سیستم اطلاعاتی مبتنی بر حافظه افراد ( حافظه محور )
۲ – سیستم متکی بر دفاتر نامنظم
۳ – سیستم دفاتر منظم
۴ – سیستم کاردکس مکانیزه
فرم درخواست جنس انبار
برگ درخواست خرید
فرم رسید موقت
رسید انبار
حواله انبار
سیستم نقطه سفارشی
نقطه سفارش
دفعات سفارش
سیستم دوره سفارش
نقطه سفارش و دوره سفارش
انبارگردانی
وجود انبارک ها در سالن های تولید

ترحمه دستورالعمل های سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ILO – OSH 2001

پیشگفتار
  حفاظت کارگران در مقابل بیماریها، امراض و حوادث ناشی از کار بخشی از وظایف سازمان ILO را در طول تاریخ تشکیل داده است. بیماریها و حوادث ناشی از کار در اثر بی توجهی نسبت به ایمنی و بهداشت کارگران بوجود می آیند. اولین هدف ILO افزایش شانس زنان و مردان برای دستیابی به کار مولد و شایسته در شرایطی: دارای آزادی، عدالت، ایمنی و احترام به حقوق بشر است. ما اینها را به عبارت «کار شایسته» خلاصه کرده ایم. کار شایسته، کار ایمن است و کار ایمن نیز عامل موثرو مثبتی برای رشد اقتصادی و تولید محصول می باشد.
  امروزه پیشرفتهای تکنولوژیکی و وجود رقابت شدید بین صنایع، باعث ایجاد تغییرات سریعی در شرایط، فرایند و سیستم مدیریتی گردیده است. قانون گذاری در مورد پرداختن به این تغییرات و همگامی با رویایی در مورد خطرات جدید هر چند لازم است، ولی کافی نمی باشد. سازمانها باید قادر به حل مسائلی که بطور پیوسته و مداوم در زمینه ایمنی و بهداشت رخ می دهد باشند و با استراتژی پویای مدیریتی، برای آنها راه حل مناسبی بیابند. در این مقاله دستورالعملهایی در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی ارائه شده است.

فهرست:

پیشگفتار
مقدمه
۱- اهداف
۲- چارچوب ملی سیستم های مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی
۱-۲- خط مشی ملی
۲-۲- دستورالعمل های ملی
۳-۲- دستورالعمل های تطبیق یافته محلی
۳٫ سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی در سازمان
۱-۳- خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی
۲-۳- مساعدت و همکاری کارگران
۳-۳- مسئولیت پذیری و پاسخگویی
۴-۳- ایجاد مهارت و آموزش
۵-۳- مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
۶-۳- ارتباطات
۷-۳- بازنگری اولیه
۸-۳- برنامه ریزی، ارتقاء و اجرای سیستم
۹-۳- اهداف بهداشت و ایمنی شغلی
۱۰-۳- پیشگیری از خطرات
۱۱-۳- کنترل و سنجش عملکرد
۱۲-۳- تحقیق و بررسی بر روی جراحات، ناخوشی ها، بیماریها و حوادث ناشی از کار و اثرات آنها برروی عملکرد بهداشت و ایمنی
۱۳-۳- ممیزی
۱۴-۳- بازنگری مدیریت
۱۵-۳- اصلاحات و پیشگیری
۱۶-۳- بهبود مستمر

    Sorry. No data so far.

دسته‌ها