تحقیق مبانی جوشکاری این ضمانت شده اداره علوم پایه انرژی آمریکا تحت قرارداد AC05 00OR22725 DE در قالب فایل Pdf پی دی اف و در ۶ صفحه کامل آماده دانلود , پرینت و ارائه می باشد .

مقاله مبانی جوشکاری: این تحقیق ضمانت شده اداره علوم پایه انرژی آمریکا تحت قرارداد AC05-00OR22725-DE ؛

مقدمه:
در جوشکاری به خاطر اینکه منبع گرمایی با تاثیر متقابل وجود دارد شدت حرارت که به وسیله مواد تجزیه شده از یک ناحیه تا ناحیه دیگر متفاوت است این سه ناحیه را در جوشکاری .
فهرست مطالب:
انجماد و زیر ساختار
مقدمه
شکل حوضچه جوش
ساختاتر میکروسکوپی
در یافته ها

مقدمه:
در جوشکاری فولاد زنگ نزن آستینتی ریز ساختار جوش با ساختار آستینتی فلز پایه اختلاف دارد و غالبا فاز فریت در جوش بوجود می آید. اهمیت این فاز در مطالعات خوردگی و میزان تنش های پسماند ناشی از جوشکاری آشکار می شود، لذا در این تحقیق سعی بر آن است تا تاثیر شرایط و متغیرهای جوشکاری بر مورفولوژی و درصد فاز فریت ایجاد شده در فولاد زنگ نزن آستینتی ۳۱۶ مطالعه گردد.

در این فایل ملاحظات کاهش مصرف انرژِی در طرح افزایش سیمان ارومیه مورد بررسی قرار گرفته است.

در این فایل نقش تولید سیمان های مخلوط در بهینه سازی در مصرف انرژی در کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

در این فایل پتانسیل های صرفه جویی انرژِی الکتریکی در صنعت سیمان  مورد بررسی قرار گرفته است

مقاله ایجاد پوششهای تبدیلی سبز بر روی فولاد الکتروگالوانیزه:

در این فایل ایجاد پوششهای تبدیلی سبز بر روی فولاد الکتروگالوانیزه و مطالعه رفتار خوردگی آنها در محیط کلرید سدیم مورد بررسی قرار گرفته است.

در این تحقیق پوششهای تبدیلی سریم بر روی فولاد گالوانیزه تهیه و رفتار خوردگی این پوششها بررسی شده است. قطعات فولادی ابتدا از حمام قلیایی غیرسیانوری به روش ترسیب الکتریکی گالوانیزه گردید سپس جهت تهیه پوشش تبدیلی در حمام سریم غوطه ور شدند.

در این فایل نقش کنترل و ممیزی مواد در مصرف انرژی حرارتی در کارخانجات سیمان مورد بررسی قرار گرفته است.

سیستم نگهداری و تعمیرات کاخانجات سیمان:

در این فایل سیستم نگهداری و تعمیرات کاخانجات سیمان  مورد بررسی قرار گرفته است

در این فایل آثار نفوذ هوای کاذب در فرایند تولید و ضرورت کنترل مستمر آن در کارخانجات سیمان مورد بررسی قرار گرفته است.

مقاله تخمین طول عمر و بررسی خواص مکانیکی نمونه های GRP:

چکیده:
بدست آوردن خواص مکانیکی نمونه های ساخته شده
از پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه GRP و تخمین طول عمر آنها پس از ۱۵
سال نگهداری درانبار جهت تعیین دوام آنها برای استفاده در محیطی اسیدی از
اهداف این تحقیق می باشد با قرار دادن نمونه ها در دماهای ۳۵ ، ۵۰ و ۷۵ به
مدت زمانهای یک دو و سه هفته و با توجه به خاصیت ویسکوالاستیک در پلیمرها و
اعمال روش برهمنهش منهنی های زمان – دما عمر باقیمانده نمونه ها ۴/۵ سال
تعیین گردیده پس از انجام آزمایشهای لازم ثابت شد که کاهش خواص مکانیکی در
اثر نفوذ اسید به داخل نمونه ها به دلیل از هم گسیختگی فصل مشترک الیاف و
زمینه می باشد.
نویسندگان: سالار باقرپور، روح اله باقری، احمد ساعتچی


دسته‌ها