pdf راهنمای تجویز دارو

بدون دیدگاه

شاید پیش آمده که بر بالین بیماری قرار گرفته اید وجهت تزریق داروی خاصی
مقدار مجاز برای تزریق به فرد مورد نظر را از یاد برده باشید،یا از روش
تزریق آن اطمینان ندارید مثلا دارویی به صورت IV تزریق می شود،دارویی به
صورت IM و بعضی دارو ها به هر دوشکل.

همچنین نحوه تنظیم قطرات سرم(ماکروست و میکروست)مستلزم دانش فرمول های مختلف می باشد.

یکی از مطالب فرار
دیگر در علوم پزشکی،روش تزریق داروها و دوز های آنان برای گروه های سنی
مختلف است.تجویز،تزریق و استفاده از داروها معمولا دارای دستور العمل های
مخصوص به خود است که هر دارویی با داروی دیگر متفاوت می باشد لذا ماباید با
نحوه تزریق و روش های آن ها مخصوصا داروهای اورژانسی، آشنایی کامل داشته
باشیم.اما این اطلاعات فرار و لازمه یادگیری آن،تکرار مداوم می باشد.

بر
این اساس ما جزوه ای کاملا کاربردی و مفید را برای شما آماده کردیم،که
باعث می شود شما دیگر در مورد تزریق دارو تردید نداشته باشید همچنین با
خواندن و تکرار فراوان،معلومات خود را برای همیشه در ذهنتان تثبیت کنید.

این جزوه شامل ۳ بخش  زیر است:

۱-داروهای اورژانسی،روش تزریق و دوز های موردنیاز برای بالغین و کودکان

۲-اختصارات رایج تجویز دارو

۳-فرمول های محاسبات داروی و جدول های تزریق دوپامین،دوبوتامین و نیتروگلیسیرین برای سرعت عمل بیشتر شما

دسته‌ها