سیستم ثبت پرونده (سیستم ثبت اسناد)

  • Access
  • فروردین ۲۷, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

سیستم ثبت پرونده (سیستم ثبت اسناد)در پایگاه داده اکسس:

که دارای قابلیت :
ثبت پرونده
– شماره سیستم
– پرونده
– نام
– نام خانوادگی
– نام پدر
– کد ملی
– تاریخ پرونده
– سایر توضیحات
جستوجوی مشخصات
جستجوی شماره ملی
جستجوی شماره سیستم
لیست شماره پرونده
لیست تاریخ
خروج
مشخصات سیستم

و میتوانید گزارش گیری کنید .

دسته‌ها