قابلیت پروژه:
عضو شتاب,امکان ورود با رمز و دریافت وانتقال وجه و خرید شارژ و پرداخت قبوض و غیره…
دارای مستند پروژه که در سه فصل تنظیم شده که شامل توضیح جامع نرم افزارهای استفاده شده و  آموزش نصب نرم افزار های
Visual Studio 2010, Microsoft SQL Server 2008 R2
و فصل سوم نحوه ی  شبیه سازی پروژه می باشد.
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: Visual Studio 2010  
فصل دوم  :Microsoft SQL Server 2008 R2  
فصل سوم:نحوه ی کار پروژهی شبیه سازی ATM 

دسته‌ها