ازدواج و افسانه های عشقی

بدون دیدگاه

چرا برخی
از روابط سرانجام خوبی ندارند؟

۱)شما با
فرد مناسب بوده ولی طرز صحیحی مهر نمی ورزید.

شما و
همسرتان از عادتهای ارتباطی ضعیفی برخوردار هستید.

به درستی
نمی دانید که چطور صمیمیت واقعی تولید کنید .

چیزی را
می خواهید مطالبه نمی کنید و در نهایت احساس انزجار می کنید .

از رابطه
تان غافل می شوید .

شما با
فرد نامناسب هستید .

عشق و یا
سبک زندگی شما با عشق و سبک زندگی همسرتان از تفاهم و همخوانی کافی برخوردار
نیستند.

شما
ارزشهای مشترک کافی نداشته و به اصول مشترکی نیز پایبند نیستید.

همسر شما
دارای عیبها و نقص های بزرگی است که ازدواجی موفق را ناممکن می سازد.

شما نمی
توانید نیازهای یکدیگر را برآورده کنید .

نکته مهم
این است((کسی)) که برای مهرورزیدن انتخاب می کنید ،به همان اندازه ((روشی)) که
برای مهر ورزیدن برمی گزینید مهم است.

اغلب
مردم وقت و انرژی بیشتری صرف تصمیم گیری برای خرید یک ماشین و یا یک دستگاه ویدئو
می کنند تا صرف اینکه تصمیم بگیرند با چه کسی تشکیل خانواده بدهند.

یکی از
دلایلی که بسیاری از مردم به ازدواج با فرد نامناسب تن می دهند چیزی است که آن
را(( ضریب هوشی)) پایین می نامیم. ضریب هوشی شما به میزان دانش شما در خلق و حفظ
رابطه ای سالم و موفق بستگی دارد و میزان ضریب هوشی شما تعیین کننده انتخاب شما
خواهد بود حتی اگر شما از ضریب هوشی بالایی برخوردار بوده و یا به اصطلاح باهوش در
عشق باشید احتمالاً هنوز اشتباهاتی مرتکب خواهید شد اما نه به اندازه کسی که از
ضریب هوشی کمتری برخوردار است. در پایان این تحقیق شما این آزمون را مشاهده کنید و
اگر مایل باشید می توانید آن را انجام دهید.

اگر پس
از انجام آزمون ضریب هوشی عشقی شما خیلی پایین بود زیاد نگران نشوید . شما می
توانید با کسب اطلاعات بیشتر و بالا بردن اعتماد به نفس خود ضریب هوشی عشقی خود را
بالا ببرید.

بعد از خواندن این فصل شما قادر خواهید بود:

۱- برانگیختن را تعریف نموده و بین تحریک کننده های درونی و
برونی افتراق قائل شوید.

۲- درباره برانگیختن بیماران و مراجعین شامل متغیرهای تحریک
کننده تغییر در انتخابهای غذایی بحث کنید.

۳-
مدلهای
Herzbery , Maslow درباره
فرآیند برانگیختن ( تحریک کردن) را شرح دهید.

۴- تئوری
های معاصر تحریک کردن را مقایسه نموده و مواردی که هر کدام دیگری را تکمیل می‌کند
را بیابید.

من فکر
می‌کنم که می‌توانم. من فکر می‌کنم که می‌توانم. من می‌توانم (خواهم توانست)

 

متخصصین رژیم درمانی لازم است بدانند که چگونه
انگیزه بیماران و کارمندان خود را افزایش داده و ابقاء کنند. این می‌تواند یک امر
چالش برانگیز باشد. پیش از آنکه افراد بتوانند کار متفاوتی انجام دهند مثلاً در
اعمال رژیمی‌خود تغییر ایجاد کرده یا بطور کارآمدتری کار کنند، می‌بایست انگیزه
انجام آن کار را داشته باشند.

به
کارگیری مطالبی که اخیراً درباره
برانگیختن انسان، شناخته شده در تنظیم اهداف، طراحی استراتژی های اصلاح رفتار،
طراحی و اجرای برنامه ها و سمینارهای آموزشی و مشاوره با دیگران به طور خودی یا
گروهی اهمیت حیاتی دارد.

به دلیل طبیعت دقیق
برانگیختن نمی‌توان هزاران عقیده و تعریف متفاوت برانگیختن که تاکنون موجود است را
به طور علمی‌معتبر کرد. برانگیختن را می‌توان به عنوان چیزی که باعث انجام کاری
توسط فرد می شود یا فرآیند تحریک کردن یک فرد برای انجام کاری تعریف کرد.

چکیده

در این تحقیق سعی شده به پیامدهای
جنگ آمریکا و عراق و تأثیر آن برآینده اوپک با توجه به سئوال اصلی و سئوالات فرعی
پرداخته شود. مساله تحقیق این است که آیا اوپک پس از حمله آمریکا به عراق نیز می‌تواند
این وحدت و همگرایی را در بین اعضای خود حفظ نماید و یا اینکه با خروج عراق از
اوپک یا عدم رعایت سهمیه عراق و یا دخالت آمریکا در تعیین سهمیه نفت عراق، تضعیف
اوپک را شاهد خواهیم بود و آیا با ورود مصرف کنندگان انبوه جدید نفتی، معادلات
نفتی به نفع کشورهای عضو اوپک رقم خواهد خورد. این تحقیق شامل هفت فصل می‌باشد:

فصل اول: طراحی پژوهش، فصل دوم:
کلیات نظری، فصل سوم: تاریخچه و عملکرد اوپک، فصل چهارم: جایگاه عراق در اوپک و
بحرانهای این کشور، فصل پنجم: وضعیت آمریکا در زمان حمله به عراق و دلایل آمریکا
از حمله به عراق، فصل ششم: تحلیل و دیدگاه‌های اتحادیه‌ اروپا، اوپک و شاخصهای
اقتصادی تولید جهانی نفت، فصل هفتم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری تحقیق.

نتایج
تحقیق، مؤید فرضیه جانشین تحقیق است که جنگ آمریکا علیه عراق تأثیری بر روند فعلی
اوپک برجای نگذاشته و این جنگ در راستای نظم نوین جهانی است و به همین منظور امنیت
انرژی یکی از اهداف اصلی در این زمینه است و مسائل دیگری همچون هژمونی دلار در
برابر یورو بدلیل گسترش معاملات نفتی با یورو و افزایش نرخ برابری آن در برابر
دلار و همچنین بهبود شاخص‌های اقتصادی چین، اروپا و ژاپن در مقایسه با آمریکا، از
دیگر اولویتهای جهانی قابل طرح آمریکا در حمله به عراق می‌باشد.فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول: طراحی پژوهش

  – مقدمه……………….. ۱

۱-۱-
طرح مسأله…………… ۲

۲-۱- سئوال اصلی…………… ۳

  1-2-1- سئوال فرعی………….. ۳

۳-۱- فرضیه اصلی………….. ۴

  1-3-1- فرضیه جانشین………… ۴

۴-۱- متغیرهای دخیل…………… ۴

۵-۱- تعریف عملیاتی مفاهیم…………. ۴

۶-۱- پیشینه تحقیق…………….. ۵

۷-۱- روش تحقیق……………… ۹

۸-۱- هدف تحقیق…………….. ۱۰

۱-۸-۱- هدف کلی…………….. ۱۰

۲-۸-۱- هدف جزیی…………… ۱۰

۹-۱- قلمرو تحقیق…………….. ۱۰

۱۰-۱- انگیزه و ضرورت تحقیق…………… ۱۱

عنوان

صفحه

۱۱-۱- موانع و تنگناهای تحقیق………… ۱۱

۱۲-۱- سازماندهی تحقیق……………. ۱۱

فصل دوم: کلیات نظری

– مقدمه نظری……………. ۱۴

۱-۲- همگرایی…………….. ۱۵

۱-۱-۲ – عوامل همگرایی اوپک…………. ۲۰

۲-۲- نظام تک قطبی متقارن………………….. ۲۲

۳-۲- دکترین بوش، نظم نوین جهانی………….. ۲۶

۴-۲- نظریه هژمونی و کاربرد آن در منطقه
خاورمیانه……………. ۲۸

  1-4-2- اهداف هژمونیک آمریکا…………. ۲۹

  2-4-2- هژمونی نفتی آمریکا……………. ۲۹

فصل سوم : تاریخچه
و عملکرد اوپک

۱-۳- چگونگی شکل‌گیری اوپک………………….. ۳۲

۲-۳- اهداف و برنامه‌های اوپک……………….. ۳۳

۳-۳- اعضای اوپک…………… ۳۵

۴-۳- ساختار و ارکان اوپک………….. ۳۶

۱-۴-۳- کنفرانس……………. ۳۶

عنوان

صفحه

  2-4-3- هیئت عامل…………. ۳۸

  3-4-3- دبیرخانه………….. ۳۸

  4-4-3- دبیر کل……………. ۳۹

۵-۳- تحولات اوپک از زمان تشکیل………………. ۴۰

۶-۳- آژانس بین‌الملل انرژی و نقش آن در کاهش
قدرت اوپک………….. ۴۲

۷-۳- جنگ عراق علیه ایران و تأثیر آن بر
اوپک………….. ۴۵

۸-۳- جنگ عراق علیه کویت و اوپک……………. ۴۷

۹-۳- حمله آمریکا به عراق (۲۰۰۳)…………….. ۵۱

۱۰-۳- جمع‌بندی تحولات اوپک…………. ۵۳

۱۱-۳- نوسانات نظام سهمیه بندی اوپک………….. ۵۳

فصل چهارم: تحولات عراق

۱-۴- پیشینه تاریخی و جغرافیایی عراق…………….. ۶۹

۲-۴- تاریخچه نفت و عراق………….. ۷۱

۳-۴- بحرانهای عراق در حوزه خلیج فارس………… ۷۴

  1-3-4- جنگ عراق علیه ایران و
تأثیر آن بر نفت عراق……………. ۷۴

  2-3-4- جنگ عراق علیه کویت……………. ۷۶

  3-3-4- جنگ آمریکا علیه عراق…………… ۷۸

عنوان

صفحه

فصل پنجم: اهداف آمریکا در عراق

۱-۵- آمریکا و خلیج فارس……………. ۸۰

۲-۵- رابطه ایالات متحده در جنگ عراق علیه
ایران………………….. ۸۲

۳-۵- جنگ عراق علیه کویت و نقش ایالات
متحده آمریکا……………. ۸۵

۴-۵- حمله آمریکا به عراق یک گزینه با چندین
هدف…………………. ۸۷

۵-۵- افزایش وابستگی آمریکا به نفت………………. ۹۰

۶-۵- دلایل و اهداف آمریکا از جنگ………………. ۹۲

۱-۶-۵- شرایط اقتصادی آمریکا در
بروز جنگ…………………… ۹۳

۲-۶-۵- اهداف و دلایل داخلی آمریکا…………….. ۹۴

۳-۶-۵- اهداف و دلایل منطقه‌ای
آمریکا………… ۹۶

۴-۶-۵- اهداف و دلایل جهانی آمریکا…………….. ۹۹

فصل ششم: دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها درباره حمله
به عراق و آینده اوپک

۱-۶- اتحادیه اروپا و بحران عراق……………………. ۱۰۴

  1-1-6- موافقان حمله به عراق……………. ۱۰۵

  2-1-6- مخالفان حمله به عراق……………. ۱۰۶

۲-۶- قطعنامه ۱۴۴۱ و دیدگاه‌های موافق و
مخالف حمله به عراق…………. ۱۰۹

  1-2-6- ادله موافقان حمله آمریکا
به عراق…………………… ۱۱۰

عنوان

صفحه

۲-۲-۶- ادله مخالفان حمله آمریکا به
عراق………… ۱۱۱

۳-۶- آینده اوپک با حضور یا عدم حضور عراق…………….. ۱۱۳

۱-۳-۶- اگر عراق در اوپک بماند…………….. ۱۱۳

۲-۳-۶- اگر عراق از اوپک خارج شود……………………. ۱۱۴

۴-۶- تحلیل‌های اقتصادی عرضه و تقاضای جهانی
نفت…………………. ۱۱۷

۱-۴-۶ – شاخص‌های کمی عرضه و تقاضای
جهانی نفت…………… ۱۱۷

۲-۴-۶- تحلیل اقتصادی آمارهای ۱۰ ساله
نفت جهان……………… ۱۲۰

فصل
هفتم:

نتیجه‌گیری………….. ۱۲۶

منابع
و مأخذ
……………. ۱۳۲

پیوست‌‌ها
و ضمائم
…………………. ۱۴۱

۱- روزشمار اوپک از ۲۰۰۳ تا پایان
۲۰۰۴ میلادی

۲- پیش‌بینی تولید کشورهای غیر اوپک

۳- نمودار تحولات قیمت نفت

۴- گزارش آماری انرژی جهان در سال
۲۰۰۵فهرست جداول و نمودارها

عنوان

صفحه

جدول شماره
یک
میزان تولید نفت جهانی برحسب مناطق
جغرافیایی……………… ۵۸

جدول
شماره۲- تقاضا و عرضه نفت جهان………………. ۵۹

جدول
شماره۳- سقف سهمیه تولیدی کشور‌های عضو اوپک……………….. ۶۰

جدول
شماره۴- ذخایر اثبات شده نفت اوپک………………. ۶۲

نمودار
شماره یک- ظرفیت تولید نفت تا سال ۲۰۲۰…………. ۶۳

جدول شماره
۵- سناریوهای مختلف پیش‌بینی ظرفیت تولید اوپک در سال ۲۰۱۰…………. ۶۴

جدول
شماره۶- موازنه عرضه و تقاضای نفت در سال ۲۰۱۰…………………. ۶۵

جدول
شماره۷- ذخایر اثبات شده نفت عراق……………….. ۶۵

جدول
شماره۸- تولیدات نفت خام عراق……………………. ۶۶

جدول
شماره۹- میزان تولید نفت آمریکا………… ۶۷

جدول
شماره۱۰- میزان مصرف نفت آمریکا…………………. ۶۷

جدول
شماره۱۱- میزان واردات نفت خام آمریکا…………….. ۶۸

جدول
شماره۱۲- میزان مصرف نفت جهان………………… ۱۱۷

جدول
شماره۱۳- میزان واردات نفت جهان………………… ۱۱۸

جدول
شماره۱۴- میزان تولیدات نفت جهان………………… ۱۱۸

جدول
شماره۱۵- تحولات قیمت‌های نفت…………………… ۱۱۹

جدول شماره
۱۶- میزان ذخایر نفتی جهان………………….. ۱۱۹

جدول
شماره۱۷- جدول برهم کنش تولید، مصرف، واردات و قیمت نفت جهان…………………… ۱۲۰

نمودار
شماره دو- برآیند تقاطعی تولید، مصرف، واردات بر قیمت نفت جهان

 

فهرست مطالب

 

مقدمه
………………

فصل
اول طرح تحقیق، کلیات طرح و مسأله آن…………….

طرح
مسئله………….

موضوع
تحقیق………………

هدف
تحقیق………….

انگیزه
تحقیق………….

ضرورت
تحقیق…………………….

روش
تحقیق…………..

جامعه
آماری…………………….

روش
نمونه گیری……………

نحوه
جمع آوری اطلاعات………………

فرضیات
تحقیق…………………….

تعریف
مفاهیم و متغیرهای مورد مطالعه…………………

گرایش
………………..

کشش………………..

امامزاده……………..

ضریح………………..

حرم………………….

گنبد………………….

نذر……………………

قربانی………………..

وقف………………..

دعا………………….

صائین
قلعه………….

زیارت…………………

روز
زیارت……………..

توسل
و شفاعت…………….

فصل
دوم: شناخت کلی شهر صائین قلعه(جامعه مورد تحقیق)………………

پیشینه
تاریخی…………

موقعیت
جغرافیایی…………

ویژگیهای
طبیعی…………..

ناهمواریها……………

آب
وهوا……………..

بادها
و اثرات آن……………

منابع
آب………………

پوشش
گیاهی…………………….

زندگی
جانوری………………

ویژگیهای
اقتصادی:…………………….

دامپروری……………..

صنایع………………..

راهها………………..

ویژگیهای
انسانی:……………

هرم
سنی……………..

ویژگیهای
سیاسی……………

آثار
تاریخی…………….

مراکز
آموزشی، مذهبی، تفریحی و ………………

فصل
سوم: تئوری و ادبیات تحقیق…………….

دین
و اعتقادات دینی……………………

شکل
گیری دین………………

الف)
ادیان ابتدائی:………….

نیاپرستی………………..

توئیسم………………..

آنی
میسیم……………

فتسیزم………………..

مانا
و تابو……………

سحر
وجادو………….

ب)
ادیان قدیم یا تعدد خدایان…………….

ج)
ادیان متکی بر یکتا پرستی…………….

۱-
دین یهود:…………………….

اماکن
مقدس، مناسک دینی و آئین عبادت قوم یهود………………

۲-دین
مسیح:…………………….

عقاید
در دین مسیح…………………….

مهمترین
مناسک و شعائر دین مسیح…………..

۳-
دین زرتشت:……………..

اماکن
مقدس، مناسک دینی در زرتشت…………..

۴-
اسلام:……………

مناسک
دینی و عقاید و اعتقادات در دین اسلام…………….

وظایف
و تکالیف مسلمانان و اماکن مقدس……………….

د-
مرحله عرفان……………

جنبش دانشجویی

بدون دیدگاه

چکیده:

هدف ار پژوهش حاضر، بررسی ارتباط
بین نیروهای سیاسی خارج از دانشگاه با جنبش دانشجویی در مقطع ۷۶-۱۳۵۷ است.

این پژوهش با بهره گیری از مباحث
نظری و کاربست آن در مطالعه مقاطعی از تاریخ ایران، درصدد است تا به این پرسش پاسخ
دهد که « چه ارتباطی بین نیروهای سیاسی خارج از دانشگاه و جنبش دانشجویی در مقطع
۷۶-۱۳۵۷ وجود داشت؟

در پاسخ به سوال فوق سه دیدگاه به
شرح زیر مطرح می شود:

۱- جنبش دانشجویی در سالهای ۷۶-۱۳۵۷
مستقل از تأثیر نیروهای سیاسی خارج از دانشگاه عمل می کرد.

۲- جنبش دانشجویی در سالهای ۷۶-۱۳۵۷
تحت تأثیر نیروهای خارج از دانشگاه و دنباله رو آنها بود.

۳- جنبش دانشجویی در سالهای ۷۶-۱۳۵۷
هم بر نیروهای سیاسی خارج از دانشگاه تأثیر گذاشت و هم از آنها تأثیر پذیرفت (
تاثیر متقابل).

نگارنده دیدگاه دوم را به عنوان
فرضیه پژوهش برگزیده است و بر اساس آن پس از اشاره به سیر تاریخی شکل گیری جنبش
دانشجویی، سالهای ۷۶-۱۳۵۷ را به چهار مقطع تقسیم نموده و سپس به نقش و تاثیر
نیروهای سیاسی خارج ار دانشگاه ( روشنفکران، روحانیون و جناحهای سیاسی) در سالهای
۷۶-۱۳۵۷ پرداخته است.

پس از اشاره مختصر به روشنفکران و
روحانیون، جناحهای سیاسی در سالهای ۷۶-۱۳۵۷ را به شش دسته تقسیم می نمائیم:

چپ سنتی، راست سنتی، راست مدرن،
راست سنتی افراطی، چپ مدرن و روشنفکر تلفیقی.

توسعه حیات طیبه در ایران ۱۴۰۰

بدون دیدگاه

چکیده:

«بالعدل قامت السموات و الارض»،قوام آسمانها و
زمین به عدل است.چنانچه تعادل را از زندگی حذف کنیم، وجودی برای هستی باقی نخواهد
ماند که عدل پایه و بنیانی است که قوام و استواری جهان به اوست.« العدل اساس به
قوام العالم.»تعالی و ارتقاء جان آدمی به حیات طیبه الهی با ایجاد تعادل فردی در
بستر تعامل جمعی است. تعادلی در مبدا، در مسیر و در مقصد.

توسعه ای که در عدل است در هیچ طرح و برنامه
دیگری نمی توان یافت. از آن جایی که توسعه در اسلام تنها به معنای افزایش فیزیکی
نیست و جنبه های معنوی و ارزشی نیز اهمیت دارد ، جهت گیری سیاستهای توسعه در اسلام
به سمت اهداف خاصی است که در راستا و تامین کننده هدف اصلی خلقت انسان است.انسان
به خاطر همین سعه و جامعیت وجودیش، بر همه عوالم، حتی بر فرشتگان نیز برتری دارد و
تنها اوست که می تواند حامل عشق و طلب باشد.یک عارف با سعه وجودی خود با همه جهان
و همه انسانها یگانه است.

قرآن کریم میفرماید: انسانی که در اثر حیات
پاکیزه ،جانش به سمت الله حرکت کرد ، جاودانه خواهد بود و از ابدیت خاص برخوردار
است چون عندالله می شود . این حیات طیبه باعث صعود و تکامل انسان می شود.برای
تداوم حیات حقیقی و افزونی تاله آدمی، لازم است که انسان اولاً چیزی را روی اصول
علمی ببیند و ثانیاً قواعد عملی آن را بپذیرد. ظهور برکات و عنایات، مرهون رشد
علمی و عملی جامعه است و امت اسلامی در پرتو ایمان و عمل صالح به این فیوضات الهی
بار می یابد.حیات واقعی که در یک فرد به جریان می افتد، با حیات دیگران نیز مشترک
است. اساسی ترین مختص حیات، تعدیل و تصعید خودمحوری به سود انسان محوری است، که رو
به کمال دارد.

با صدور فرمان مقام معظم رهبری ، حضرت آیه الله
خامنه‌ای مبنی بر تدوین و تنظیم برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در چارچوب
چشم انداز بلند مدت کشور (دو دهه آینده) و با عنایت به الزامات حاکم بر تحقق چشم
انداز بلند مدت کشور و ویژگیهای کنونی رشد و توسعه کشور، در این پایان نامه سعی بر
این است تا با طرح و تشریح کاربردی تعادل و توسعه انسانی بعنوان راهبردی به حیات
طیبه الهی در کشور ایران طی دو دهه آینده از منظر عرفانی تبیین گردد.

 

 

 

 مقدمه :

سپیده مشیت دمیده، آفتاب خلقت سرزده، معمار
هستی دست اندر کار آفرینشی شگفت است و … انسان از رحم غیب پای به دامان شهود می‌نهد.در
جشن تولد این مولود مبارک، خدای تعالی خود صحنه آرا و میزبان است. کروبیان عالم
بالا و ساکنان حرم سرّ و عفاف ملکوت را به مصلای قداست انسان فرامی‌خواند و فرمان
می‌دهد تا بر او سجده برند. «فاذا سوّیته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین
فسجدوا الا ابلیس…».

شرح این حادثه بدیع که می‌توان آن را زیباترین
رویداد و پرشکوه‌ترین جلوه اراده ازلی در جهان خلقت نامید جان‌های لطیف و ارواح
طیبه را که اعجازهای بزرگ ایمان و اندیشه‌اند به اهتزاز آورده و معناهای ژرف در
اندام الفاظ به سینه تاریخ سپرده‌اند. علی (ع) آن وجدان ملتهب حکمت الهی چنین به
ترنم آمده:

اتزعم انک جرم صغیر و فیک انطوی العالم الاکبر

و انت الکتاب المبین الذی باحرفه یظهر المضمر

و عارف
رومی روح کلام علی (ع) را در قالب شعر پارسی بدین سان می‌دمد:

گر به ظاهر آن پری پنهان بودآدمی پنهان‌تر از پریان بود

نزد عاقل آن پری گر مضمر است آدمی صدبار خود پنهان‌تر است

راستی که آدمی زاده طرفه معجونی است و این راز
وجود و پری پنهان باید سیمرغ آسا بال و پر آراید تااز محیط جاذبه ملک و طبیعت
بیرون رفته و بر قله فاف «دنی فتدلی» نشیند و در هاله مغناطیس خود چنان مجذوب شود
که بیش از دو هلال با مبدأ اعلی فاصله نداشته باشد و به افتخار «ابیت عند ربی
یطعمنی و یسقینی» نائل آید.

انسان را حیوان ناطق یعنی جانور گویا می‌شناسیم، لکن با این فرق که او را دارای قوه و منّه و
لیاقت و قابلیتی می‌یابیم که هر گاه آن دارایی را به فعلیت برساند، انسان حقیقی و
واقعی خواهد بود. یعنی انسان واقعی و حقیقی در عرف عرفان آن کسی است که به فعلیت
رسیده است و متصف به صفات ربوبی ومحاسن اخلاق و محامد آداب است وگرنه همان حیوان
ناطق یعنی جانور گویا است.

آدم حقیقت انسانیت است که جامع و مظهر ذات و
جمع اسماء و صفات الهی است که عالم خلق و آفرینش ظهور آن‌ها محسوب می‌شود. و به
این اعتبار آینه حق و خلق است و چون غرض
از ایجاد، معرفت حق بوده و هیچ یک از مراتب وجود، استعداد آن را ندارند که حق را
به نحو کمال و تمام بشناسند مگر انسان،بدین دلیل حقیقت انسانی، غایت ایجاد نیز هست
و آفرینش محفوظ به بقا و دوام اوست. و هرگاه که این نوع از میان برخیزد – دوره
عالم نیز به سر می‌رسد و دور آخرت آغاز می‌شود که رجوع آفرینش است به اسم اول که
مصدر وجود است. حقیقت انسانی که کون جامع و آینه جمال و مظهر صفات قهر و لطف الهی
است و به اعتبار خلافت و جانشینی خدا به ناچار باید دارای تمام اوصاف مستخلف باشد.

چون عقل اول را آفرید، سی صد و شصت نوع از
انواع کمال در او ظاهر گشت و حق تعالی بر حسب استعداد و قوه عقل اول، چهل وشش هزار
هزار نوع و ششصد هزار نوع و پانصد و شش هزار نوع از انواع کمال و فیض وجودی بر او
افاضه کرد و به مقتضای این فیضی بخشی‌ها عوالم متعددی خلق شد و انتشار فیض از عقل
اول به اختیار صادر نگشت بلکه از راه فیضان سرزد.

در درون ما نیروهایی است که اگر به کار گرفته
شوند و رودهایی است که اگر رهبری شوند و غنچه‌هایی است که اگر شکفته شوند، ما را
به وسعت‌ها و رشدها و حرکت‌هایی می‌رسانند و سیراب و شاداب می‌نمایند. در حالیکه
غفلت از این نیروها و رها کردن آن‌ها ما را به رکود و ایستایی می‌کشانند و همین
است که رسول باید ما را یادآوری کند و آگاه سازد.و این ما هستیم که باید به این
سرمایه‌ها و اندازه آن‌ها پی ببریم و آن‌ها را به جریان بیندازیم و زیانش را جبران
کنیم که گفته‌اند: رحم اله من عرف قدر نفسه * انسان سرمایه‌های زیادتری دارد.
انسان فرزند تمام هستی است و تا بی نهایت راه در پیش دارد. لذا باید طوری تربیت
شود که در تمام این عوالم و در تمام این مسیر بتواند چه بکند و چگونه بماند و
چگونه برود. باید مرزها را برداریم و دیوارها را بشکنیم و با این دید وسیع به هستی
و به انسان نگاه کنیم و انسان را به عظمتی بشناسیم که این هستی را زیر پا دارد.

روشن است که جزء اصلی در تشکیل اجتماع صالح
انسانی خود انسان است. انسان محور اصلی برنامه ریز‌ی‌ها، قوانین، علوم و دیگر
مسائل جامعه بشری است. اصلاحات و تحولات وانقلاب‌ها نخست باید از درون انسان آغاز
گردد. و در حوزه وجودی او صورت گیرد و سپس به برون جامعه سرایت کند. اقتصاد،
سیاست، جنگ، صلح، اخلاق، ضد اخلاق، ارزش‌ها، ضد ارزش‌ها، خوشبختی‌، بدبختی، ایثار،
خودخواهی، مهرورزی، نظم، بی نظمی و … همه و همه به انسان باز می‌گردد. بهترین
برنامه‌ها و آموزش‌ها باید به دست انسان‌های شایسته اجرا شود وگرنه سودی نمی‌بخشد
و تحولی نمی‌آفریند. بهترین قوانین، بهترین مجریان را می‌طلبد، از این رو ساختن
انسان و پرورش و رشد انسانیت انسان و تربیت اصولی افراد انسانی، مقدمه اصلی تشکیل
هر نظام صالح و انسانی است و همین همواره هدف نخستین مصلحان واقع گرا و انسان شناس
است.

باری! چون تا کنون چنین دوران پایدار و جهان
گستر پدید نیامده است و در اکثریت قاطع اعصار و قرون ظلم و بیداد، نامردمی، نادانی، محرومیت و… حاکم بوده است و نیروهای انسانی هرز رفته
است وانسان‌ها به تکامل نرسیده‌اند و در مجموع عصر مرگ انسان و میرش انسانیت‌ها
بوده است، نه عصر حیات و شکوفایی انسانیت‌ها، پس حیات راستین هنوز تحقق نیافته است
و انسان همواره در انتظار فرارسیدن حیات طیبه است و شکوفایی کامل معنویت‌ها
وانسانیت‌ها.

استیصال و درماندگی علمی و عملی انسان کنونی از
تسلط بر سرنوشتش در قرن معاصر، عصر جهانی شدن و انفجار اطلاعات یکی از ثمرات شومی
که برای انسان به ارمغان آورده به انفعال کشیدن اوست.انسان عصر حاضر که ثمره
سالیان سال پیشرفت تجربه و تکنولوژی است، امروز خود در حلقه مؤسسان به دام افتاده
و خود به خدمت تکنولوژی درآمده و با مکیدن خون از شاهرگ حیات طیبه خویش دائما
سرمایه وجود خود را با هدف تولید و مصرف بیشتر به سمت رضایت از حیات مدرن سوق می‌دهد
و این همان نقطه جاودانه خواهی رو به پایین است. بحران هویت تعبیری است که شاهد
مثالش انسان امروزی است، انسان گریزان از خود، از حقیقت خود،او هیچ گاه آغازکننده
نیست، همیشه عکس العمل است. نمی‌داند چه باید بکند؟ و حتی نمی‌داند چه می‌تواند
بکند؟«شرایط سوزشده نه شرایط ساز»!!!

تنبّه، توجه و بازگشت به حقیقت و اصل خویش، درک
خسرانی که در آن واقع است و تهوّع علمی و عملی از زندگی موجود مقدمه بروز نیاز،
درک نیاز و حرکت او به سمت و سوی حیات مطلوب است. حیاتی که انسان با تمام ابعادش
مورد نظر است (حیات دینی) و این مهم او را در وضع زندگی عینی او و آنچه که باید
انجام دهد (وضعیت مقدور) که توأم با مهار، تسلّط و فراغت می باشد قرار می‌دهد.
الگوی امور جاری، موظف و ویژه پیشنهادی است در این جهت. امید است که قبول حضرت حق
افتد .

تفکر سنگ اول رشد انسان و زیربنای تربیت او و
سرنخ این کلاف سردرگم است. ادامه تفکر شناخت است و ادامه شناخت، محبت است و ادامه
محبت، حرکت و عمل و آزادی و رشد و تکامل و آدم شدن و انسان شدن. شناخت نهایی به
مقایسه و سنجش و به نظارت عالی عقل نیازمند است.حرکت و رشد مسائلی را مطرح می‌کنند:

۱- جهت و حرکت: الله (انا الیه راجعون)

۲- صراط مستقیم: نزدیک‌ترین راه تا رشد
استعدادها «توحید، عبودیت، اتباع».

۳- مرکب‌هایی برای رسیدن: فکر، عقل، عشق و
ایمان، فشار و بلا، عجز، اعتصام.

۴- راهبر: (رسالت و امامت)

۵- منزل‌ها: رحم، دنیا، بهشت، که بهشت منزل است
نه مقصد.

۶- روش حرکت: شرایع و احکام، نظام‌ها و قانون‌ها.

با تفکر دراستعدادهای انسان به این همه می‌رسیم
و ارتباط و هماهنگی آن‌ها را حس می‌نماییم.با این تفکر، عظمت استعدادهای او را می‌یابیم
و به کار عظیم او می‌رسیم که رفاه نیست و خوشی نیست، بلکه رشد و خوبی است. می‌یابیم
که انسان چقدر ادامه دارد و در نتیجه هستی تا کجا گسترده می‌شود.با این شناخت انسان
می‌خواهد تمام استعدادهای خود را بارور کند و تمام سرمایه‌ها را زیاد کند. انسان
می‌خواهد خودش را زیاد کند نه ثروت و قدرت و علمش و در این سطح است که می‌تواند
امیر باشد و می‌تواند از اسارت‌ها آزاد گردد.

چنین استدلال می‌گردد که علوم مختلف، قدرت
تقویت و توسعه ظرفیت روانی را دارند و هر ظرفی در اثر مظروف خود، دچار محدودیت می‌گردد،
جز روان انسان که در اثر اضافه شدن علم، توسعه بیشتری پیدا می‌نماید. «کلّ وعاء
یضیق بما جعل فیه الّا وعاء العلم فانّه یتسع به» بر اساس نتایج حاصل از توسعه
ظرفیت روانی، این حالت همواره مورد تقاضای پیامبران،از خداوند بوده و از او خواسته‌اند
که به آن‌ها شرح صدر بدهد و درنتیجه کارهایشان را آسان سازد. «قال رب اشرح لی صدری
و یسّر لی امری» حداکثر شرح صدر و توسعه ظرفیت روانی حالتی است که مخصوص پیامبران
الهی و برگزیدگان خدا است. به عنوان مثال خداوند با اعطای آن بر پیامبر اسلام (ص)
منّت گزارده و آن را برتر از هر نعمت می‌داند. «الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک
الذّی انقض ظهرک و رفعنالک ذکرک» و در اثر اعطای این حالت، پیامبر (ص) قدرت مقابله
با مشکلات عظیم را پیدا نموده است.

نتیجه شرح صدر به خود فرد برمی‌گردد و آسان شدن
کارها، احساس سبکبالی و جلب احترام عمومی، در حقیقت همگی نتیجه شرح صدر و توسعه
ظرفیت روانی می‌باشند. علامت شرح صدر دستیابی به حلم است که در قرآن به عنوان صفات
پیامبران خدا معرفی شده است و حتی خداوند خود را به این صفت خوانده است.

ادیان
الهی تلاش بسیاری را در جهت ایجاد ارتباط زنده و مستمر بین انسان و خالق او از
طریق عبادت و ذکر نموده‌اند. ارتباط پویای بین انسان و خدا، وی را در غلبه بر
مشکلات یاری نموده و از تنهایی رهایی می‌بخشد. انسانی که این چنین با خدا در
ارتباط است و با گسترش بصیرت و معرفت خویش دامنه ارتباط خود را نیز توسعه می‌دهد
به سوی نفس مطمئنه در حرکت است و می‌تواند در مقابل مصائب زندگی آرامش خود را حفظ
کرده و با تکیه بر خدا، سراسر وجود خویش را صفا بخشد.حدیثی از پیامبر اکرم (ص)
خطاب به امام علی (ع) نقل است که حضرت فرمود: مؤمن، مؤمن نمی‌شود مگر این که صدوسه
صفت در او جمع شود. یکی از این صفات سعه صدر است. «اوسع الناس صدرا» یعنی سینه‌اش
از همه گشاده‌تر است. قرآن در مورد سعه صدر می‌فرماید: «فمن یردالله ان یهدیه یشرح
صدره للاسلام و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیّقا حرجا».

یکی از اصول بهداشت روانی و روان درمانی که می‌توان
از متون اسلامی کشف کرد، اصل لزوم توجه به ظرفیت روانی و عوامل تقویت کننده و
محدودکننده آن است. در آموزش‌های اسلامی، ظرفیت روانی به ظرف‌های عادی تشبیه شده
است و چنین آموزش داده می‌شود، که بهترین ظرفیت آن است که گنجایش بیشتری داشته
باشد. «ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها» و در تعبیر دیگری افراد بشر بر حسب
ظرفیت روانی و میزان بازدهی به معادن طلا و نقره تعبیر شده‌اند «الناس معادن
کمعادن الذهب و الفضه» و اصولا میزان تعقل را بر حسب گنجایش ظرفیت روانی می‌دانند.

هر فرد به میزان ظرفیت و قدرت عملی خویش در
مقابل خدا مسئول است و موظف است این ظرفیت را شناسایی نموده و سعی نماید نهایت
کوشش خود را برای افزایش آن و رفع عوامل محدودکننده به کار برد.این آرمان بزرگ
انسان است که نه تنها بر هستی، که بر خویش هم حاکم بشود و بتواند به این هر دو جهت
بدهد.«و لما بلغ اشدّه و استوی اتیناه حکما و علما». بلوغ اشد، رسیدن به کمال و
قوت در تمامی نیروها و استعدادها است.و این همان تعادل و مرحله تسویه است..در این
مرحله این نیرو به کار گرفته شده و بحران‌هایش را پشت سرگذاشته است و انسان با
تعادل و تسلط همراه است..انسان با رسیدن به تعادل ومرحله تسویه و بلوغ نیروها و
استعدادهای خود، به ترکیب کاملی دست می‌یابد. دو مثال زیر برای روشن شدن مطلب کمک
میکند.

کشاورز برای رشد و توسعه دانه‌ای که در زمین می
کارد و از آن امید برداشت محصولی را دارد باید با دقت و ظرافت به آن رسیدگی کند و
همه ابزار و لوازم و مایحتاج رشد آن دانه را از جمله خاک مناسب، آب کافی، کود
لازم، آفتاب و نور کافی و… را در اختیار آن دانه قرار دهد. اگر هر یک از لوازم و
امکانات مورد نیاز برای رشد و توسعه یک گیاه به اندازه لازم و درحد تعادل و متناسب
فراهم گردد، می‌توان انتظار داشت که یک گیاه با کیفیت لازم و مطلوب محصول دهد.
امادر صورتی که تعادل درهر یک از نیازهای گیاهی رعایت نگردد و حالت افراط و تفریط
بگیرد، گیاه به مرور از بین خواهد رفت و کشاورز با وجود تمام زحماتی که کشیده
محصول مطلوب خود را برداشت نخواهد کرد. مثال دیگر این که انسان برای سوار شدن بر
یک مرکب همچون اسب، فیل و یا حتی دوچرخه باید در جایگاهی متناسب قرار گیرد که
بتواند تعادل خود را در روی آن مرکب حفظ نماید. و با اطمینان به ثبات و تعادل خود
به حرکت خود به سمت هدف معین ادامه دهد. اما اگر جایگاه خاص خود را بر روی مرکب
نیابد و تعادل لازم را ایجاد نکرده باشد یا از سرش یا از انتهایش یا از هر دو طرف
به زمین خواهد افتاد و در نتیجه به مطلوب خود نخواهد رسید. در شکوفایی استعدادهای
انسانی نیز باید تعادل رعایت شود.

در درازای تاریخ، هیچ گاه انسان از اندیشه و
آرزوی بهتر زیستن فارغ نبوده و همواره برای دست یافتن به زندگی بهتر و سامان یافته‌تر(مدینه
فاضله)، در تلاش بوده است. قرآن کریم، هدف مشترک تمام پیامبران را برپایی جامعه‌ای
بر اساس قسط و عدل می‌داند و به ابزارهای پدید آوری چنین جامعه‌ای نیز اشارت می‌کند:«لقد
ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط…»ما
پیامبرانمان را با دلیل‌های روشن فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو را نیز نازل
کردیم، تا مردم به عدالت و راستی گرایند«و کذلک جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهداء
علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا».

همانگونه که دنیا به دو قسم ممدوح و مذموم
تقسیم می‌شود، حیات انسان نیز دو نوع است: دنیایی و طیب. از نظر قرآن زرق و برق‌های
دنیوی که اهل دنیا را شیفته خود کرده است، بهره پست‌ترین نوع زندگی است. «ذلک متاع
الحیوه الدنیا… »(آل عمران/۱۴)

در قبال دنیای پست که در همه جای آن بازی،
زینت، مقام طلبی، تفاخر و تکاثر حاکم است، حیات طیب قرار دارد. این حیات از آن
مؤمنانی است که اعمال صالح انجام می‌دهند. «من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن
فلنحیینه حیاه طیبه» قرآن در این آیه نفرمود ما همین زندگی طبیعی و مادی مؤمن را
طیب می‌کنیم بلکه فرمود ما به او حیات طیب می‌دهیم. حیات طیب خود عالم دیگری است و
لذات این عالم نیز با لذت‌های عالم طبیعی فرق دارد. مراد از حیات طیب زندگی پاکیزه
در جهان آخرت نیست. بلکه در همین دنیای طبیعی که افراد عادی با یکدیگر حشر و نشر
دارند، مؤمنان از حیات طیب برخوردارند و با اولیای الهی محشور هستند یعنی با آن که
در میان مردم عادی زندگی می‌کنند، ولی با آنان نیستند. دراین حیات طیب، غم، ترس،
اضطراب، حرص، حسد، بخل، آز، کینه، عداوت، جهل و گمراهی راه ندارد. چون این عالم
برتر از زندگی طبیعی است. در دنیای پست سخن مردم از بهتر خوردن و بهره‌های مادی
است. ولی در حیات طیب سخن ازمعارف است.

تأله و ذوب در الهیت خدای سبحان فصل مقوّم و
اساس هویت انسان است. و بر همین اساس خلافت تام الهی بنا می‌شود. بنابراین در وجود
آدمی باید آثار الهیت تجلی کند و او را در ارائه اوصاف علمی و عملی صحیح خلیفه تام
خدا سازد. قرآن کریم می‌فرماید: انسانی که در اثر حیات پاکیزه جانش به سمت الله
حرکت کرد جاودانه خواهد بود و از ابدیت خاص برخوردار است چون عندالله می‌شود. این
حیات طیبه باعث صعود و تکامل انسان می‌شود. پایه و مبنای اوصاف الهی بردو محور عمل
و علم است.

می‌باشد.
پویایی در مسیر رشد و تکامل و توسعه را می‌توان به عنوان معیار سلامت فکر تلقی
نمود.

بر اساس ویژگی‌های انسان (هدف جویی – اختیار –
خلاقیت – استعداد – آگاهی و خود آگاهی) می‌توان گفت که انسان قادر است هم هدف و هم
راه رسیدن به هدف را طرح و انتخاب کند و در راه نیل به آن بکوشد. به بیانی دیگر
انسان بالقوه قادر است آینده و راه‌های رسیدن به آن را طراحی و ارزیابی و انتخاب
کند و نهایتا آن‌ها را به وجود آورد.برنامه ریزی جریانی است دائمی که انسان و
جامعه را در این تلاش برای تعالی و توسعه یاری می‌دهد.

انسان موحد ساختن آینده‌اش را در زمین وظیفه و
مسئولیت خود می‌داند، زیرا خلافت و امانت را پذیرفته است. خود را بزرگ ترین عامل
رشد یا رکود می‌داند. همان قدر که آرزو می‌کند به عمل هم دست می‌زند. برای نزدیک
شدن به حقیقت علاوه بر یادآوری دائمی خود (ذکر) و جلوگیری از انحراف (تقوی)
آگاهانه می‌کوشد تا راه حل‌های محسوس، عینی و قابل تجربه را که منطقا بر دانش و
دستاوردهای سابق نیز استوار باشد به کار بندد..

زمان مورد نظر برنامه ریزی مسلمان مؤمن محدود
به دوره کوتاه تصدی یا ریاست او نیست. افق زمانی او قیامت و بعد از آن را (آخرت)
که پایانی ندارد در برمی‌گیرد. چنان به زندگی این جهان نگاه می‌کند که گویی هفته‌ای
بیش از عمر او باقی نیست و در عین حال چنان به آینده می‌نگرد که گویی همیشه در آن
خواهد زیست. (نقل قول از امام علی (ع))در حالیکه به واقعیتهای گذشته معترف است ولی
آینده را دنباله مسیر و دونده های گذشته نمی داند. بنابرین دامنه زمانی برنامه
ریزی او در عین حالیکه به موفقیتهای کوتاه مدت توجه دارد تا بی نهایت ادامه دارد(
قوس صعود ) در عین حال توجه به آینده بسیار دور و بی نهایت ؛ بازده جاری را در جهت
نیل به ایده آلها به نهایت خود می رسد.بر برنامه ریزی او نه تنها دانش بلکه حکمت حاکم است.

عمل صالح و رابطه آنها با برنامه ریزی ؛اجزاء
تشکیل دهنده جریان انقلاب تکاملی اسلامند. نزدیک شدن به ایدهآل اسلام ‘
الله’ مستلزم سعی و کوشش دائمی انسان است . این تلاش دائمی احتیاج به درک
عمیق بعد زمان در دنبال کردن ایده آل دارد .

انگیزه تحقیق:

پس از صدور فرمان مقام معظم رهبری ، حضرت آیه
الله خامنه‌ای مبنی بر تدوین و تنظیم برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در
چارچوب چشم انداز بلند مدت کشور (دو دهه آینده )برآن شدم تا در جهت نیل به اهداف
والا و تعالی جویانه انقلاب اسلامی ایران قدمی هر چند کوچک بردارم.امیداست که در
ظلتوفیقات الهی مورد قبول افتد و به کار آید… ان شاء الله.

روشن است که ستون خیمه انقلاب و رکن اساسی آن
عدالت و تعادل است و چگونگی تربیت و تهذیب اخلاق مردم و عمل آنان و سلامت روح و
جان و تعادل روان و سامان یابی زندگی همه و همه در گرو آن است و حتی دینداری و
عرفان و به احکام دین عمل کردن مردم نیز بسته به آن است.و همین است که امام علی بن
ابیطالب (ع) می فرماید: «العدل حیاه الاحکام».

مهمترین ویژگی انقلاب اسلامی ایران، عرفانی
بودن این انقلاب بوده و هست وسکوی پرش این انقلاب همواره رهبری امام خمینی (ره)
محسوب شده است و رمز رهبری ایشان تزریق بلندترین مضامین عرفانی در جان تک تک افراد
جامعه بوده است،بدون ترس و واهمه از اینکه این مفاهیم از ظرفیت افراد بالاتر است و
دیدیم که اتفاقاً چون این مفاهیم بلند با فطرت افراد منطبق بوده است، اصلاً
احتیاجی به زمان برای تاثیر گذاری نداشت.روش این رهبر فرزانه همواره تربیت فرد و
الهی کردن او برای اصلاح جامعه بوده است.

با آرزوی تحقق تعادل و توسعه بعنوان راهبر حیات
طیبه در ایران ۱۴۰۰(ه ش).
«انشاءالله»مروری بر فصول :

فصل اول : تعادل – تعادل در سه حوزه مبدا(تعادل
در خود شناسی )،مسیر(تعادل در ره شناسی یا طریقت)،مقصد(تعادل در خداشناسی).

فصل دوم:توسعه- تعریف توسعه(وجودی) یا توسعه
ظرفیت روانی،محورها،اهداف،مبانی،شاخصه‌ها،عوامل موثر،علایم و مظاهر توسعه الهی
وجودی.

فصل سوم: حیات طیبه در ایران ۱۴۰۰(ه ش)- ابتدا
تعریف مفهوم حیات طیبه و نشانه‌هاو ویژگیها، ارکان، ثمرات و اصول حیات طیبه، سیمای
حیات طیبه نزد پیشوایان اسلام و مراحل عبور از حیات طبیعی به حیات معقول (حیات
طیبه)و سپس اشاره به نقلاب اسلامی ایران و موقعیت آن در جهان و تبیین چشم انداز
آینده‌ای روشن برای ایران اسلامی با اجرای طرح «تعادل و توسعه»،و در نهایت نتیجه
گیری آمده است.

سوال اصلی تحقیق:

چگونه می توان با اعمال « تعادل و توسعه» در
منشور زندگی خود راهی بسوی حیلت طیبه در ایران ۱۴۰۰(ه ش) برد؟

سوالات فرعی :

۱ – تعالی و ارتقاء جان آدمی به حیات طیبه الهی
با ایجاد « تعادل» فردی در بستر «تعامل»جمعی چگونه امکان دارد؟ ۲ – بحث و بررسی جنبه‌های عرفانی «تعادل و
توسعه» بعنوان دو راهبرد «حیات طیبه »الهی در متون عرفانی؟ ۳ – «تعادل» در مبدا،مسیر و مقصد چگونه می
باشد؟

۴ – چگونه می توان «حیات طیبه» را در لحظه لحظه
این دنیا تجربه نمود؟ ۵ – چگونه می توان
از« تعادل» با « تعامل» تا « تعالی» سیر نمود؟ ۶ – معنای « توسعه» در اسلام و عرفان
چیست؟

۷ – رشد و « توسعه » انسان چگونه میسر
است؟ ۸ – « حیات طیبه» الهی شامل جه
افرادی می شود؟

فرضیه: تعادل و توسعه ارزشهای اخلاقی و معنوی
موجب تمرکز و ثبات شخصیت انسان می شود، بافاصله منطقی با حوادث و وقایع گریز
ناپذیر عصر ارتباطات ، قدرت انتخاب و میزان تصمیمهای آگاهانه در مقابل واکنشهای
غریزی انسان تقویت شده و تعادل و توسعه معنایی و معنوی انسانها، نقطه مبنا و مسیر
ومقصد حیات طیبه ایران ۱۴۰۰ به شمار می رود.

محدودیتهای
تحقیق:

۱ – دشواری دسترسی به مفاهیم «تعادل و توسعه» در متون
اصیل عرفانی بدلیل نو بودن و امروزی بودن این واژه‌ها و عدم اشاره مستقیم به آنها
،موجب شد تا با مطالعه خط به خط متون ،اوقات بسیار زیادی سپری گردد.

۲- دشواری گردآوری اطلاعات بدلیل مطالعه کلمه به کلمه و خط
به خط متون عرفانی.

۳- دشواری در تطابق واژه‌ای مرتبط عرفانی کهن به نثر
امروزی .

جنبش دانشجویی

بدون دیدگاه

– ایران در یک قرن اخیر با تحولات جدی سیاسی- اجتماعی و فرهنگی
روبه‌رو بوده است و آموزش مدرن حضور قشر دانشجو در این عرصه را تثبیت کرده است.
نقش جنبش دانشجویی در این تحولات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟


ابتدا اگر بعضی از خصایص عام یک دانشجو، حداقل در شرایط کنونی را برشماریم شاید
بتوانیم به ترکیب، ویژگیها، جایگاه تاریخی و نقشی که می‌توانست در تحولات اجتماعی
داشته باشد اشاره کنیم.

به
عقیده من سه خصلت مهم را در مورد «دانشجو» می‌توان در نظر گرفت. یکی عنصر جوانی
است. وقتی صحبت از عنصر جوانی می‌شود باید وجه غالب در نظر گرفته شود. بعضی از
متفکران اعتقاد دارند که اگر در تریکب جمعیتی یک جامعه ۱۵ درصد جوانان حضور داشته
باشند، نشانه وجود بحران در آن جامعه است. وقتی ما به وضعیت پیش از انقلاب نگاه می‌کنیم
می‌بینیم که تقریباً بالاتر از ۵۰ درصد جمعیت جامعه ما را جوانان تشکیل می‌دادند و
در سال ۷۷، یعنی ۲۰ سال پیش از انقلاب نیز جمعیت ایران به جهات سنی جوانتر شده است
و این نشانه‌ای از بحران است.

یک
جمعیت جوان – گذشته از بحران- به یک آرمان گرایی توجه دارد. جوان بودن جامعه به
ویژه در جامعه ما که دوران گذارش خیلی طولانی شده و توسعه لازم را به لحاظ سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی پیدا نکرده، منجر به پیدایش آرمانگرایی بسیار جدی و وسیعی در
قشر جوان می‌شود و طبعاً این عناصر می‌تواند در دانشجو و در دانشگاه خود را لحاظ
کند. پس یک عنصر اجتماعی که به صورت مستقیم با تحولات سیاسی و اجتماعی ما سروکار
دارد، همین قضیه است.

رضایت شغلی

بدون دیدگاه

مقدمه :

به اعتقاد
بسیاری از صاحبنظران، از میان همه مفاهیمی‌که روانشناسان و متخصصان رفتار سازمانی
و مدیریت در موقعیتهای سازمانی مختلف مطالعه کرده اند، رضایت شغلی از مهم ترین
زمینه های پژوهشی بوده است به همین دلیل دیدگاه ها و مفهوم سازی های[۱]
متعدد و گاه متناقض درباره آن شکل گرفته و توسعه یافته است. این مفهوم تلاشهای
نظری و بنیادی بسیاری را به خود معطوف ساخته و نیز در تمامی‌سطوح مدیریت و منابع
انسانی سازمانها اهمیت یافته است. اهمیت رضایت شغلی از یک سو به دلیل نقشی است که
در پیشرفت سازمان و نیز بهداشت و سلامت نیروی
کار دارد و یکی از عوامل بسیار مهم در ایجاد نگرش مثبت در فرد نسبت به کارش می‌باشد
و به اعتقاد برخی صاحبنظران کارکنانی که از کار خود رضایت دارند در مقایسه با آنان
که احساس رضایت نمی‌کنند بازدهی یا تولید بیشتری دارند و از دیگر سو به این علت
است که علاوه بر تعاریف متعدد و گاه پیچیده، محل تلاقی بسیاری از حوزه های علمی‌مانند
روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت و حتی اقتصاد و سیاست بوده است ( لاوسون[۲]و
شن[۳]،
۱۹۹۸ )

درباره
رضایت شغلی نظریه های گوناگونی ارائه شده است اما می‌توان گفت تعالی‌ آنها رضایت
شغلی را بر پایه این سه محور قرار می‌دهند:

۱- توقعات
و انتظارات افراد در زمینه موقعیتهای واقعی، ۲- میزان بر آورده شدن نیازهای جسمی‌و
روانی، و ۳- سطح ابقای ارزشهای مهم ( نیوتن و کینان[۴]،
۱۹۹۱). از این رو عوامل متعدد و متنوعی زمینه ساز و ایجاد کننده رضایت شغلی می‌باشند.
این عوامل را می‌توان از ویژگیهای شخصیتی، احساسات عاطفی و حالتهای هیجانی که جنبه
های درونی نامیده می‌شود تا شرایط و ویژگیهای سازمانی، اجتماعی و فرهنگی که جنبه
های بیرونی به حساب می‌آید، مرتب کرد ( تت و می‌یر[۵]،
۱۹۹۳). در زیر به تعدادی از این تعاریف اشاره می‌گردد.

تعاریف
رضایت شغلی :

رضایت شغلی
از دیدگاه های گوناگون تعریف نموده اند که ذیلاً به چند مورد اشاره می‌شود:

– مطالعه
رسمی‌رضایت شغلی با مطالعات هاثورن[۶]
در اوایل دهه ۱۹۳۰ شروع و از آن پس بطور گسترده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت در
اصل رضایت شغلی به این دلیل اهمیت یافت که طرفداران اولیه رویکرد روابط انسانی،
مدیران را قانع کردند که کارگر خوشحال، کارگر سود آور است.

– تلاش
کلاسیکها برای تعریف رضایت شغلی در سال ۱۹۵۳ توسط رابرت هاپاک
[۷] انجام شد. وی می‌گوید رضایت شغلی مفهومی‌پیچیده
و چند بعدی است که با عوامل روانی، اجتماعی و جسمانی ارتباط دارد. تنها یک عامل
موجب رضایت شغلی نمی‌شود. فرد با تاکیدی که به عوامل مختلف از قبیل میزان درآمد،
ارزش اجتماعی شغل، شرایط محیط کار و اشتغال در زمانهای متفاوت دارد به طرق گوناگون
از شغلش احساس رضایت می‌کند ( هوی و میسکل، ۱۳۷۱، ص۲۷۶).

– شرتزر[۸]
معتقد است رضایت شغلی به معنای دوست داشتن وظایف مورد لزوم یک شغل، شرایطی که در
آن کار انجام می‌گیرد و پاداشی که برای انجام آن دریافت می‌شود و اینکه نیازهایش
تا چه حدودی با انجام فعالیتهای شغلش برآورده می‌شود.

– هرسی و
بلانچارد[۹]
معتقدند رضایت شغلی تابعی است از سازگاری
انتظارات سازمانی با نیازهای سرشت کلی فرد، در حالی که این دو توافق و تعادل داشته باشند، رفتار بطور همزمان
برآورنده انتظارات سازمان و نیازهای فرد است یعنی اثر بخشی و رضایت تواماً حاصل می‌گردند.

– ویکتورو
روم[۱۰]
می‌گوید رضایت شغلی یک نوع برداشت ذهنی است که فرد نسبت به شغل خود دارد و انجام
یک نوع رفتار سازمانی است.


[۱]
ConcePtualization

[۲] – Lawson

[۳] – Shen

[۴] – NewTon and Keenan

[۵] – Tett
and meyer

[۶] – Haw
thorne

[۷] – Robert
Hoppocik

[۸]
Shertzer

[۹] – Hersey
& Blanchard

[۱۰] – Victor
Vroom

روشهای تدریس علوم اجتماعی

بدون دیدگاه

کمک
کردن به بچه ها در کاوششان در پی دانش یک هدف اساسی همه نوع آموزش است،‌ مخصوصاً
آموزش مطالعات اجتماعی،‌که قسمتی از برنامه درسی مورد نظر برای تدریس شدن به بچه
ها درباره ماهیت آنان،‌جهان و روابط انسانی است.

بچه
ها آگاهی از همه رشته های علومی اجتماعی را در امر یادگرفتن درباره‌ انسان و جهان
نیاز دارند. اما مدارس چگونه می توانند همه آن چیزهایی که برای دانستن و درک کردن
جهان پیچیده وجود دارد را طوری که جهان ما از حقایق و اطلاعات پر شود به نوجوانان
آموزش دهند؟

حقایق

همه
حقایق تاریخ، جغرافی یا علم اقتصاد را بررسی می کنید. اینجا باید میلیونها حقیقت
که بچه ها می توانند از هر یک از این علوم اجتماعی یاد بگیرند وجود داشته باشد.
حقایق یا دانستن چیزهایی که اتفاق می افتد هر روز زیاد می شود. در سال ۱۹۶۲ انجمن
آمریکایی جوامع علمی و انجمن ملی برای مطالعات اجتماعی تا ۲۰۰۰ صفحه کامل از حقایق
را در کتابها، روزنامه ها و گزارشاتی که هر لحظه در جایی از جهان منتشر شده بود را
نشان دادند. به خاطر افزایش همیشگی تعدادشان،‌فکر تدریس مطالعات اجتماعی با توجه
به حقایق غیر واقع بینانه است.

همچنین،‌
همه حقایق ارزش دانستن یا تدریس ندارند. با تغییر جهانمان ،‌رشد تکنولوژی و تغییر
فرهنگها، ارزشها و نگرشها، حقایق می توانند خیلی فوری در مورد مفید بودن بی اعتبار
شوند. اکثر ما می توانیم با دقت مقداری از حقایق به خاطر سپرده شده که مدت طولانی
از پذیرش آنها نگذشته را به خاطر بیاوریم. «نمی توانیم موضوعات را خلق کنیم و نمی
توانیم آنها را نابود کنیم،» «هفتاد و شش عنصر وجود دارند» یا «مردم هرگز نمی
توانند به ماه دسترسی یابند به دلیل اینکه خیلی زیاد از ما دور است. و این ها به
ما که برای حفظ کردن پایتخت کشورهای خارجی تلاش می کنیم باز هم با حقایق دیگر
پاداش داده اند – امروزه هیچ کشوری بدون پایتخت نمی تواند وجود داشته باشد.

در
یک روش ، تدریس مطالعات اجتماعی خیلی آسانتر خواهد شد،‌اگر هدف آموزش دادن حقایقی
از رشته های علوم اجتماعی تاریخ، جغرافی ، علم اقتصاد و غیره می باشد، زیرا بچه ها
می توانند به آسانی حقایق را حفظ کنند. اما چون آنها برای نوجوانان معنی کمی
دارند، و چون با تجارت بچه ها ،‌ارتباط خیلی کمی دارند،‌حقایق فوراً فراموش می
شوند. اغلب وقتی که نوجوانان از طریق فرستادن حقایق به حافظه تدریس شده اند،‌آنها
بیشتر دوست دارند چیزهایی را که با صحبت کردن تدریس شده است را طوطی وار تکرار
کنند – آنها می توانند از بر بخوانند،‌اما بچه ها و طوطی ها هیچ آگاهی یا درکی از
آنچه آنها می گویند ندارند.

مفاهیم

بچه
ها به یک ذخیره حقایق از هر یک از رشته های علومی اجتماعی در دسترسشان نیاز دارند.
بدون حقایق بچه ها احتمالاً در هنگام یادگیری و درک کردن مشکل دارند. حقایق به
آجرهای ساختمان تشبیه شده اند. این حقایق برای ساخت آنها خیلی ضروری است،‌اما
حقایق مثل یک مجموعه از آجر ها به به کاربردن ،‌جمع آوری کردن و سازماندهی در داخل
یک کل با معنی نیاز دارند یادگیری بوسیله جمع آوری و سازماندهی کردن حقایق رشته
های علوم اجتماعی ، و یادگیری از طریق به کاربردن آنها برای یادگرفتن چیزهای جدید،‌
به نظر می رسد در جهان امروز از یادگیری ساده حقایق مهمتر باشد، نیازهای بچه ها را
برای جمع آوری و سازماندهی کردن حقایق شناسایی کنید. امروزه معلمان علوم
اجتماعی یه جای یادگیری حقایق روی
پروراندن تکوین تمرکز می کنند. بر عکس حقایق، مفاهیم نظم و ترتیب پدید می آورند و
به زندگی معنی می دهند. آنها برای سازماندهی حقایق و اطلاعات برای بچه ها و کمک
کردن به آنها برای آسان کردن زندگی شان کار می کنند.

مفاهیم،
بر عکس حقایق همیشه باید با معنی باشد. کلوس میر و ریپلی تعریف کرده اند یک مفهوم
را به عنوان :‌

یک
ساخت ذهنی یا انتزاعی بوسیله حالت معنی دار روان شناختی، سازمان دادن و توانایی
منتقل کردن شناخته شده است که یک فرد را قادر به انجام کارهای زیرمی سازد(۱) درک
کردن موضوعات و وقایع متعلق به طبقه یکسان و همچنین تمیز دادن از چیزها و وقایع
متعلق به طبقات دیگر، (۲) درک کردن سایر مافوق های مرتبط،‌هم تراز و مفاهیم ثانوی
در یک سلسله مراتب ،‌(۳) فراگرفتن اصول و حل مسایل مرتبط با مفهوم و (۴) یادگیری
مفهومهای دیگر با سطح پیچیدگی یکسان در زمان کمتر.

مفاهیم
مثل یک قفسه بایگانی ذهنی به بچه ها برای سازماندهی و طبقه بندی کردن تجربیاتشان
در داخل واحدهای بامعنی خدمت می کنند. بدون یک ذخیره، به خوبی ذخیره مفاهیم
بزرگسالان ، بچه ها مجبور خواهند شد هر رویارویی با محیط را به طور جداگانه پردازش
کنند. با تصاحب کردن مفاهیم یک سیستم تفکر وجود دارد که از طریق تداعی عمل می کند. طبقه بندی ها بوسیله چیزهایی
برای مرتب کردن پاسخهای نسبتاً یک دست بوسیله یک مجموعه هماهنگ از محرکها شکل
گرفته اند. مفاهیم برای کمک کردن به یادگیری بچه ها به روشهای زیر عمل می کنند:

۱-
آنها به سازماندهی ذهنی فرد و کنار هم چیدن روشن اطلاعات بوسیله ربط دادن آنها در
یک واحد یا عقاید کلی کمک می کنند.

۲-
آنها به یک فرد برای تفسیر کردن ،‌بررسی کردن، کشف کردن و ضمیمه کردن اطلاعات و
تجارب جدید کمک می کنند.

۳-
آنها به یک فرد برای فکر کردن و رسیدن به درک کامل جهانش و درک کامل تغییراتی که
او با آن مواجه است کمک می کنند.

۴-
آنها کمک می کنند که مردم به شکل زبانی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند؛ به هر حال،
چون مفاهیم فردی شده اند، آنها همچنین مشکلاتی را در ارتباط مؤثر بوجود می آورند.

۵-
آنها وقتی که به مردم برای یادآوری مشخصاتی که مورد نیاز هستند کمک می کنند به
عنوان سرنخها عمل می کنند.

علل گرایش جوانان به مواد مخدر

بدون دیدگاه
فهرست عناوین

عنوان

 

صفحه

چکیده:……………. ۱

مقدمه:…………… ۲

فصل
اول


بیان مسئله……………. ۴

– اهمیت و ضرورت مسئله تحقیق…………… ۷


اهداف تحقیق…………. ۱۰

فصل دوم


پیشینه تاریخی تحقیق……………. ۱۱


دیدگاه‌های‌ نظری تحقیق………………….. ۱۴


تاریخ ادبیات تحقیق…………….. ۲۲


تاریخچه مواد مخدر در جهان و ایران……………… ۲۹


آنچه در مورد اعتیاد و مواد مخدر باید بدانیم؟………………….. ۳۲


شناخت شخصیت و طرز رفتار معتادین……………. ۳۴


مشخصه‌های اعتیاد………….. ۳۵


مراحل اعتیاد………….. ۳۸

– آیا اعتیاد یک نوع بیماری است؟! ……………. ۴۰


چارچوب تئوریک تحقیق……………………. ۴۲


متغیرهای مستقل وابسته………………….. ۴۴


ارائه فرضیه‌های تحقیق……………………. ۴۵


شاخص و معرف سازی……………………. ۴۶


تعریف نظری و عملیاتی متغیرها و شاخص‌ها……………………. ۴۸

فصل سوم


روش شناختی تحقیق…………… ۵۲


حجم نمونه و جامعه آماری………………. ۵۳

فصل چهارم

– تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی
داده‌ها ………… ۵۴


نتیجه‌گیری و خلاصه‌ی یافته‌ها……………. ۷۳


پیشنهادات تحقیق……………… ۸۴


محدودیت‌ها تحقیق……………. ۸۵

فصل پیوست‌ها


پرسشنامه…………….. ۸۶


جدول کدنامه…………. ۸۹


منابع ………………… ۹۳

 

دسته‌ها