پروژه اصول حسابداری پیمانکاری

بدون دیدگاه

پروژه اصول حسابداری پیمانکاری

پیشگفتار:
تدوین مطالبی درباره نحوه حسابداری انواع فعالیت های
اقتصادی از یک سو، بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متکی و از سوی دیگر ،
با شرایط خاص، عرف تجاری و قوانین حاکم بر فعالیت های اقتصادی در ایران
منطبق باشد یکی از زمینه های ضروری پژوهشی است که می تواند کاربرد روش های
پیچیده حسابداری را آسان  ساخته و در عین حال خدمات حسابداری در سطوح مختلف
را کارآمدتر نماید علاوه بر این، پژوهش هایی از این دست، امکانات گسترش،
رواج و فراگیری، اصول و ضوابط حرفه ای را افزایش داده و کار حسابداری
واحدهای تجاری را در مجموع بهبود می بخشد امروزه مؤسسات عمومی و خصوصی
اجرای عملیاتی نظیر: راه سازی، سد سازی، احداث ساختمان، تاسیسات، کشتی
سازی، هواپیما سازی و ساخت قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد
پیمان به مؤسسات پیمانکاری واگذار می کنند.

اصول حسابداری پیمانکاری

فهرست مطاب:
پیشگفتار
فصل اول: عملیات پیمانکاری
– ارکان اصلی عملیات پیمانکاری
– انواع قرارداد های پیمانکاری
– مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری
– مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح
– ارجاع کار به پیمانکار
– انعقاد قرار داد با پیمانکار
– اجرای کار ( شروع عملیات )
– خاتمه کار
– سازمان بر اساس وظایف ( سازمان کار کروی )
فصل دوم : حساب های شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز
دارائی های جاری
– بانک و صندوق
– تخواه گردان ها
– حساب های دریافتنی
– حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
– اسناد دریافتنی
– پیش پرداخت ها
– سپرده حسن انجام کار
دارارئیهای ثابت
– دارائیهای ثابت مشهود
– داراییهای ثابت نا مشهود
بدهی های جاری
– حسابهای پرداختنی
– اسناد پرداختنی
– پیش دریافت ها
بدهی های بلند مدت 
– سرمایه
– در آمدها
– هزینه ها
– حساب پیمان
– حساب کار گواهی شده
فصل سوم: روش های تداول حسابداری پیمانکاری
– روش کار تکمیل شده
– روش درصد پیشرفت کار
– ذخیره لازم برای زیان های قابل پیش بینی
– دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانکاری
– تعیین سود پیمان تکمیل شده
– انتقال سود و بستن حساب پیمان تکمیل شده
– محاسبه صود پیمان نا تمام
– نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه
– نحوه محاسبات استحلاک تموال ، ماشین آلات و تجهیزات
فصل چهارم: مالیات پیمانکاری
– مالیات مقملوع
– مالیات بر در آمد پیمانکاری
– در آمد مشمول مالیات پیمانکاری
– مالیات موسسات پیمانکاری
– شرکت های سهامی
– نحوه نگهدای حساب های مالیاتی
– پیش پرداخت مالیات
– مالیات قطعی پیمان ها
– ذخیره مالیات بر در آمد
فصل پنجم: گزارش های مالی
– ترازنامه
– جدول بهای تمام شده‌کار در جریان ساخت
– گزارش های عملیاتی
– گزارش پیشرفت کار
– صورت حساب صودو زیان
– تراز آزمایشی

خلاصه ای از نکات مهم پروژه به شرح زیر می باشد:
۱- مراحل انجام عملیات پیمانکاری
۲- حسابهای شرکت پیمانکاری
۳- روش های متداول حسابداری پیمانکاری
۴- مالیات پیمانکاری
۵- گزارش های مالی
۶- صورت مسئله پیمانکاری

حسابداری
رشته حسابداری
اصول حسابداری

آموزش حسابداری

حسابداری مالی
حسابداری چیست

دانلود پروژه اصول حسابداری صنعتی

مقدمه:
حسابداری صنعتی حوزه ای از حسابداری است . که با هزینه
یابی  محصول سر کار دارد ، هزینه یابی محصول اطلاعات موردنیاز را برای تهیه
صورتهای مالی در مورد قیمت تمام شده موجودیها و قیمت تمام شده کالای فروش
رفته فراهم می آورد . حسابداری صنعتی گاهی اوقات حسابداری مدیریت نیز
نامیده می شود باید به عنوان بازوی مدیریت در ارتباط با برنامه ریزی و
کنترل فعالیتها تلقی گردد . در حقیقت حسابداری صنعتی مدیریت را با ابزار
حسابداری مورد نیاز جهت برنامه ریزی ، کنترل و ارزیابی عملیات مجهزمی
نماید.

پروژه اصول حسابداری صنعتی

امروزه یکی از زمینه ها ی فعالیت انجمن های حسابداران خبره
کشوورهای مختلف سعی در ارائه مناسبترین روشهای  محاسبه قیمت تمام شده
محصولات است . زیرا ادامه فعالیت مؤسسات تولیدی در صورتی امکان پذیر است که
قیمتهای محاسبه شده  دقیق و قابل رقابت در بازار تواید باشند . در غیر
اینصورت یعنی ارائه غلط اطلاعات موجب گمراهی مدیران تصمیم گیرنده و در
نتیجه از دست دادن بازار فروش و نهایتاٌ تعطیلی بنگاه اقتصادی خواهد گردید .
چگونگی محاسبه قیمت تمام شده طی سالیان متمادی از تحولات و تغیرات چشمگیری
بر خوردار بوده و هدف اصلی از این تغییرات ، دستیابی به روشهای محاسبه 
دقیق قیمت تمام شده محصولات بوده است . به دلیل اهمیت موضوع  روش های مختلف
محاسبه قیمت تمام شده مورد برسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد .

دانلود پروژه اصول حسابداری صنعتی

فهرست مطالب
فصل اول: 
مقدمه
کاربردهای حسابداری صنعتی 
مواد مستقیم
کار مستقیم 
سربار کارخانه
مواد غیر مستقیم
کار غیر مستقیم
حسابداری مدیریت
واحد تجاری
منابع اولیه اطلاعات حسابداری
هزینه‌های دوره
بهای اولیه بهای تبدیل
نحوه‌ی رفتار با هزینه‌ها
هزینه‌های متغیر
هزینه‌های ثابت
هزینه‌های نیمه متغییر
سازماندهی
مثال جامع
فصل دوم:
مفهوم هزینه
طبقه‌بندی هزینه‌ها
طبقه‌بندی طبیعی هزینه‌ها
هزینه‌های ساخت
هزینه‌های تجاری
مواد غیرمستقیم شامل
دستمزد غیرمستقیم شامل
سایر هزینه‌های غیرمستقیم
هزینه‌های توزیع و فروش شامل
هزینه‌های اداری شامل
ویژگی‌های هزینه‌های متغییر عبارتند از:
فصل سوم:
دفاتر کارخانه (دفاتر صنعتی) و دفاتر اداره‌ی مرکزی (دفاتر مالی)
حسابداری مواد و بهای تمام شده‌ی آن
اهداف حسابداری مواد
سیستم ثبت ادواری
سیستم ثبت دائمی
روش شناسایی ویژه
روش اولین صادره از اولین وارده FIFO
روش اولین صادره از آخرین وارده LIFO
روش میانگین موزون متحرک
روش میانگین بهای تمام شده
روش میانگین ساده
فصل چهارم:
سیستم‌های هزینه‌یابی
دلایل عدم استفاده از سربارهای واقعی در محاسبه قیمت تمام شده محصولات
چگونگی محاسبه سربار در سیستم هزینه‌یابی نرمال
برآورد در سطح تولید
ظرفیت نظری یا ایده‌آل
ظرفیت‌های عملی
ظرفیت واقعی مورد انتظار
ظرفیت عادی
مبنای جذب سربار کارخانه
مقدار تولید
بهای تمام شده مواد مستقیم
بهای تمام شده دستمزد مستقیم
سربار واقعی کارخانه
گردآوری هزینه‌های سربار واقعی جهت کنترل
حساب کنترل سربار کارخانه
نحوه جذب سربار کارخانه
نحوه حسابداری مبلغ ضاافه یا کسر جذب هزینه‌های سربار ساخت
فصل پنجم:
هزینه های سفارش کار
سیستم هزینه یابی مرحله ای
روشهای هزینه یابی محصول
سیستم هزینه یابی سفارش کار(گردش حسابهای صنعتی، هزینه یابی نرمال)
هزینه یابی مرحله ای
مراحل تهیه گزارش هزینه تولید
سیستم هزینه یابی مرحله ای

حسابداری
نرم افزار حسابداری
آموزش حسابداری
دانلود مقاله حسابداری
حسابداری ارشد
گزارش کارآموزی
پایان نامه
بروزفایل

گزارش کارآموزی حسابداری شرکت برق مشهد

بدون دیدگاه

گزارش کارآموزی حسابداری شرکت برق مشهد در قالب فایل Word ورد ۱۰۷ صفحه کاملا قابل ویرایش آماده دانلود و پرینت می باشد .

گزارش کارآموزی حسابداری شرکت برق مشهد در قالب فایل ورد Word در ۱۰۷ صفحه قابل ویرایش آماده دانلود می باشد .

قسمتی از متن:

پس از انعقاد قرارداد با پیمانکار بر اساس برنامه زمانبندی شده که توسط رانیر تهیه شده قسمت تشخیص امور هشتگانه اطلاعات جمع آوری شده (کنتور خوانی ) را از پیمانکار دریافت می کند، پیمانکاربرای جمع آوری اطلاعات کنتورها از وسیله ای به نام پی دابل یو استفاده می کند مسئول تشخیص مصرف مستقر در امور بویسله متصدی مصرف بطور رندمی روزانه ۴۰ تا ۶۰ مورد از قرائت کنتورها را کنترل و گزارش آنرا به دفتر نظارت می فرستد ، این دفتر هم بصورت موردی ،بعضی از گزارشات را کنترل می کند، کارانه متصدیان مربوطه بر حسب تعداد بازدید روزانه مشخص می شود ، مسئول تشخیص میانگین کارانه متصدیان را دریافت میکند، نحوه پرداخت دستمزد به پیمانکار به این صورت است که پیمانکار صورت وضعیت کار انجام شده را هر دو ماه یکبار به مسئول تشخیص ارائه می کند که پس از تایید به دفتر نظارت برای کنترل و اعمال اضافات و کسورات فرستاده می شود اضافات یا تشویقی ها مربوطبه گزارش بعضی موارد همچون شناسایی کنتور ،گزارش خرابی کنتور و … می باشد . . .

گزارش کارآموزی حسابداری شرکت برق مشهد

فهرست مطالب:

درباره شرکت
دفتر نظارت بر خدمات مشترکین و فروش
دفتر سیستم ها و روش ها
قسمت بهره برداری
خدمات فنی بست کیلووات
بازرسی
آزمایشگاه کنتور
مرکز دیسپاچینگ و ۱۲۱
واحد بازرگانی
اداره انبارها و سیستم انبار
سیستم کدگذاری انبار
بودجه و اعتبارات
پانچ قبوض
سیستم و روش حسابداری در توزیع برق مشهد
واحد مالی و اداری در امور
دستور کار بیست رقمی
کدهای اصلی
حسابدار مسئول
حسابدار هزینه
حسابدار جمع دار و سیستم اموال
نحوه محاسبه هزینه استهلاک
حسابدار تاسیسات
ثبتهای حسابداری یک قرارداد
حسابدار درآمد
دایره حقوق و دستمزد
سند گردش انبار
خزانه و ضمانت نامه ها
بستن حساب ها
صورت گردش وجوه نقد
چند پیشنهاد در مورد سیستم ثبت سند ها

معادل و مفهوم برخی اصطلاحات
دانلود گزارش کارآموزی
گزارش کارآموزی
کارآموزی حسابداری
حسابداری
رشته حسابداری
اصول حسابداری
آموزش حسابداری
حسابداری مالی
حسابداری چیست

پروژه شرکتهای حسابداری

بدون دیدگاه

مقدمه:

تعریف حسابداری (سنتی)
حسابداری عبارتست از : فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیتهای مالی یک مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حاصله از بررسی این اعداد. 
بطوری که از تعریف مذکور استنباط می شود، حسابداری به عنوان یک فن شناخته شده است. ممکن است حسابداری یک فن باشد ولی دیدگاههای جدیدتری نیز اخیراً برای حسابداری مطرح شده است که به ذکر هر یک از آنها می پردازیم.

۱-حسابداری به عنوان یک فعالیت خدماتی
انجمن حسابداری رسمی آمریکا (AICPA) در سال ۱۹۷۰ حسابداری را تحت عنوان یک فعالیت خدماتی که وظیفه آن تهیه اطلاعات مقداری (ماهیتاً مالی) می باشد، تلقی نموده است.

۲- حسابداری به عنوان زبان واحد اقتصادی
حسابداری به عنوان وسیله ارتباط اطلاعات مطرح شده و فعالیتهای مختلف یک واحد اقتصادی از طریق گزارشهای مالی که در زبان حسابداری به کار گرفته شده است، ارائه می گردد. کمیته تحقیقات حسابداری (ARS) شماره ۱۰، حسابداری را به عنوان زبان واحد اقتصادی مطرح نموده است.
فهرست:

مقدمه
تعریف حسابداری
حسابداری به عنوان یک فعالیت خدماتی

حسابداری به عنوان زیان واحد اقتصادی
حسابداری به عنوان ثبت تاریخی
حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی
حسابداری به عنوان واقعیت اقتصاد جاری
حسابداری به عنوان دانشی نوین
فصل اول شرکتهای تعاونی
حسابداری شرکتهای تعاونی
اهداف کلیه شرکتهای تعاونی
انواع شرکتهای تعاونی از لحاظ عضویت
تفاوت شرکت تعاونی عام با خاص در هنگام تشکیل
انواع شرکت تعاونی از نظر نوع فعالیت
سرمایه در شرکتهای تعاونی
حسابداری شرکتهای تعاونی
تغییرات سرمایه
انحلال و تصفیه
فصل دوم شرکتهای سهامی
تعریف شرکت سهامی
مزایای شرکتهای سهامی
معایب شرکتهای سهامی
سازمان شرکتهای سهامی
ضرورت تشکیل شرکتهای سهامی
سهام
عملیات حسابداری در هنگام شروع بکار شرکتهای سهامی
حقو.ق صاحبان سهام
دلائل بازخرید کردن سهام توسط شرکت
حسابهای لازم در شرکتهای سهامی
فصل سوم شرکتهای تضامنی
شرکتهای تجاری
شرکتهای تضامنی
مقررات – تمیل – حسابها – تقسیم سود
ثبت های اولیه تشکیل شرکت تضامنی
حسابهای شرکت تضامنی
ورود شریک جدید
خروج شریک و فوت
تصفیه (انحلال شرکت)

کارآموزی حسابداری

بدون دیدگاه

مقدمه:
اصولاً امروزه شهرکهای صنعتی بستر و شالوده رشد و ایجاد صنایع کوچک را فراهم می کند. سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران هم به ایجاد روبناها می پردازد و نواحی ، شهرکها و مدلهای مختلف توسعه اقتصادی نظیر خوشه های صنعتی را شکل می دهد و مقدمات ایجاد توسعه و تسهیلات لازم را برای این منظور فراهم می کند.
و همچنین در کنار این سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی درصدد پشتیبانی همه جانبه ، ایجاد تسهیلات ، آموزشها ، ارتقاء تکنولوژی و افزایش توان رقابتی صنایع کوچک بر می آید تا ان شاءا… این صنایع بتوانند جایگاه خود را در بازار جهانی بیابند.
شهرستان نیشابور با توجه به ظرفیتهای بالا و موقعیت مناسب جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر جاده اصلی تهران – مشهد فاصله نزدیک به فرودگاه ، عبور خط راه آهن ، خطوط انتقال گاز، نیروگاه سیکل ترکیبی ۱۵۰ مگاواتی به بستر مناسبی جهت سرمایه گذاری و توسعه این منطقه تبدیل شده است. در حال حاضر نیز با وجود حدود ۴۰۰ واحد صنعتی به عنوان یکی از شهرهای بزرگ صنعتی کشور شناخته شده و در استان نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
فهرست:
مقدمه
تاریخچه
چارت سازمانی
بررسی کاربری صنعتی و وضعیت زیست محیطی شهرستان
مساحت و سرانه کاربری صنعتی در سطح شهرستان
مزایای استقرار صنایع در شهرکهای صنعتی
امتیازات شهرک صنعتی خیام
مشخصات واحدهای بهره برداری شده ، تعداد و قراردادها در عرصه شهرکهای صنعتی
وضعیت استقرار صنایع و اشتغال
تحلیل میزان موفقیت شهرکهای صنعتی در عرصه شهرستان
پروژه های انجام شده توسط شرکت شهرکهای صنعتی
پروژه های پیش بینی شده
امور مالی
امور قراردادها
طرحهای جاری
طرحهای عمرانی
امورجاری
دارایی های ثابت
صدور چک
هزینه های جاری
حقوق
اسناد جاری
امور متقاضیان و حسابداری
صورتهای مالی
حسابداری شرکت

دانلود پروژه سیستم حسابداری حقوق و دستمزد شرکت بسته بندی پاژ پارس
فهرست مطالب پروژه سیستم حسابداری حقوق و دستمزد :

تاریخچه :
۱ـ۱ـ اهمیت شناخت قوانین و مقررات
۲ـ۱ کارگر چه کسی است؟
۳ـ۱ کارفرما چه کسی است؟
۴ـ۱ کارگاه چه محلی است؟
۵ـ۱ قرارداد کار چیست؟
۶ـ۱ تعلیق قرارداد کار چیست؟
۷ـ۱ جبران خسارت و پرداخت مزایای پایان کار
۸ـ۱ خاتمه قراردادکار
۹ـ۱ جرائم و مجازاتها
۱۰ـ۱ مستمری بازنشستگان و تعیین سن بازنشستگی
۱۱ـ ۱ شرایط بازنشستگی بیمه شدگان تأمین اجتماعی
۱۲ـ غرامت دستمزد ایام بیماری
۱ـ۱۲ـ۱ـ شرایط دریافت غرامت دستمزد در ایام بیماری
۲ـ۱۲ـ ۱ ـ نحوه محاسبه میزان غرامت دستمزد ایام بیماری
۱۳ـ۱ـ کمک هزینه بارداری و مرخصی زایمان
۱۴ـ۱ مقرری بیکاری
۱ـ۱۴ـ۱ مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری
۱۵ـ کمک هزینه ازدواج
۱ـ۱۵ـ۱ شرایط پرداخت کمک هزینه ازدواج
حسابداری حقوق و دستمزد :
۱-۲ حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر
۲ـ۲ مزد یا حقوق چیست؟
۳ـ۲ مدت کار و مدت اضافه کاری چیست؟
۴ـ۲ نوبت کاری
۵ـ۲ شب کاری
۶ـ۲ حق اولاد
۷ـ۲ حق خواربار و مسکن
۸ـ۲ـ مأموریت
۹-۲ ایاب و ذهاب و کمکهای غیرنقدی
۱۰-۲تعطیلات و مرخصی ها
۱۱ـ۲ عبدی و پاداش پایان سال:
۱۲-۲ کسور قانونی چیست؟
۱ـ۱۲ـ۲ـ مالیات
۲ـ۱۲ـ۲ـ حق بیمه های اجتماعی
۱ـ۲ـ۱۲ـ۲ـ دفترچه‌ی بیمه
۲ـ۲ـ۱۲ـ۲ـ مستمری بازنشستگان
۳ـ۲ـ۱۲ـ۲ـ انواع بیمه
۱۳ـ۲ـ صورت دستمزد (حقوق و مزایا) چیست؟
۱۴ـ۲ـ نحوه‌ی تنظیم فرم بیمه
۱۵ـ۲ جریمه دیرکرد کسور قانونی
۱۶ـ۲ نحوه محاسبه مالیات حقوق بر اساس جدول مالیاتی
۱۷-۲ کسور توافقی چیست؟
نحوه‌ی پرداخت حقوق و دستمزد
۱ـ۳ـ قسمت های مختلف یک کارگاه یا شرکت
۱-۱-۳ قسمت کارگزینی
۲ـ۱ـ۳ قسمت زمان سنجی
۳ـ۱ـ۳ـ قسمت ثبت اوقات کار
۴ـ۱ـ۳ قسمت برنامه‌ریزی
۲ـ۳ دفاتر روزنامه، کل و معین چیست؟
۱ـ۲ـ۳ دفتر روزنامه
۲ـ۲ـ۳ دفتر کل
۳ـ۲ـ۳ دفتر معین
۳ـ۲ـ۳ لیست حقوق چگونه تنظیم می شود؟
۴ـ۳ روش ثبت لیست حقوق در دفاتر روزنامه و کل
ثبت هزینه حقوق در حسابها

لیست اطلاعات نرم افزار حقوق و دستمزد نسخه DOS
ضمیمه (۱) اطلاعات کارگاههای تقویم شده توسط تامین اجتماعی
ضمیمه (۲): اطلاعات بانک های پرداخت کننده حقوق کارکنان
ضمیمه (۳): اطلاعات محل های خدمت کارکنان
ضمیمه (۴): اطلاعات انواع وام ها و کسورات وام های خاص کارکنان
ضمیمه (۵) : مشخصات فردی کارکنان در تاریخ
ضمیمه (۶): مشخصات محل سکونت کارکنان در تاریخ
ضمیمه (۷): مشخصات استخدامی کارکنان در تاریخ
ضمیمه (۸): اطلاعات سایر مزایای ماهیانه مستمر کارکنان در تاریخ
ضمیمه (۹) : مشخصات سوابق مالی کارکنان در تاریخ
ضمیمه (۱۰): مشخصات سوابق مالی میان دوره ای کارکنان در تاریخ
(در صورتیکه نرم افزار میان سال مالی راه اندازی شود)
ضمیمه (۱۱): مشخصات متفرقه کارکنان در تاریخ
ضمیمه (۱۲) : مشخصات بدهی ها و اقساط کارکنان در تاریخ

تاریخچه :

این تحقیق در رابطه با شرکت بسته بندی پاژپارس می باشد که اندک زمانی از تاسیس این شرکت می گذرد که ساخت آن در سال ۸۲ شروع و در سال ۸۳ به بهره برداری رسیده است و پرسنل آن ۱۰۴ نفر می باشد و محل کارخانه در شهرک صنعتی چناران کیولمتر ۵۰ مشهد می باشد و دفتر مرکزی آن واقع در مشهد بلوار خیام , خیام ۱۰ , نبش زنبق می باشد که در این دفتر ۱۰ نفر حضور دارند. در شرکتهای خصوصی به استثناء مدیری و مدیران آن بقیه پرسنل آن کارگر می باشند اما در شرکتهای دولتی به این اشخاص کارمند گویند و این تفاوت بین شرکتهای خصوصی و دولتی می باشد و هدف از تاسیس آن ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای نیروی فعال جامعه و خود می باشد.

فرایند تصمیم گیری خریدار و مصرف کننده

بدون دیدگاه

فرایند تصمیم گیری خریدار و مصرف کننده

چکیده:
عصر امروز عصر اطلاعات است و افرادی که از اطلاعات صحیح و قدرت تجزیه و تحلیل بیشتری برخوردارباشند در راه نیل به اهداف و برتری در بازار سر آمد ترند. تنوع محصولات و خدمات مختلف در بازار از یک طرف و وجود اطلاعات ناصحیح و فریبنده از طرفی دیگر لزوم بررسی دقیق اطلاعات ودر نظر گرفتن تمامی جوانب را ازطرف مصرف کننده یا سرمایه گذار بیش تاز پیش معلوم می نماید.

فهرست مطالب:

  مقدمه
  تصمیم گیری و فرایند تصمیم
  نظریه های تصمیم گیری :
  الگوی تصمیم گیری
  فرایند تصمیم گیری خریدار و مصرف کننده
  مرحله اول) شناخت نیاز
  مرحله دوم) کسب و جمع آوری اطلاعات
  تفاوت داده و اطلاعات
  ارزش اقتصادی اطلاعات
  حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی
  محتوای اطلاعاتی گزارشهای مالی
  مرحله سوم) ارزیابی گزینه ها
  مرحله چهارم) تصمیم خرید
  مرحله پنجم) رفتار پس از خرید
  انواع حل مسأله خرید
  عوامل مؤثر در فرایند تصمیم گیری خرید
  عوامل فرهنگی
  فرهنگ
  زیر مجموعه های فرهنگی
  طبقه اجتماعی
  عوامل اجتماعی
  گروه های مرجع
  خانواده
  نقش و مقام اجتماعی
  عوامل شخصی
  سن و مرحله زندگی
  شغل
  وضع اقتصادی
  شیوه زندگی
  شخصیت و تصویر خویشتن
  عوامل روانی
  انگیزش
  ادراک(پنداشت)
  یادگیری
  نگرش و باور
  معیارهای تصمیم گیری در بازار اوراق بهادار
  نوع بازده اوراق بها دار
  ریسک اوراق بهادار
  انواع ریسک
  ریسک مالی
  ریسک تجاری
  ریسک ورشکستگی
  ریسک تورم
  ریسک نوسان نرخ بهره
  تعریف بورس اوراق بهادار
  تاریخچه بورس اوراق بهادار در جهان
  تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران
  بررسی اجمالی عملکرد بورس اوراق بهادار تهران از شروع تا کنون
  فن اوری اطلاعات : تنگنای رشد بورس اوراق بهادار تهران
  نارسایی سیستم معاملات بورس
  نارسایی های سیستم اطلاع رسانی
  بازار سرمایه
  بازارهای اولیه
  بازارهای ثانویه
  تئوری بازار کارا(۱)
  شکل قوی بازار کارا
  شکل ضعیف بازار کارا
  شکل نیمه قوی بازار کارا
  مفهوم نیمه کارا بودن بازار برای حسابداری
  محتوای اطلاعاتی قیمت سهام
  سرمایه گذاری وانواع سرمایه
  انواع سرمایه گذار و هدف آنها از سرمایه گذاری
  مشخصات لازم برای یک سرمایه گذار ریسک پذیر
  صبر و شکیبایی
  جرأت
  زیرکی و آگاه بودن
  احساساتی نبودن

دانلود مقاله ترجمه شده حقایق در مورد گسب facts about gasb:

در سال ۱۹۸۴ هیئت استانداردهای سود دولت ( گسب ) بر طبق شالوده سود مالی( فاف ) تشکیل شد تا استاندارد های آن گزارش های آمادگی ظاهری مالی این را هدایت می کنند. شالوده ، برای انتخایب اعضای گسب و هیئت مشاور مسئول است. و برای فالیتهای آنها و تمرین و توجه کلی آنها به استثنای قطعنامه مسائل فنی گسب تأمین بودجه می کند. وظیفه گسب مهم است زیرا گزارش ظاهری مالی میتواند مسئولیت مالی را نسبت به مردم شرح دهد و اساس سرمایه گذاری ، اعتبار و بسیاری از قانونگذاران و تصمیمات منظم و با قاعده می باشد.

he Governmental Accounting Standards Board (GASB) was organized in 1984 by the Financial Accounting Foundation (FAF) to establish standards of financial accounting and reporting for state and local governmental entities. Its standards guide the preparation of external financial reports of those entities. The Foundation is responsible for selecting the members of the GASB and its

دانلود مقاله ترجمه شده حسابداری The Organizational Buyer Behavior Learning Organization:

عنوان فارسی مقاله : آموزش سازمانی در رفتار سازمانی خریدار – مدیریت  بازاریابی صنعتی

The Organizational Buyer Behavior Learning Organization

This study develops a framework of integrated propositions of organizational learning in organizational buyer behavior. The focus is on the communication activities and relationships between and within the strategic business units operating within the purchasing process. Field support for the proposed relationships is provided in a series of case studies based on interv s with 30 managers of lO strategic business units of a major publicly owned global services organization. Implications are discussed based on the framework and the case studies

 آموزش سازمانی  در رفتار سازمانی خریدار – مدیریت  بازاریابی صنعتی

این مطالعه چهارچوب طرح های تلفیقی آموزش سازمانی را در رفتار سازمانی خریدار توسعه می دهد۰در این مطالعه فعالیت های ارتباطی و روابط میان واحدهای استراتژیک تجاری که در فرایند خرید مشارکت دارند مورد توجه قرار می گیرند۰حمایت علمی برای روابط پیشنهاد شده بر اساس رشته ای از مطالعات صورت گرفته که این مطالعات بر اساس مصاحبه با مدیران ۱۰واحد استراتژیک تجاری یک سازمان خدمات جهانی می باشد۰بر اساس این مطالعات چندین معنی ضمنی ارائه شده است


دانلود مقاله ترجمه شده گسب شماره۳۴چیست؟

در ژانویه ۱۹۹۹ هئیت استانداردهای حسابداری دولتی (گسب)که کل اصول پذیرفته شده حسابداری (قوانین مالی گزارش شده) برای تمام دولتها وحکومتهای محلی قرار  می دهد. اکثر تغییرات فراگیر درگزارشات مالی در سابقه اش پذیرفته است.
به عنوان گزارش شماره ۳۴ شناخته شده است : صورت حسابهای مالی اصلی –تحلیل وبحث مدیریت برای دولتها وحکومتهای محلی – این بازنگری اساسی از مدل کزارشات مالی را ارائه می دهدکه از سال ۱۹۷۹ منعقد شده است در حالی که دچار تغییرات مهمی شده است. (این گزارش در ۴-۳ صفحه قرار گرفته است)

In June 1999, the Governmental Accounting Standards Board (GASB)—which sets “generally accepted  accounting principles” (financial reporting rules) for all state and local governments—adopted the most sweeping changes in financial reporting in its history.  Known as Statement No. 34: Basic Financial Statements—and Management’s Discussion and  Analysis—for State and Local Governments, this represents a fundamental revision of the current  financial reporting model, which has been in place since 1979. While there are a number of significant
changes (the statement is 403 pages long),

دسته‌ها