چکیده:
غشاء یک لایه نازک است با سطح متخلخل که مواد موجود در محلول را به طور انتخابی از همدیگر جدا می‌کند. غشاءها از جنس‌های مختلفی مثل پلیمرهای آلی، مواد معدنی، فلزات، سرامیک و یا حتی مایعات ساخته می‌شوند. وجود نیروی محرکه (فشار، غلظت، پتانسیل الکتریکی و غیره)  نقش اصلی را در انجام عمل جداسازی در فرایندهای غشائی بازی می‌کند (۱).
فرایندهای جداسازی تکنولوژی غشائی دارای کاربردهای مختلفی هستند. جداسازیها می‌توانند بر اساس ابعاد و اندازه ذرات و یا بر اساس طبیعت الکتریکی مواد صورت گیرند. فرایندهای غشائی در صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و تصفیه پسابها کاربرد گسترده‌ای دارند (۱). 
در صنایع شیمیایی، فراینداهای جداسازی به اندازه واکنشهای شیمیایی دارای اهمیت هستند، چرا که برای دستیابی به خلوص بالا در مواد تولید شده و جدا کردن آنها از محصولات جانبی احتیاج به خالص سازی و جداسازی محصولات می‌‌باشد. با تغییر نوع سنتز غشاءها می‌توان آنها را در جداسازیهای مختلف به کاربرد. کارآیی غشاءها به نفوذ پذیری غشاء و نیروی محرکه جهت جداسازی وابسته است (۲).
تعدادی از کاربردهای فرایندهای غشائی عبارتند از: تغلیظ محصولات، حذف باکتریها و ویروسها، حذف چربیها، پروتئینها و اسیدها، نمک زدایی، یون زدایی، خالص سازی و شفاف سازی آبهای مختلف (۱).

فهرست مطالب:
۱٫ ۱٫ مقدمه
۱٫ ۲٫ انواع فرایندهای غشائی بر اساس اندازه ذرات
۱٫ ۲٫ ۱٫ اسمز معکوس (RO)
1. 2. 2. نانوفیلتراسیون (NF)
1. 2. 3. الترافیلتراسیون (UF)
1. 2. 4. میکروفیلتراسیون (MF)
1. 3. فرایندهای غشایی دیگر
۱٫ ۴٫ مدوله کردن غشاءها
۱٫ ۴٫ ۱٫ ویژگیهای مدول
۱٫ ۴٫ ۲٫ انواع مدول
۱٫ ۴٫ ۲٫ ۱٫ مدول‏های صفحه‏ای
۱٫ ۴٫ ۲٫ ۱٫ ۱٫ مزایای مدول‏های صفحه‎ای
۱٫ ۴٫ ۲٫ ۱٫ ۲٫ معایب مدول‏های صفحه‎ای
۱٫ ۴٫ ۲٫ ۲٫ مدول صفحه‏ای مارپیچی
۱٫ ۴٫ ۲٫ ۲٫ ۱٫ مزایای مدول‏های صفحه‎ای مارپیچی
۱٫ ۴٫ ۲٫ ۲٫ ۲٫ معایب مدول‏های صفحه‎ای مارپیچی
۱٫ ۴٫ ۲٫ ۳٫ مدولهای لوله‎ای
۱٫ ۴٫ ۲٫ ۳٫ ۱٫ مزایای مدول‏های لوله‎ای
۱٫ ۴٫ ۲٫ ۳٫ ۲٫ معایب مدول‎های لوله‎ای
۱٫ ۴٫ ۲٫ ۴٫ مدول‏های الیافی
۱٫ ۴٫ ۲٫ ۴٫ ۱٫ مزایای مدول‏های الیافی
۱٫ ۴٫ ۲٫ ۴٫ ۲٫ معایب مدول‏های الیافی
۱٫ ۵٫ کاربرد فرایندهای غشائی
۱٫ ۶٫ مزایای کاربرد تکنولوژی غشاء
۱٫ ۷٫ مواد غشائی
مراجع

پروژه بیمه ایران

بدون دیدگاه

شرکت سهامی بیمه ایران بنیانگذار صنعت بیمه در کشور 
شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی در تاریخ ۱۲ شهریورماه ۱۳۱۴ با سرمایه اولیه ۲۰ میلیون ریال تأسیس گردید ولی عملا کار خود را از پانزدهم آبان ماه ۱۳۱۴ آغاز نمود. پانزدهم آبان نه تنها یادآور تشکیل نخستین شرکت بیمه ایرانی است بلکه اگر ملی شدن را رهایی صنعت داخلی از قید سلطه بیگانه بدانیم، تأسیس این شرکت می‌تواند به تعبیری ملی شدن صنعت بیمه و خلع ید از مؤسسات بیمه خارجی که در آن زمان کلیه فعالیتهای بیمه‌ای را در انحصار خود داشتند تلقی نمود.
بیمه ایران از همان سالهای اولیه فعالیت خود توانست جایگاه مناسب خود را در اقتصاد فقر زده کشور به دست آورد و به صورت تکیه‌گاه و بازوی اطمینان بخشی برای فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی درآید. این شرکت در طول حیات پربار خود نشان داده است که به حق پیشتاز و پیشگام صنعت بیمه در ایران می‌باشد. 
بیمه ایران با وجود کلیه کارشکنی‌هایی که از سوی شرکتهای بیمه خارجی صورت می‌گرفت موفق شد در همان سال نخست فعالیت، ۶۲ درصد بازار بیمه کشور را در اختیار گیرد و سهم مؤسسات خارجی را از ۱۰۰ درصد به ۳۸ درصد تقلیل دهد. بعلاوه درصد واگذاری اتکایی را که پیش از آن حدود ۹۰ درصد بود به ۴۴ درصد تقلیل داد و با کاهش ترخ حق بیمه در برخی از رشته‌ها به حدود ۵۰ درصد نرخ‌های قبلی، در گسترش بیمه نقش مؤثری ایفا نمود. 
فهرست مطالب :
تاریخچه بیمه ایران
شرکت سهامی بیمه ایران بنیانگذار صنعت بیمه در کشور 
مقدمه
قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌
فصل‌ اول‌ – کلیات‌
فصل‌ دوم‌ – ارکان‌ و تشکیلات‌ سازمان‌
فصل‌ سوم‌ –  منابع‌ درآمد، ماخذ احتساب‌ حق‌ بیمه‌ و نحوه‌ وصول‌ آن‌
فصل‌ چهارم‌ – مقررات‌ مختلف‌ مالی‌
فصل‌ پنجم‌ – کمکهای‌ مربوط‌ به‌ حوادث‌ و بیماریها
بخش‌ اول‌ – حوادث‌ ناشی‌ از کار بیماریهای‌ حرفه‌ای‌.
بخش‌ دوم‌ – بیماری‌ – حاملگی‌ و وضع‌ حمل‌
فصل‌ ششم‌ – ازکارافتادگی‌ – بازنشستگی‌ – فوت‌
بخش‌ اول‌ – ازکارافتادگی‌
بخش‌ دوم‌ – بازنشستگی‌
بخش‌ سوم‌ – فوت‌
فصل‌ هفتم‌ – ازدواج‌ و عائله‌مندی‌ 
فصل‌ هشتم‌ – مقررات‌ کلی‌ راجع‌ به‌ کمکها
فصل‌ نهم‌ – تخلفات‌ و مقررات‌ کیفری‌
فصل‌ دهم‌ – مقررات‌ مختلفه‌
بیمه اتومبیل – بیمه شخص ثالث
گزینه الف : تعهدات قانونی
گزینه ب : تعهدات قانونی به همراه مازاد
گزینه ج : تعهدات قانونی به همراه مازاد
وسائط نقلیه سواری شخصی
بیمه اتومبیل – بیمه تعهدات سرنشین
توضیحات مهم در مورد بیمه تعهدات سرنشین
مدارک مورد نیاز پروند ه های خسارت سرنشین 
بیمه اتومبیل – بیمه بدنه اتومبیل
حادثه
آتش سوزی
دزدی کلی
خطرات تبعی و تکمیلی
انواع پوششهای تکمیلی
شکست شیشه به تنهایی
غرامت ایام تعمیرات 
نوسانات قیمت 
بلایای طبیعی
خطرات ناشی از مواد شیمیایی
توضیحات مهم در مورد بیمه بدنه اتومبیل
تخفیف عدم خسارت در بیمه های بدنه
بیمه اشخاص – بیمه عمر
بیمه های عمربا پوشش صرفا خطر فوت 
بیمه های عمر پس اندازی 
بیمه عمر و پس انداز
بیمه مهریه
شرایط بیمه مهریه :
بیمه تامین هزینه جهیزیه
شرایط بیمه تامین هزینه جهیزیه
بیمه عمر زمانی
بیمه تمام عمر
بیمه عمر مانده بدهکار
بیمه عمر تامین آتیه فرزندان
بیمه حوادث
بیمه حوادث گروهی
بیمه حوادث انفرادی
بیمه حوادث خانواده
بیمه درمان گروهی
بیمه حوادث خارج از کشور
بیمه مسئولیت
بیمه مسئولیت حمل و نقل
بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی
قرارداد تضمین تعهدات شرکتهای حمل و نقل بین المللی
بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان
خسارتهای مشمول بیمه 
بیمه مسئولیت سازمانهای دولتی
بیمه مسئولیت های عمومی
بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی
بیمه مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی (هتلها و مسافرخانه ها)
بیمه مسئولیت مدیران اماکن ورزشی
بیمه مسئولیت مدیر پارکینگ
بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی
بیمه مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان محصول
بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان
بیمه مسئولیت حرفه ای پرستاران و پیراپزشکان
بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طرح ، محاسب و ناظر ساختمان
بیمه مسئولیت جامع C.G.L
بیمه اعتباری تسهیلات بانکها و قراردادهای فروش اقساطی
بیمه اسبهای مسابقه
بیمه مسئولیت شکارچیان و محیط بانان
بیمه مسئولیت عوامل پروژه های سینمایی
بیمه رایانه
سایر طرحهای بیمه ای ارائه شده
بیمه نامه آتش سوزی واحدهای مسکونی
بیمه نامه آتش سوزی معمولی منازل معمولی
بیمه نامه آتش سوزی طرح همگانی
بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی با پوشش سیل
بیمه نامه آتش سوزی مراکز صنعتی
بیمه نامه آتش سوزی مراکز غیر صنعتی
بیمه مهندسی
بیمه تمام خطر پیمانکاران
بیمه تمام خطر نصب
بیمه سازه های تکمیل شده
بیمه شکست ماشین آلات
خطا در بهره برداری از ماشین آلات ، عدم مهارت ، بی دقتی ، سهل انگاری
گسیختگی به واسطه نیروی گریز از مرکز 
اتصال کوتاه و علل الکتریکی دیگر 
کمبود آب در دیگ
انفجار فیزیکی
طوفان و یخ زدگی 
بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری
بیمه فساد کالا در انبار سردخانه
بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات
بیمه بویلر و مخازن تحت فشار
بیمه تجهیزات الکترونیکی
بیمه های باربری
انواع بیمه های باربری 

پروژه بیمه اتکائی

بدون دیدگاه

مقدمه:
بیمه اتکائی عبارت است از بیمه خطری که بیمه گر واگذارنده ان را بیمه کرده است.
البته لازم به یاد اوری است که هیچگونه ارتیاط قانونی بین بیمه گذار یا بیمه شونده با بیمه گر اتکائی وجود ندارد اصولا بیمه گذار یا بیمه شونده در اغلب موارد از وجود وچگونگی عملیات اتکائی بی اطلاع می باشد.
قرارداد بیمه که بین بیمه گذار وبیمه گر منعقد می گردد از یک طرف وهمچنین قرارداد بیمه اتکائی که بین بیمه گر واگذارنده با بیمه گر اتکائی بسته می شود از طرف دیگر دو قرارداد جداگانه محسوب می شود وهیچ ارتباطی بین این دو قرارداد از نظر حقوقی وجود ندارد.
قرارداد بیمه اتکائی همیشه یک قرارداد خسارتی است یعنی اینکه بیمه گر پرداخت کننده خسارت نمی تواند از ان سود ببرد حتی در مورد بیمه های عمر وحوادث زیرا بیمه گر اتکائی بیمه گر واگذارنده را از خطر از دست دادن کل ویا بخشی از دارائی اش در مقابل پرداخت خسارت خطراتی که به عهده گرفته است حمایت می کند .
در مورد بیمه اتکائی پروفسور پرولس تعریف جامع وجالبی دارد که در ان عواملی که نتایج بیمه اتکائی را تحت تاثیر قرار می دهند راتجزیه وتحلیل کرده است در زیر به طور خلاصه این تجزیه وتحلیل راجزء به جزء مورد مطالعه قرار می دهیم .
فهرست:
ماهیت بیمه اتکائی
تراکم ریسک در بیمه اتکائی
حد اعلای حسن نیت
وضعیت بیمه اتکائی در صورت اعسار و ورشکستگی بیمه گر واگذارنده
سهم نگهداری
رقم خالص سهم نگهداری
میزان سهم نگهداری
چگونگی تعیین سهم نگهداری
روش تعیین سهم نگهداری
رشته آتش سوزی
رشته باربری
حوادث شخصی
رشته دزدی
رشته صداقت و امانت
رشته زیان مالی
رشته مهندسی
رشته هواپیما
مزایای بیمه اتکائی اختیاری
معایب  بیمه اتکائی اختیاری
دارا بودن هزینه های اداری زیاد
وضعیت طرفین قرارداد
اصل دنباله روی بیمه گر واگذارنده
حق بازرسی
انواع قراردادهای اتکائی نسبی
قرار دادهای مازاد خسارت
کاهش در هزینه های اداری
پوشش اتکائی مازاد خسارت برای هر حادثه
پوشش اتکائی مازاد زیان در مدت معین
منبع

تحقیق موتور ماشین

بدون دیدگاه

تحقیق موتور ماشین در قالب فایل Word ورد ۳۱ صفحه کاملا قابل ویرایش به همراه جزئیات آماده دانلود , پرنیت و ارائه می باشد .

مقدمه :
ماشین هر وسیله مکانیکی یا وسیله الکتریکی است، که با انتقال یا اصلاح انرژی ، انسان را در انجام کارهایش ، یا در بهتر انجام شدن کارهایش یاری دهد، یا خود آنها را انجام می‌دهد. ساز و کارها و ماشینهای مکانیکی ، حتی قبل از آن که اطلاعات مکتوبی در دسترس باشد، برای تقویت توانائیهای نوع بشر ، دائما در حال استفاده بوده. تفاوت عمده ابزار ساده با ماشینها یا مکانیزمهای ساده ، وجود یک منبع قدرت و بعضی اوقات ، در کارکرد مستقل می‌باشد. ابزار قدرتمند امروزی ، ماشین ابزارهای خودکار ، و ماشین آلات قدرتمندی که توسط انسان هدایت می‌شوند، این تعریف را پیچیده کرده‌اند. هر دستگاهی که بتواند انجام کاری را آسان کند، ماشین نامیده می‌شود.

تحقیق در مورد کولیس ورنیه میکرومتر و دستگاه تراش در قالب فایل Word ورد ۴۳ صفحه کاملا قابل ویرایش به همراه جزئیات آماده دانلود , پرنیت و ارائه می باشد .

قسمتهای از متن این پروژه:
کولیس ورنیه :
کولیس ورنیه از متداولترین و پرکاربردترین وسایل اندازه گیری است که در صنعت تراشکاری و قالبسازی ، هنگام ساخت قطعات با دقت بالا ، از آن استفاده می شود…
میکرومتر :
میکرومتر ها ، دسته دیگری از وسایل اندازه گیری می باشند که دقتی بالا اما کاربرد نسبتاٌ کمتری نسبت به کولیس ها دارند . اساس کار میکرومترها ، حرکت پیچ و مهره ظریف و دقیقی است که داخل بدنه استوانه ای قرار گرفته و با حرکت آن ، فک متحرک به فک ثابت ، دور یا نزدیک می شود ….
دستگاه تراش :
دستگاهی است که با حرکت محور اصلی که توسط چرخ دنده ها و تسمه های متصل به موتور تغذیه می شود ، قطعه کار گیره بندی شده را گردانده و از جهت دیگری ، ساختمان محکمی که در خود ابزار برنده را جای داده، پیش می آید و عملیات فرم دهی روی قطعه را انجام می گیرد ….

مقاله اسمز معکوس

بدون دیدگاه

بخشی از متن:
اسمز معکوس، همانگونه که از نامش پیداست، همان اسمز
است با این تفاوت که با اعمال فشار به محلول غلیظ‌تر حلال از محلول غلیظ
به واسطه یک لایه نیمه تراوا (غشاء) به محلول رقیق‌تر انتقال پیدا می‌کند.
این عمل زمانی رخ می‌دهد که فشار اعمالی از فشار اسمزی (فشاری که سبب
می‌شود حلال از محلول رقیق به غلیظ انتقال پیدا کند) بیشتر باشد. اگر فشار
اعمالی با فشار اسمزی برابر باشد هیچ انتقالی صورت نمی‌گیرد و سیستم در حال
تعادل است.
سرعت انتقال و عبور آب از غشاء به خواص غشاء، دمای محلول و
اختلاف فشار ایجاد شده بین فشار اعمالی و فشار اسمزی بستگی دارد. فشار
اسمزی به غلظت محلول، دما و نوع یونهای موجود در محلول بستگی دارد….

فهرست مطالب:
۱٫ ۱٫ اساس فرایند اسمز معکوس
۱٫ ۱٫ ۱٫ انتقال آب
۱٫ ۱٫ ۲٫ فشار اسمزی
۱٫ ۱٫ ۳٫ انتقال نمک
۱٫ ۲٫ فاکتورهای مؤثر در عملکرد غشاء
۱٫ ۲٫ ۱٫ راندمان
۱٫ ۲٫ ۲٫ دما
۱٫ ۲٫ ۳٫ فشار
۱٫ ۲٫ ۴٫ تراکم غشاء
۱٫ ۲٫ ۵٫ پلاریزاسیون غلظتی
۱٫ ۳٫ ویژگیهای یک غشاء اسمز معکوس ایده‌آل
۱٫ ۴٫ جنس غشاءهای اسمز معکوس و پایداری شیمیایی آنها
۱٫ ۴٫ ۱٫ غشاءهای استات سلولزی
۱٫ ۴٫ ۲٫ غشاءهای آروماتیک پلی آمید (آرامید)
۱٫ ۴٫ ۳٫ غشاءهای ترکیبی
۱٫ ۵٫ کاربردهای اسمز معکوس
۱٫ ۵٫ ۱٫ مروری بر فرایندهای نمک زدایی به وسیله اسمز معکوس
۱٫ ۶٫ انواع فرسودگی در غشاءهای اسمز معکوس
۱٫ ۶٫ ۱٫ فرسودگی شیمیایی
۱٫ ۶٫ ۲٫ فرسودگی بیولوژیکی
۱٫ ۶٫ ۳٫ فرسودگی فیزیکی
۱٫ ۷٫ گرفتگی در غشاءهای اسمز معکوس
۱٫ ۷٫ ۱٫ رسوبات
۱٫ ۷٫ ۲٫ توده‌های بیولوژیکی
۱٫ ۷٫ ۳٫ جامدات سوسپانسیونی
۱٫ ۷٫ ۴٫ کلوئیدها
۱٫ ۷٫ ۵٫ اکسیدهای فلزی
۱٫ ۷٫ ۶٫ روغن‌ها و گریس‌ها
۱٫ ۸٫ مکانیسم گرفتگی
۱٫ ۸٫ ۱٫ گرفتگی اولیه
۱٫ ۸٫ ۲٫ انتقال به سطح
۱٫ ۸٫ ۳٫ چسبیدن به سطح غشاء
۱٫ ۸٫ ۴٫ جدا شدن از سطح غشاء
۱٫ ۸٫ ۵٫ پیر شدن رسوبات
۱٫ ۹٫ تجمع گرفتگی
۱٫ ۱۰٫ روشهای کاهش گرفتگی
۱٫ ۱۰٫ ۱٫ شرایط جریان خوراک
۱٫ ۱۰٫ ۲٫ پیش تصفیه
۱٫ ۱۰٫ ۲٫ ۱٫ پیش تصفیه مکانیکی
۱٫ ۱۰٫ ۲٫ ۲٫ پیش تصفیه حرارتی
۱٫ ۱۰٫ ۲٫ ۳٫ پیش تصفیه شیمیایی
۱٫ ۱۰٫ ۳٫ خواص شیمیایی غشاء
۱٫ ۱۰٫ ۴٫ کیفیت آب
۱٫ ۱۱٫ بازیابی غشاء
۱٫ ۱۲٫ تمیز کردن غشاء
۱٫ ۱۲٫ ۱٫ روشهای شناسایی انواع گرفتگی در RO
1. 12. 1. 1. میکروسکپ نوری
۱٫ ۱۲٫ ۱٫ ۲٫ میکروسکپ الکترونی
۱٫ ۱۲٫ ۱٫ ۳٫ تجزیه به روش پراش اشعهX  (EDX )
1. 12. 1. 4. اسپکتروسکپی مادون قرمز (IR )
1. 12. 2. تکنیکهای رفع گرفتگی
۱٫ ۱۲٫ ۲٫ ۱٫ اسیدها
۱٫ ۱۲٫ ۲٫ ۲٫ بازها
۱٫ ۱۲٫ ۲٫ ۳٫ شلاته کننده‌ها
۱٫ ۱۲٫ ۲٫ ۴٫ محصولات ترکیبی
۱٫ ۱۲٫ ۲٫ ۵٫ فعال کننده‌های سطحی
۱٫ ۱۲٫ ۲٫ ۶٫ آنزیمها
۱٫ ۱۲٫ ۲٫ ۷٫ ضد عفونی کننده‌ها
۱٫ ۱۲٫ ۳٫ اثر کیفیت آب بر تمیز شدن غشاء
۱٫ ۱۲٫ ۴٫ مکانیسم تمیز شدن شیمیایی غشاء
۱٫ ۱۲٫ ۴٫ ۱٫ تماس محلول بالک تمیز کننده با رسوبات
۱٫ ۱۲٫ ۴٫ ۲٫ انتقال تمیز کننده به رسوبات سطح غشاء
۱٫ ۱۲ .۴٫ ۳٫ انتقال به لایه سطحی رسوبات  
1. 12. 4. 4. انجام واکنش شیمیایی
۱٫ ۱۲٫ ۴٫ ۵٫ انتقال محصولات حاصل از واکنش تمیزشدن
۱٫ ۱۲٫ ۴٫ ۶٫ انتقال محصولات به محلول بالک
۱٫ ۱۲ .۵٫ روشهای ارزیابی اثر تمیز کردن غشاء
مراجع

فیبر نوری چیست؟
فیبر نوری یا تار نوری (Optical Fiber)  رشته
باریک و بلندی از یک مادّهٔ شفاف مثل شیشه یا پلاستیک است که می‌تواند نوری
را که از یک سرش به آن وارد شده، از سر دیگر خارج کند. فیبر نوری داری
پهنای باند بسیار بالاتر از کابل‌های معمولی می‌باشد، با فیبر نوری
می‌توانیم تلویزیون، تلفن، ویدیو کنفرانس و داده‌های دیگر را به راحتی با
پهنای باند بالا تا ۱۰ گیگابیت انتقال داد.

فهرست مطالب:

فیبر نوری چیست؟
تاریخچه فیبر نوری
سیستم‌های مخابراتی فیبر نوری
فیبر نوری در ایران
اهداف اجرای طرح فیبر نوری
مزایای فیبر نوری
شبکه ملی فیبر نوری ایران
رویکردهای فنی فیبر نوری در ایران
تار DSF مطابق با استاندارد G.653
تار NZDSF مطابق با استاندارد G.655

پروژه رباتیک و اساس آن در صنعت

بدون دیدگاه

مقدمه:
اتوماسیون در بخشهای مختلف صنعت و کارهای تولیدی در چند
دهه اخیر ظهور پیدا کرده است و روز به روز نیز در حال توسعه می باشد. بیش
از چند دهه از ظهور کارخانجات کاملاً مکانیزه که در آنها تمامی پروسه ها
اتوماتیک بوده و نیروی انسانی در آن نقش اجرائی ندارد، نمی گذرد. اما در
چند ساله اخیر شاهد بوجود آمدن کارخانجات مکانیزه ای بوده ایم که طراحی،
ساخت و نحوه کار آنها واقعاً حیرت انگیز است. ایده و دانش کنترل اتوماتیک و
استفاده از سیستمهای مکانیزه در کارخانجات به جنگ جهانی دوم می رسد. ما
تحولات عظیم و چشمگیر آن در سالهای اخیر بوقوع پیوسته است.
رباتها
جدیدترین مرحله تلاش انسان جهت صنایع اتوماتیک به شمار می روند. رباتها آن
دسته از ماشینهای ساخت بشر هستند که لزوماً حرکتهایی شبیه انسان ندارند ولی
توان تصمیم گیری و ایجاد و کنترل فعالیتهای از پیش تعیین شده را دارند.

سرفصلها:
 
  مقدمه
  تعریف ربات
  دسته بندی رباتها
  دسته بندی اتحادیه رباتهای ژاپنی
  دسته بندی مؤسسه رباتیک آمریکا
  دسته بندی اتحادیه فرانسوی رباتهای صنعتی
  اجزاء اصلی یک ربات
  بازوی مکانیکی ماهر(Mechanical Manipulator)
  سنسورها
  کنترلر
  واحد تبدیل توان
  محرک مفاصل
  طبقه بندی رباتها
  طبقه بندی رباتها از نقطه نظر کاربرد
  رباتهای صنعتی
  رباتهای شخصی و علمی
  رباتهای نظامی
  طبقه بند از نقطه نظر استراتژی کنترل در نسلهای ربات
  طبقه بندی از نقطه نظر محرک مفصلها
  سیستمهای الکتریکی
  سیستمهای هیدرولیکی
  سیستمهای پنوماتیکی
  طبقه بندی از نقطه نظر هندسه حرکت
  طبقه بندی از نقطه نظر کنترل حرکت
  مشخصات ربات
  تعداد محورها
  ظرفیت حمل بار و حداکثر سرعت (Payload and Velocity)
  دسترسی و تحریک (Reach and Stroke)
  جهت گیری دست
  قابلیت تکرار و دقت (Accuracy and Repeatability)
  مشخصات رباتهای صنعتی
  سیستم های انتقال قدرت
  انواع چرخ دنده ها
  اجزای مکانیکی انعطاف پذیر، تسمه ها
  زنجیرها و چرخ زنجیرها
  کوپلرها (Couplers)
  بادامک ها (Cams)
  مچ ها
  عوامل نهایی
  گیره ها (Grippers)
  تقسیم بندی گیره ها براساس تعداد حمل کار
  تقسیم بندی گیره ها براساس نحوه اتصال به مچ

نانو تکنولوژی

بدون دیدگاه

فهرست مطالب:
مقدمه
۱- مواد نو
۲- نانو مواد
۳- نانو تکنولوژی
۱-۳- وسایل محاسباتی نانو
۲-۳- وسایل بیو مولکولی و الکترونیک مولکولی
۳-۳- مسایل و پیامدهای گسترده تر
۴- تولید مولکولی و نانو روباتها
۱-۴- تکنولوژی
۲-۴- مسایل و پیامدهای گسترده تر
۵- بحث و نتیجه گیری
۱-۵- گستره احتمالات تا سال ۲۰۱۵
۲-۵- سرعت پیشرفت نانوتکنولوژی
الف) تشدید ماهیت چند رشته ای تکنولوژی
ب) آهنگ شتابدار تغییر
پ) افزایش دغدغه های اجتماعی و اخلاقی
ت) ضرورت گسترش و تعمیق روز افزون آموزش
ح) افزایش طول عمر
خ) محدود شدن حریم خصوصی افراد
ج) استمرار جهانگرایی
د) رقابت بین المللی

پروژه آمار آسیب ها و جراحات شغلی

بدون دیدگاه

مقدمه:
در این گزارش در مورد موضوعاتی مثل طبقه بندی حوادث ناشی از کار وتهیه دستورالعملهای جدید بین المللی آن بحث می شود. در این مقاله به ضرورت وجود استانداردهای اصلاح شده در مورد حوادث ناشی از کار توجه شده و همچنین بر اهمیت آمار در همه زمینه های بهداشت و ایمنی شغلی از قبیل بیماریهای شغلی، عوامل زیان آور و تأثیر استرس- اعمال تکراری و ناایمن و دیگر موارد نامطلوب بر سلامت کارگران تأکید گردیده است.
فهرست مطالب:
۱- مقدمه
۲- چارچوب حوادث ناشی از کار
۳- اهداف و موارد کاربرد آمار حوادث شغلی
۱-۳- موارد استفاده
۲-۳- اجزاء و تعاریف
۳-۳- حوادث شغلی
۴-۳- حوادث رفت و آمد
۵-۳-  آسیب های شغلی
۶- ۳- واحد یا مورد آسیب شغلی
۳-۷- از کار افتادگی
۴- دامنه شمول
۱-۴- آسیب های شغلی
۲-۴- اشخاص، فعالیت های اقتصادی و مناطق جغرافیایی
۳-۴- انواع داده ها 
۵- اندازه گیری و برآورد مصدومیت های شغلی
۱-۵- مصدومیت های منجر به فوت
۲-۵- زمان از دست رفته
۳-۵- مقادیر مقایسه ای (نسبی)
۴-۵- ضریب تکرار
۵-۵- شدت وقوع حادثه
۶-۵- ضریب شدت
۷-۵- روزهای از دست رفته در اثر حوادث
۸-۵- منابع و مراجع اطلاعاتی
۶- طبقه بندی حوادث شغلی
۱-۶- طبقه بندی محل حادثه
۲-۶- دسته بندی از نظر نتایج حوادث
۳-۶- طبقه بندی بر مبنای فرآیند انجام کار
۴-۶- طبقه بندی بر اساس یک فعالیت مشخص
۵-۶- طبقه بندی بر اساس انحراف از حالت عادی
۶-۶- طبقه بندی بر اساس نوع و چگونگی صدمه وارده
۷-۶- طبقه بندی بر اساس نوع مواد یا وسایل
۸-۶- طبقه بندی حوادث رفت و آمد
۷- ضمائم
۸- تعاریف    
۹- دامنه شمول
۱۰- انواع اطلاعات
۱۱- اندازه گیری
۱-۱۱- آسیب های شغلی
۲-۱۱ حوادث منجر به فوت
۳-۱۱ زمان از دست رفته به علت حوادث شغلی
۴-۱۱ اندازه گیری مقایسه ای 
ضمیمه A: طبقه بندی بر اساس فعالیت اقتصادی
ضمیمه B: طبقه بندی بر اساس اندازه سازمان
ضمیمه C: طبقه بندی مشاغل
ضمیمه D: طبقه بندی بر مبنای چگونگی وضعیت استخدامی
ضمیمه E: طبقه بندی بر مبنای نوع آسیب و جراحت
ضمیمه F: طبقه بندی بر اساس بخشی از بدن که آسیب دیده است
ضمیمه G: طبقه بندی بر مبنای محل حضور فرد    

دسته‌ها