پرینتر سه بعدی طراحی شده در سالیدورک و کتیا
قابل مشاهده در CATIASOLIDWORKSNXPRO
همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی
آماده جهت رندرگیری

برای سفارش هرنوع پروژه یا مدل دیگر یا تهیه نقشه از مدل ها به آدرس زیر ایمیل بزنید تا درخواست شما در اسرع وقت در سایت قرار داده شود
farazsh7@yahoo.com
پرینتر سه بعدی طراحی شده در سالیدورک و کتیا
سالیدورک و کتیا

سه راهی برق طراحی شده در سالیدورک و کتیا

بدون دیدگاه

سه راهی برق طراحی شده در سالیدورک و کتیا
قابل مشاهده در CATIASOLIDWORKSNXPRO
همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی
آماده جهت رندرگیری

رای سفارش هرنوع پروژه یا مدل دیگر یا تهیه نقشه از مدل ها به آدرس زیر ایمیل بزنید تا درخواست شما در اسرع وقت در سایت قرار داده شود
farazsh7@yahoo.com

تیغه فرز انگشتی طراحی شده در سالیدورک و کتیا
قابل مشاهده در CATIASOLIDWORKS – NX – PRO
همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی
آماده جهت رندرگیری

انبر قفلی طراحی شده در سالیدورک و کتیا

بدون دیدگاه

انبر قفلی طراحی شده در سالیدورک و کتیا با فرمت stp کاملا قابل ویرایش و مشاهده در نرم افزار های مربوطه آماده دانلود می باشد .
قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO
همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی
آماده جهت رندرگیری می باشد .

اچار فرانسه طراحی شده در سالیدورک و کتیا

بدون دیدگاه

اچار فرانسه طراحی شده در سالیدورک و کتیا با فرمت stp کاملا قابل ویرایش و مشاهده در نرم افزار های مربوطه آماده دانلود می باشد .
قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO
همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی
آماده جهت رندرگیری می باشد .

اب میوه گیری طراحی شده در سالیدورک و کتیا با فرمت stp کاملا قابل ویرایش و مشاهده در نرم افزار های مربوطه آماده دانلود می باشد .
قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO
همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی
آماده جهت رندرگیری می باشد .

هفت تیر طراحی شده در سالیدورک و کتیا

بدون دیدگاه

هفت تیر  طراحی شده در سالیدورک و کتیا
قابل مشاهده در CATIASOLIDWORKSNXPRO
همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی
آماده جهت رندرگیری

برای سفارش هرنوع پروژه یا مدل دیگر یا تهیه نقشه از مدل ها به آدرس زیر
ایمیل بزنید تا درخواست شما در اسرع وقت در سایت قرار داده شود
farazsh7@yahoo.com

دستگاه بدنسازی طراحی شده در سالیدورک و کتیا با فرمت stp کاملا قابل ویرایش و مشاهده در نرم افزار های مربوطه آماده دانلود می باشد .
قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO
همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی
آماده جهت رندرگیری می باشد .

دستگاه بدنسازی طراحی شده در سالیدورک و کتیا
قابل مشاهده در CATIASOLIDWORKSNXPRO
همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی
آماده جهت رندرگیری

دستگاه بدنسازی طراحی شده در سالیدورک و کتیا
قابل مشاهده در CATIASOLIDWORKS – NX – PRO
همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی
آماده جهت رندرگیری

دسته‌ها