مقدمه:
انسان در عصر پراضطراب به پیش می‌رود و علم می‌آموزد ولی ارتباط مخزن اندوزش ذهنی وی با این هیجانات، او را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته است. ارتباط بین هیجانات و حافظه بسیار پیچیده است؛ زیرا این دو در بسیاری از زمینه‌ها با یکدیگر روابط متقابل دارند
به هر حال اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان، در همه افراد در حد اعتدال آمیز وجود دارد و در این حد به عنوان یک پاسخ سازش یافته تلقی می‌شود، به گونه‌ای که می‌توان گفت اگر اضطراب نبود همه ما پشت میزهایمان به خواب می‌رفتیم، یا فقدان اضطراب ممکن است ما را مشکلات و خطرات قابل ملاحظه‌ای مواجه کند. اضطراب به عنوان یک انگیختگی هیجانی در نظر گرفته می‌شود و در دهه‌های اخیر در پرداخت به اضطراب متخصصان بالینی و آموزشی، یکی از نشانه‌های حاصل از اضطرابی سطح بالا را افت تحصیلی نامیده‌اند و از آن به بعد تحقیقاتی در این زمینه انجام گرفته است اضطراب به عنوان یک انگیختگی هیجانی در نظر گرفته می‌شود و در دهه‌های اخیر در پرداخت به اضطراب متخصصان بالینی و آموزشی، یکی از نشانه‌های حاصل از اضطرابی سطح بالا را افت تحصیلی نامیده‌اند و از آن به بعد تحقیقاتی در این زمینه انجام گرفته است .
این پژوهش به منظور بررسی و مقایسه میزان اضطراب دانشجویان پسر قبل از امتحانات و در ایام امتحانات صورت گرفته است. پژوهش در سطح دانشگاه تبریز انجام گرفت.
بعد از انتخاب نمونه لازم به منظور جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس زونگ استفاده شد.
برای تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده آزمون t استفاده شده .T محاسبه شده در سطح ۰۰۱/۰ معنی‌دار است که فرضیه H1 مورد تأیید قرار گرفت. به عبارت دیگر بین میزان اضطراب دانشجویان قبل از امتحانات و در ایام امتحانات تفاوت وجود دارد و این تفاوت از لحاظ آماری معنی‌دار‌ است و به این ترتیب فرضیه پیشنهادی پژوهش مورد تأیید قرار گرفت.
فهرست
فصل اول : ادبیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیه‌های پژوهش
تعریف متغیرها
فصل دوم : پایه‌های نظری و پیشنه تحقیق
مقدمه
اضطراب
علائم اضطراب
بیماری‌های که در اثر اضطراب ایجاد می شوند
رویکردهای نظری به اضطراب
اضطراب امتحان
پیشینه تحقیقات
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه
جامعه آماری
نمونه آماری
شیوه  اجرای تحقیق
روش‌های آماری
فصل چهارم : یافته‌های پژوهشی
مقدمه
یافته‌های توصیفی
یافته‌های استنباطی
فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری
مقدمه
بحث و نتیجه‌گیری
پیشنهادهای کاربردی
پیشنهادهای پژوهشی
محدودیت‌های پژوهش
منابع و ضمائم
* به همراه فهرست جداگانه

چکیده:
طلاق امری بسیار مذموم و ناپسند است. بویژه اگر زوجین دارای فرزند نیز باشند. کودکان طلاق بیشترین لطمه را از این امر می بینند. آنها علاوه بر احساس نا امنی، فقدان آرامش و محبت را نیز شدیدا تجربه می کنند. حتی بسیاری از کودکان آثار این لطمه های روحی و جسمی را تا بزرگسالی نیز با خود حمل می کنند. اثرات طلاق، به سن کودک، جنسیت، شخصیت، میزان ناسازگاری و درگیری والدین و حمایت های خانواده و دوستان کودک بستگی دارد. مهم ترین آثار شوم طلاق در کودکان عبارتند از: ایجاد وحشت در زندگی برای آن ها، دربه دری و نابه سامانی، احساس گناه، گیجی و بهت زدگی، تأثیر منفی در رشد، بدبینی به پدرو مادر، کمبودهای عاطفی، فراهم شدن زمینه ی بزهکاری و عصیان برای آن ها، بی بندوباری و … اما اگر والدین کمی بیندیشند و با سرنوشت کودکان خود مسئولانه برخورد کنند، می توانند با هماهنگی یک دیگر از شدت این لطمات بکاهند و همچنان کودکان خود را حمایت کنند.

فهرست مطالب:
مقدمه
اثرات طلاق بر روی کودکان
۱- قربانی روحی و عاطفی
۲- وحشت از زندگی
۳- یتیمی کودکان
۴- دربه دری و نابسامانی
۵- احساس گناه
۶- گیجی و بهت زدگی
۷- تاثیر منفی در رشد
۸- بدبینی به پدر و مادر
۹- کمبودهای عاطفی
۱۰- نابهنجاری کودکان
۱۱- آثار عاطفی طلاق بر کودک
۱۲- زمینه بزهکاری و عصیان
۱۳- بی بند و باری ها
توصیه هایی برای والدین جدا شده
نتیجه گیری
فهرست منابع

پروژه روانشناسی ورزش

بدون دیدگاه

مقدمه:
روان‎شناسی ورزشی  شاخه‎ای از علم ورزش است که در جستجوی فراهم نمودن پاسخ به سؤالات مختلف در زمینه‎های رفتار انسانی در حیطه ورزش است. از آنجایی که روان‎شناسی به مطالعه رفتار می‎پردازد، بالطبع موضوع روان‎شناسی ورزشی نیز مطالعه حرکات و فعالیت‎های ورزشی در تمام ابعاد از فعالیت حرکتی یک کودک دبستانی تا مسابقات جهانی و المپیک می‎باشد.
اگر چه اهمیّت مسائل روانی در ورزش از چندین سال پیش شناخته شده است با این حال روان‎شناسی ورزشی هنوز دانشی بسیار جوان می‎باشد و در خلال دهه‎های اخیر علاقه و توجه به «روان‎شناسی ورزشی شناختی » افزایش چشم‎گیری یافته است. ابتدا تمام تلاش‎ها در این حیطه معطوف به مردان قهرمان بود اما در سال‎های اخیر این روند متحول شده است و روان‎شناسی ورزشی قهرمانان زن و مرد حرفه‎ای و برجسته افراد شرکت کننده در فعالیت‎های غیر حرفه‏ای را نیز مورد توجه قرار می‎دهد. به عبارتی هدف روان‎شناسی ورزشی کمک به ورزشکاران در تمام رده‎های سنی از نوجوانان تا بزرگسالان است.
امروزه متخصصان فیزیولوژی ورزش از دانش روان‎شناسی ورزشی برای کمک به شرکت‎کنندگان در برنامه‎های باز پروری قلبی استفاده می‎کنند تا آنها بر ترس خود نسبت به از سرگیری و شروع تمرین غلبه کنند. معلمان همچنین با استفاده از دانش روانشناختی ورزشی شیوه توجه به تأثیرات محیطی را که باعث بهبود اجرا می‎شوند، به متعلمان خود می‎آموزانند. دست اندر کاران تیمهای جوانان برای اطمینان از کسب تجارب مثبت از سوی ورزشکاران جوان، از روان‎شناسی ورزشی بهره می‎گیرند. و نهایتاً مربیان در تمام سطوح از تکنیکهای روان‎شناسی ورزشی همچون کنترل هیجان، تصویر سازی ذهنی، هدف گزینی و انگیزش کمک می‎گیرند تا ورزشکاران را در تکامل بخشیدن اجراهایشان یاری دهند. اکنون با پیشرفت علم روان‎شناسی ورزشی، بحث مهارت‎های روانی در اجرای عملکردهای ورزشی از اهمییت بسزایی برخوردار شده است و در حالی که قبلاً به اهمیت آماده سازی جسمانی تأکید می‎شد امروزه قهرمانان هرچه بیشتر بر آماده سازی روانی توجه و تأکید می‎کنند. تجارب کسب شده آنان حاکی از آنست که وقتی در میدانهای بزرگ با قهرمانانی همتراز به لحاظ جسمی‎به رقابت می‎پردازند، سرانجام آمادگی روانی پیروزی را به نفع یکی از طرفین رقم خواهد زد.
مربیان برتر نیز به جنبه‎های آماده سازی روانی ورزشکاران و ضرورت تدارک آن در طول تمرینات واقفند. و بخشی از برنامه آماده‎گی را به آماده سازی روانی اختصاص می‎دهند. با وجود این، آماده سازی روانی تا حدود زیادی مورد غفلت قرار گرفته است که به نظر می‎رسد عمده‎ترین علت این غفلت فقدان آگاهی مربیان در چگونگی آماده سازی روانی ورزشکاران می‎باشد. صاحبنظران ورزش چنین می‎پندارند که ورزش می‎تواند به بازیکنان جوان قدرت اراده‎گری، اعتماد به نفس، نحوه سلوک، برقراری ارتباط با دیگران و تجربه رسیدن به هدفهای مشکل را بیاموزد ولی امروزه می‎دانیم که این قابلیتها به طور خود بخودی به حداکثر نرسیده و رشد نمی‎یابند مگر اینکه ورزشکار تحت آموزش و تمرین مهارت‎های روانی۱ قرار گیرد.
فهرست:
مقدمه
روانشناسی ورزشی
مفهوم روانشناسی ورزشی
مهارت های روانی
مقدمه
آیا ورزش می تواند چنین محیطی را فراهم سازد ؟
ضرورت و اهمیت تحقیق
هدف های پژوهش
هدف کلی
هدف های ویژه
فرضیه های تحقیق
یافته های اضافی پژوهش
پیش فرض های تحقیق
متغیر های پژوهش
متغیر های قابل کنترل
متغیر های غیر قابل کنترل
تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
ابراز وجود
تعریف عملیاتی
زیر بنای پژوهش
پیش‌فرضهای بنیادی درمان مبتنی بر آموزش ابراز وجود
ظرفیت
کاربردها و فواید آموزش ابراز وجود
عوامل مؤثر بر افزایش افراد فاقد ابراز وجود در ایران
عدم وجود امکانات خود مطرح شدن
خصوصیات افراد منفعل – پرخاشگر در ارتباطات کلامی
ورزش و رشد شخصیت
کارکرد ورزش در زندگی اجتماعی جوانان
ورزش و پیوستگی اجتماعی
پیامدهای روانشناختی ورزش
اهمیت ورزش در اصلاح جوامع و رفع محرومیت‌های اجتماعی
کاربرد ملاک‌های سنجیده‌شده  ابراز وجود در ورزش
برقراری ارتباط اجتماعی
ابراز وجود در موقعیت‌ های خدماتی:
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در خارج کشور
جمع‌بندی و نتیجه‌گری از  پژوهش‌ های انجام گرفته
روش پژوهش
جامعه و نمونه آماری و روش نمونه برداری
 ابزار اندازه گیری
روش جمع آوری داده ها
روش تجزیه وتحلیل آماری
پیش‌فرضهای بنیادی درمان مبتنی بر آموزش ابراز وجود
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین

چکیده :
در این تحقیق به بررسی رابطه هوش و خلاقیت و همچنین مقایسه بهره هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان دختر و پسر پرداخته شده است.
جامعه آماری ما در این تحقیق دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان اسلامشهر می‌باشد.
حجم نمونه ما در این تحقیق ۱۰۰ نفر می‌باشد که از این ۱۰۰نفر پسر ۵۰ نفر و ۵۰ دختر می‌باشند.
و جهت انتخاب نمونه‌ها از نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده شده است.
در این پژوهش از آزمونهای ریون برای سنجش هوش و آزمون خلاقیت تورنس جهت شنجش خلاقیت دانش‌آموزان مقطع دبیرستانهای شهرستان‌ اسلامشهر استفاده گردیده است.
در این پژوهش چهار فرضیه مطرح گردیده است.
۱-  بین میزان بهره هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر همبستگی وجود دارد. نتایج تحیق حاضر نشان می‌دهد که ضریب همبستگی محاسبه شده بین بهره هشی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر (۴۳%) که در سطح (۱%) می‌باشد،  معنادار  می‌باشد.
۲-   بین میزان بهره هوشی و  خلاقیت دانش‌آموزان دختر همبستگی وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که ضریب همبستگی محاسبه شده بین میزان بهره هوشی و خلاقیت دانش‌ آموزان دفتر (۹%) که در سطح (۱%) می‌باشد، معنادار است.
۳-   بین میزان بهره هوشی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که t  محاسبه شده میزان بهره هوشی دانش آموزان دختر و پسر (۵۷۵/۰) در سطح (۵/۰) معنادار نیست، یعنی بین آنها تفاوت معناداری وجود ندارد.
۴-   بین میزان خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که t محاسبه شده میزان خلاقیت دانش‌آموزان دختر و پسر (۰۸/۲) در سطح (۵/۰) معنا‌دار می‌باشد.
فهرست:
چکیده تحقیق
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه‌های تحقیق
تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها
فصل دوم :  (ادبیات و پیشینه تحقیق)
تعریف خلاقیت
ماهیت استعداد خلاق
رابطه خلاقیت و محیط خانوادگی
مردان و زنان خلاق 
روشهای پرورش خلاقیت
عوامل موثر بر خلاقیت‌
تمرکز به عنوان کلید خلاقیت
برای پرورش خلاقیت کنکاش مغزی بهترین خلاقیت است
محیط مساعد برای ایجاد رفتار خلاق
عواملی که مانع خلاقیت می‌شوند
خلاقیت و هوش
هوش چیست
تقسیمات و طبقه‌بندی هوش 
عوامل موثر بر رشد و پرورش هوش
تحقیقات انجام شده ۴۵
فصل سوم : (روش اجرای تحقیق)
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه‌گیری
ابزار اندازه‌گیری (اعتبار آزمون)
روش جمع‌آوری اطلاعات
روش آماری
فصل  چهارم : (تجزیه و تحلیل داده‌ها)
توصیف داده‌ها
فصل پنجم :
مقدمه
خلاصه تحقیق
یافته‌های تحقیق
پیشنهادها
محدودیتها
پرسشنامه
پاسخنامه خام
منابع
ضمائم
فهرست جداول
در این فایل به بررسی رابطه هوش و خلاقیت و همچنین مقایسه بهره هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان دختر و پسر مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است ،این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، فهرست جداول, فهرست نمودارها, متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در ۱۰۰ صفحه در اختیار شما قرار می گیرد.

چکیـده :
هدف من ازتهیه این پروژه این است که برای راه اندازی وتأ سیس یک مهداستاندارد باید این مراحل راطی کرد که مراحل عبارتنداز :
تعریف
اهمیت
ضرورت
برنامه ها یآموزش وپرورش پیش ازدبستان
بازیهای کودکان
ودرمرحله آخر  برآورد هزینه  تأسیس یک مهد استاندارد 

مقدمه:

کودکان سرمایه های ارزشمند وسازنده آینده جامعه هستند. آموزش و پرورش در دوره کودکی که زمان شکل گیری شخصیت و ایجاد عادات مختلف و پیشگیری از بروز مشکلات است. آینده فرد و جامعه را بنایی نهد و مسیر حرکت مملکت را مشخص می سازد. توجه به مسائل و مشکلات کودکان باعث پیشرفت و ترقی جامعه می شود و غفلت در رفع مشکلات آنان، خسارات جبران ناپذیری به بار می آورد. از این رو، سرمایه گذاری  و برنامه ریزی در آموزش و پرورش ابتدایی، از حساسترین و مهمترین وظایف دست اندر کاران و مسئولان جامعه است و باید از اولویت ویژه ای برخوردار باشد.
هدف ما در اینجا آشنا ساختن خواننده با خصوصیات، شیوه های شناخت، برقراری ارتباط صحیح، نحوه کارکردن و درنهایت رفع مشکلات کودکان است. برای نیل به این هدف ابتدا تعاریف، اهداف، تاریخچه، ضرورت و اصول راهنمایی و مشاوره کودک مورد بررسی قرار گرفته، سپس مطالبی درباره خصوصیات دوره کودکی ارائه شده است تا دست اندرکاران آموزش و پرورش و مشاوره کودک بتوانند رفتارهای عادی کودکان را از رفتارهای غیر عادی تشخیص دهند.

فهرست مطالب :
مقدمه              
فصل اول            
تعریف لغوی آموزش وپرورش        
تاریخچه آموزش وپرورش درایران      
اهمیت وضرورت آموزش وپرورش پیش ازدبستان   
اهداف آموزش وپرورش  پیش ازدبستان      
استراتژی های آموزشی          
برنامه های آموزش وپرورش پیش ازدبستان  
آموزش پیش دبستانی (۱)       
 برنامه های آموزشی          
برنامه ریزی ومدیریت آموزشی        
آیا دوره پیش دبستانی لازم است      
فصل دوم            
بررسی نظام آموزشی وپرورشی دردوره  پیش ازدبستانی
نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درفرانسه    
نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درانگلستان  
نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درپاکستان  
نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان دراندونزی   
نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درهلند   
نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درآلمان    
نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان دراتریش    
نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درلیبی   
فصل سوم            
نقش کودک درشکل گیری شخصیت کودک  
نقش کودک درشکل گیری شخصیت کودک   
آشنایی کودک باکودکستان        
اهمیت مهدکودک          
درچهاردیواری مهدکودک چه می گذرد    
نقش مهدکودک دررشد اجتماعی کودکان    
نقش مهدکودک دراحیای ارزشهای فرهنگی    
انتظارات والدین از مهدکودک        
فصل چهارم
ویژگیهای کودکان ۶-۳ ساله        
ویژگی کودکان سه ساله ازنظر جسمی ، عاطفی ، هوشی وذهنی  
ویژگی کودکان چهارساله        
ویژگی کودکان پنج ساله        
ویژگی کودکان شش ساله        
رشد عاطفی اجتماعی آیا میدانید که ؟     
رشد جسمی حرکتی          
رشد زبان            
رشد شناختی            
رشد بیان خلاق ودرک زیباییها        
خصوصیات دوره کودکستانی        
رشد جسمانی            
رشدحسی حرکتی          
رشد ذهنی            
رشدعاطفی            
دووسه سالگی            
سه وچهارسالگی          
پنچ وشش سالگی          
فصل پنجم            
بازیهای کودکان          
کودکان وبازی            
نوع وبازی            
بازی وورزش درروایات اسلام         
همبازی کودک            
شکایت ازبازی کودکان درکوچه ها        
والدین بی خیال              
نکات مهم درانتخاب همبازی برای کودکان      
محیط بازی              
کنترل محیط بازی            
سرکشی ازبازیهای کودکان          
مقداربازی              
بازی وخلاقیت              
بازی               
ارزشهای بازی             
آب بازی              
نکات ایمنی برای آب بازی          
راههای بازی باآب            
رشد ذهنی وشناختی            
رشد عاطفی اجتماعی            
فصل ششم              
فرضیه شناختی – رشدی پیاژه          
مراحل ۲و۳ اندیشه پیش ازعمل   7-2 سالگی      
رشد فعالیت نمادین            
تعقل علمی              
طبقه بندی              
اندیشه اجتماعی              
قضاوت اخلاقی              
زنده گرایی             
خلاصه ونتیجه              
فصل هفتم              
گفتگو بافرخنده مفیدی            
فصل هشتم              
آیین نامه تأسیس ، انحلال واداره مهدکودک      
نیروی انسانی              
چارت سازمانی              
هزینه تأسیس مهد            
برنامه کلاسی آمادگی            
برنامه کلاسی ۴-۳ ساله ها         
برنامه غذایی             
فصل نهم              
ضمائم وپیوستها
فهرست منابع ومآخذ    

این پاورپوینت شامل :

۱ – انگیزه و علاقه
۲ – اولویت‌شناسی در رشته علمی
۳ – گزینش بهترین استاد
۴ – فهم‌محوری و تفکر مداری
۵ – نوشتن و نگهداری نوشته‌ها
۶ – استمرار و تداوم
۷ – بررسی و شناخت دیدگاه‌های گوناگون
۸ – پرسشگری
۹ – پرهیز از خجالت
۱۰ – انتخاب زمان مناسب


رمز فایل :  www.BeroozFile.ir 
فروشگاه بروزفایل

خود شناسی (انسان شناسی)

بدون دیدگاه
واژه شناسی

درباره واژه نفس آمده است.

نفس (بر وزن فلس) در اصل به
معنی ذات است. طبرسی ذیل “و ما یخدعون الا انفسهم” بقره : ۹ فرموده : نفس سه معنی
دارد یکی بمعنی روح ، دیگری به معنی تاکید مثل “جائنی زید نفسه” سوم بمعنی ذات و
اصل همان است.

نفس در قرآن مجید نیز به چند معنی به
کار رفته است .

۱)   
روح مثل “الله یتوفی النفس الا نفس حین موتها” خدا
ارواج را در حین موت از ابدان می‌گیرد و روحی را که بدنش نمرده در وقت خواب قبض می‌کند
، آنگاه روحی را که در خواب گرفته نگاه می‌دارد. اگر مرگ را بر صاحب آن نوشته
باشند و دیگری را تا وقتی معین به بدن می‌فرستد.

۲)    ذات و شخص . مثل
“واتقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا” بقره : ۴۸ بترسید از روزیکه کسی از کسی
کفایت نمیکند.

۳) در آیاتی نظیر “و ما
ابری نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی” یوسف : ۵۳ . “و نفس و ما سواها
. فالهمها فجورها و تقویها” شمس: ۷و۸ . میشود منظور تمایلات نفسانی و خواهشهای
وجود انسان و غرائز او باشد که با اختیاری که داده شده میتواند آنها را در مسیر حق
یا باطل قرار دهد.

۴)    قلوب و باطن . در
آیاتی نظیر “واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفه” اعراف : ۲۰۵٫ و تخفی فی نفسک مالله
مبدیه احزاب : ۳۷ . مراد از نفس و نفوس در
این آیات باید قلوب و باطن انسانها باشد.

۵)    نفس به معنی بشر اولی
در آیاتی مانند “یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها
زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء” سوره نساء : آیه ۹۸ : انعام

۱۸۹ : اعراف

 

واژه الله

الله : ] ال لا[ (اخ) خدای سزای پرستش (مهذب الاسماء)
(ترجمان علامه تهذیب عادل) . علم است برای ذات واجب الوجود. (متن الفه) نام
خداوندی تبارک و تعالی ، اصل این کلمه الاه (= اله) بود. علم است که به معبود حق
دلالت دارد. چنانچه جامع معانی همه اسماء الحسنی می‌باشد ، نامی ازنام‌های خدا .
لفظ جلاله. ۱

باید دانست که در این کلمه صفت بخصوص از
صفات حق تعالی منظور نیست و آن فقط علم ذات باری تعالی است ، ولی التزاما بجمیع
صفات خدا دلالت می‌کند و شاید از این جهت گفته‌اند : الله نام ذات واجب الوجودی که
جامع تمام صفات کمال است و این لفظ مبارک مجموعا دو هزار و هفتصد و دو بار در قرآن
مجید آمده است و پنج بار “اللهم ” و بقیه “الله” (المعجم المفرس) وجود حق تعالی و
توحید قرآن تعریف نکرده است و نشان نداده است. ۲

 

واژه عدّو

عدو : دشمن که در قلب به انسان
عداوت دارد و در ظاهر مطابق آن رفتار می‌کند “ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا”
نساء : ۱۰۱ .

ان الشیطان للانسان عدو مبین) یوسف : ۵

به قول راغب دشمن ۲ جور است یکی آنکه بشخص
عداوت دارد و بقصد دشمنی است مثل : “فان کان من قوم عدو لکم” نساء : ۹۲

دیگری آن که به قصد عداوت نیست بلکه وی
حالتی دارد که شخص از آن متاذی می‌شود چنانکه از کار دشمن ، مثل “فانهم عدو لی الا
رب العالمین”

بعضی موارد از عداوت دشمنی ظاهر و از بعضا
عداوت و کینه قلبی است گرچه عداوت بمعنی تجاوز قلبی است در اقرب موارد گفته :
عداوت به معنی خصومت و دوری است بقولی آن اخص از بغضاء است که هر عدو مبغض است و
گاهی آنکه دشمن نیست مبغض است.۳

افت تحصیلی

بدون دیدگاه

مقدمه

افت تحصیلی یکی از مشکلات عمده نظام های آموزشی در دنیای کنونی است، و هر
سال مقادیر متنابهی از امکانات مالی و نیروهای انسانی، آموزشی و پرورشی به این
معضل اختصاص می یابد. از آنجا که افت تحصیلی با نظام آموزشی، فرهنگی،‌اجتماعی و
خانوادگی جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد، بررسی آن مستلزم دقت نظر و ارزیابی دقیق
عوامل عدیده ای است.

بسیاری از افراد افت تحصیلی را به معنای ناتوانی دانش آموز در یادگیری مواد
درسی می دانند. بدون شک این تصوری نادرست است. ناتوانی کودک در فراگیری دروس ممکن
است از تواناییهای ذهنی محدود و ضعیف ناشی شود، در حالیکه افت تحصیلی به معنای
نزول از یک سطح بالاتر به سطحی پایین تر در تحصیل و آموزش است.

افت تحصیلی به کاهش عملکرد تحصیلی دانش آموز از سطحی رضایت بخش به سطحی
نامطلوب گفته می شود. توجه به فوق نشان می دهد که مقایسه و سنجش سطح عملکرد تحصیلی
قبلی و فعلی دانش آموز بهترین شاخص از افت تحصیلی است. مشاهده اینگونه افت و خیرها
درعملکرد تحصیلی دانش آموزان، ما را به بررسی علل آن فرا می خواند. از آنجا که
نظام آموزش و پرورش یکی از سازمان ها و نهادهای پرهزینه کشور است. و نیز به دلیل
ارزش حیاتی آن در تأمین و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص جامعه و بطور کلی
اعتلای فرهنگی و اقتصادی کشور، بررسی دلایل افت تحصیلی و روش های مقابله با آن، می
تواند از به هدر رفتن سرمایه های مادی و معنوی مردم و مسئولان پیشگیری کند و به
کارایی هر چه بیشتر افراد جامعه بینجامد. به همین دلیل ما به بررسی علل افت تحصیلی
بین دو کلاس دوم پرداختین که در این تحقیق علل این افت دو کلاس و در کل افت تحصیلی
را مورد بحث قرار دادیم.فصل اول

علل افت تحصیلی

همانگونه که اشاره شد، افت تحصیلی با نظام آموزشی، فرهنگ،‌اجتماع، خانواده
و خصوصیات فردی اشخاص یا به عبارت دیگر با ویژگیهای دانش آموزان ارتباط بسیار
نزدیک دارد. در اینجا به چند علت اصلی افت تحصیلی اشاره می شود. لازم به تذکر است
که این علل معمولاً بطور مستقل و مجزا از یکدیگر باعث به وجود آمدن افت تحصیلی در
دانش آموزان نمی شود، بلکه ارتباط و تعامل آنها شبکه پیچیده ای را به وجود می آورد
که بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان اثر مخرب می گذارد. طبعاً مقابله با افت تحصیلی
نیز در گرو اقدامات همه جانبه و همزمان در این زمینه هاست.

مقدمه

زندگی اجتماعی انسان تحت حاکمیت
قواعد و هنجارهای اجتماعی است. اگر ما از قواعدی که انواع رفتار را در زمینه‌های
معینی به عنوان رفتارهای مناسب و رفتارهای دیگری را به عنوان رفتارهای نامناسب
تعریف می‌کنند، پیروی نمی‌کردیم، فعالیتهایمان دستخوش هرج و مرج می‌گردید.

از سوی دیگر زندگی اجتماعی
انسان با پدیده‌های اجتماعی نمود می‌یابد. پدیده‌های اجتماعی در واقع واقعیت‌هایی
هستند که جزء ذاتی زندگی اجتماعی بشر می‌باشند. حال اگر برخی از این پدیده‌ها در
وضعیتی قرار گیرند که از سوی جامعه، منفی تلقی شوند، ممکن است که در حیات مطلوب
اجتماعی اثر نامناسب گذارده و یا آن را تهدید نمایند. اما باید دانست که تلقی منفی
از یک پدیده اجتماعی در همه جوامع یکسان نیست و شاید معدودی از این پدیده‌ها را
بتوان یافت که وجود آنها در تمام یا اغلب جوامع همراه با تلقی منفی باشد. همچنین
در یک جامعه خاص نیز تشخیص مثبت یا منفی بودن یک پدیده در میان گروه‌ها یا افراد
مختلف، لزوماً یکسان نمی‌باشد. در این میان تلقی رهبران سیاسی جامعه، فراتر از یک
تلقی فردی بوده و به مقدار زیادی در روند حیات جامعه تأثیر دارد.

اعتیاد
به مواد مخدر یکی از مسائل مبتلا به امروز جهان است. پدیده‌ای است که بیش از پیش
نسل امروز و فردا را تهدید به نابودی می‌کند و این امر تقریباً درد جدیدی است،
روزی نیست که سمینارها و کنفرانس‌هایی با شرکت عده‌ای صاحب نظران دنیا در زمینه‌های
جرم شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی و

تشکیل نگردد و در پی از بین بردن این درد بی‌درمان نباشند.

آشنایی با کودکان و دانش آموزان ناشنوا و نیمه شنوا

کودکان و دانش اموزان نا شنوا اگر چه در حقیقت به خاطر نقص
شنوایی از نظر رشد کلی ( رشدهوشی ) عموما از دانش آموزان نا بینا ضعیف تر هستند ،
اما مانند آنان بسهولت قابل تشخیص و شناسایی نیستند . از جمله مشکلات اساسی آنان
در زمینه گویایی است .

اختلالات گویایی
نتیجه ای است از نقص شنوایی ، البته بجز در مواردی که اختلالی در دستگاه صوتی فرد
بوجود می آید . دانش آموزان نا شنوا نه تنها ازنظر رشد عمومی ضعیف هستند بلکه در
طول زندگی از نظر مهارت های برقراری ارتباط زبانی ، مانند درک مفاهیم و معانی
کلمات ، صحبت کردن ، خواندن و نوشتن همواره دچار اشکال عمده و کندی قابل ملاحظه ای
هستند . از آنجایی که زبان عامل مهمی است در بر قراری روابط اجتماعی و آموزش و یاد
گیری علوم مختلف ، بدیهی است که مشکل دانش آموزان نا شنوا به مراتب بیشتر از صرف
نقص حس شنوایی است . البته کودکانی که بطور موقت شنوایی خود را از دست می دهند و
یا آنانی که با استفاده از وسایل کمک شنوایی از قبیل سمعک نقص شنوایی خود را جبران
می نمایند ، چندان نیاز به معلم و آموزش وپرورش استثنایی ندارند . لازم است اولیای
چنین کودکانی به شیوه ای مطلوب راهنمایی شوند تا از مراقبت های لازم پزشکی و خدمات
سنجش شنوایی و غیره بهرمند گردند . در هر حال در کلاس درسنیز باید تسهیلات ضروری
جهت سازگاری هر چه بیشتر دانش آموز فراهم گردد . معمولا درحدود ۵ در صد از کل
کودکان سنین مدرسه رو در مقایسه با دیگر کودکان به نحوی دارای درجاتی از نارسایی
های شنوایی هستند ، از این گروه ۵ در صد ، در هر ده نفر یک یا دو نفر می بایست تحت
پوشش آموزش وپرورش استثنایی قرار گیرند . در برنامه های آموزشی وپرورشی و درمانی
دانش آموزان نا شنوا، همکاری های همه جانبه مسئولان ومتخصصان مختلف از جمله اولیاء
،پزشکان ، روانپزشکان و معلمان ویژه گفتار درمانی و . . . ضروری است .

 

دسته‌ها